Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Ізопроцеси в газах.

 

Розглянемо найбільш прості процеси, що відбуваються у термодинамічних системах.

Ізопроцеси – це термодинамічні процеси у газах, що відбуваються при сталій масі газу і ще одному сталому параметрі , або :

 

- ізотермічний процес:

закон Бойля-Маріотта.

Термодинамічна ді-аграма ізотермічного процесу називається ізотермою, у кординатах має вигляд гіперболи (рис.).

Оскільки при ізотермічному процесі , то , отже і . Це означає, що при ізотермічному процесі уся кількість теплоти надана газу йде на виконання ним роботи:

І начало термодинаміки для ізотермічного процесу.

- ізохорний процес – :

– закон Шарля.

Термодинамічна діаграма ізохорного процесу називається ізохорою (рис.).

Оскільки при ізохорному процесі , то , отже і . Це означає, що при ізохорному процесі уся кількість теплоти надана газу йде на зміну його внутрішньої енергії:

І начало термодинаміки для ізохорного процесу.

 

- ізобарний процес:

закон Гей-Люссака.

Термодинамічна діаграма ізобарного процесу називається ізобарою (рис.).

При ізобарному процесі і . Це означає, що при ізобарному процесі кількість теплоти надана газу йде на зміну його внутрішньої енергії і на виконання газом роботи:

або І начало термодинаміки

для ізобарного процесу.

6. Адіабатний процес.

Адіабатним процесом називають термодинамічний процес, що протікає без теплообміну із зовнішнім середовищем, тобто:

.

Оскільки ,

І начало термодинаміки

для адіабатного процесу,

тобто при адіабатному процесі газ виконує роботу за рахунок внутрішньої енергії.

При адіабатному процесі параметрами , і мають такий зв’язок:

рівняння Пуассона (рівняння адіабати),

де показник політропи.

Термодинамічна діаграма адіабатного процесу називається адіабатою (рис.). Графік адіабати завжди змінюється швидше, ніж графік ізотерми, тобто гіпербола адіабати має більш крутий нахил, ніж ізотерма.

 

7. Теплоємність газів.

 

Теплоємністю називають скалярну фізичну величину, чисельно рівну кількості теплоти, що необхідно передати речовині для збільшення її температури на :

, .

Питома теплоємність – це скалярна фізична величина, чисельно рівна кількості теплоти, що необхідно передати 1 кг речовини для збільшення її температури на :

, .

Молярна теплоємність – скалярна фізична величина, чисельно рівна кількості теплоти, що необхідно передати 1 молю речовини для збільшення її температури на :

, .

Розрізняють два види молярної теплоємності:

- – молярна теплоємність при сталому об’ємі – ;

- – молярна теплоємність при сталому тиску – .

 

Лекція 4. Друге начало термодинаміки

1. Термодинамічні цикли, робочі цикли теплових та холодильних машин.


Читайте також:

  1. Електричний стум в газах. Плазма
  2. Сили в’язкості. Рух тіл в рідинах і в газах. Формула Стокса
  3. Явища переносу в газах. Внутрішнє тертя
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Теплота та робота. | Цикл Карно.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.