Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 5. Соціальні спільноти та соціальна взаємодія

Поняття соціальної спільноти та її різновиди. Характерні риси масових спільнот. Соціальні групи – основна форма соціальних спільнот. Види соціальних груп. Етнічні спільноти. Роль етносу й етнічних відносин у становленні, розвитку та функціонуванні суспільства. Сучасні проблеми міжнаціональних відносин та їх історичне коріння. Основні риси та етапи формування української нації.

Господарчі спільноти. Соціально-економічні групи та їх типологія. Класи і страти в економічній сфері. Господарчі організації: теорії, характеристики, механізми їх побудови.

Квазіспільноти. Поняття маргінальності в сучасній соціології.

Сутність соціальної взаємодії. Процес соціальної взаємодії. Ознаки та елементи взаємодії. Теорія символічного інтеракціонізму про сутність соціа-льної взаємодії (Ч. Кулі, Г. Мід). Типи соціальної взаємодії: солідаристський і конфліктний.

Конфлікт як тип взаємодії. Поняття соціального конфлікту. Класифікація конфліктів (за ознаками ролі у розвитку соціальних систем, за кількістю учасників, за способами вирішення і розв’язання тощо). Конкуренція та змагання як потенційні джерела конфлікту. Конфлікти і соціальний порядок.

 

Тема 6. Соціологія особистості

Предмет дослідження соціології особистості. Філософсько-соціологічні уявлення про особистість. Ключові поняття та категорії соціології особистості: людина, індивід, особистість, індивідуальність. Соціальна поведінка особистості, способи впливу на неї соціальної структури. Соціалізація як процес інтеграції індивіда в соціальну систему. Складові елементи соціалізації (адаптація, інтеріоризація тощо). Поняття соціального характеру особистості, його взаємозв’язок з соціокультурними умовами її формування. Теорії соціальних ролей. Теорії соціальної настанови.

Типи пристосування індивідів до життєдіяльності суспільства. Девіантна поведінка особистості. Р. Мертон про типи поведінки в суспільстві: ритуалізм, ретретизм, інноваційна поведінка, конформізм. Проблема адаптації людини в перехідних суспільствах. Процес ресоціалізації.

Модель соціально-економічної людини. Господарча поведінка людини. Соціальне управління господарчою поведінкою.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 3. Суспільство як цілісна система | Тема 7. Соціологія сім’ї

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.