Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Приклади розв’язання задач

Задача1. За значенням добутку розчинності (ДР) розрахувати розчинність ВіІ3 (г/л) у воді і розчині КІ з молярною концентрацією 0,01 моль/л.

Розв’язок.У насиченому розчині бісмут (ІІІ) йодиду встановлюється рівновага:

ВіІ3↓ ↔ Ві3+ + 3І- (1)

1) Припустимо, що в 1 л насиченого розчину міститься S моль ВіІ3. Рівноважні концентрації іонів у розчині відповідно складають:

[Ві3+] = S, [I-] = 3 S.

Добуток розчинності ДР(ВіІ3) = 8,1∙10-19 =[Ві3+]∙[I-]3 (2)

Підставимо значення рівноважних концентрацій і одержимо:

ДР(ВіІ3) = S∙(3 S)3 = 27S4 (3)

Отже, Sдорівнює:

S = = = 1,32∙10-5моль/л.

Розчинність Р(ВіІ3), г/л, дорівнює:

Р(ВіІ3) = S∙М (ВіІ3) = 1,32∙10-5∙589,68 = 7,78∙10-3 г/л.

2) Для визначення розчинності ВіІ3 в розчині КІ, який має концентрацію с(КІ)=0,01 моль/л, необхідно врахувати зміщення рівноваги реакції (1) ліворуч. Позначимо кількість ВіІ3 в 1 л його насиченого розчину – Х. Рівноважна концентрація йодид-іонів [I-] обумовлена дисоціацією сильного електроліту КІ і розчинністю осаду ВіІ3:

[I-] = с(КІ) + 3Х.

Тоді рівняння (3) перетворюється:

ДР(ВіІ3) = Х ∙( с(КІ) + 3 Х)3 (4)

Припустимо, що с(КІ) значно перевищує 3Х(ВіІ3), тоді ( с(КІ) + 3 Х) ≈ с(КІ). Рівняння (4) спрощується:

ДР(ВіІ3) = Х с3(КІ) (5)

Отже

Х = (6)

Підставимо в рівняння (6) числові значення і одержимо:

Х = = 8,1∙10-13 моль/л.

Розчинність в г/л дорівнює: 8,1∙10-13∙589,68 = 4,77∙10-10 г/л.

 

Відповідь: Розчинність солі ВіІ3 у воді 7,78∙10-3 г/л, а в 0,01 М розчині КІ – 4,77∙10-10 г/л.

 

Задача 2.За величиною добутку розчинності ВіІ3 розрахуйте, яка маса осаду ВіІ3 буде втрачена за рахунок розчинності при промиванні його 250 мл дистильованої води.

Розв’язок.За даними попередньої задачі, розчинність ВіІ3 у воді Р(ВіІ3) = 7,78∙10-3 г/л. Для промивання осаду використовують 250 мл води, тоді маса ВіІ3, втрачена за рахунок розчинності, дорівнює:

Y = 7,78∙10-3∙250:1000 = 1,9∙10-3 г.

 

Відповідь: За рахунок розчинності при промиванні буде втрачено 1,9∙10-3 г осаду.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рівноваги в гетерогенних системах | ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.