Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

229. Скільки грамів хлориду срібла розчиниться: а) у 500см3 води; б) у 100см3 0,1 М розчину хлориду калію.

230. Чи випаде осад CdS при насиченні сірководнем 0,01М розчину Cd(NO3)2, рН якого дорівнює 3. Приведіть розрахунок.

231. Чи випаде осад хлориду свинцю (ДР=2,4 . 10-4) при змішуванні 0,5н розчину нітриту свинцю з рівним об’ємом: а) 0,05 н. розчином соляної кислоти; б) 0,5 н. розчином соляної кислоти.

232. Розрахувати розчинність хромату барію в г/дм3 у воді й у 0,1М розчині К2СrO4.

233. Розрахувати скільки грамів PbSO4 залишиться в розчині, якщо розчинити 0,284г Na2SO4 у 200см3 насиченого розчину PbSO4.

234. Розрахувати добуток розчинності иодида срібла, якщо його розчинність при 250С дорівнює 2,865 . 10-6 г/дм3.

235. Розрахувати розчинність СаС2О4 у грамах на літр: а) у воді, б) у розчині, що містить у 100 см3 0,12г (NH4)2C2O4.

236. У скільки разів розчинність BaSO4 у 0,01 М розчині K2SO4 менше розчинності в чистій воді?

237. Розрахувати скільки грамів AgCl може розчинитися: у 200см3 води, у 200см3 0,01М розчину NaCl.

238. У скільки разів менше розчинність оксалату кальцію (ДР=2,57.10-9) у 0,01М розчині оксалату амонію в порівнянні з його розчинністю в чистій воді?

239. Чи утвориться осад CdS при пропущенні сірководню в насичений розчин карбонату кадмію, якщо ДР карбонату кадмію дорівнює 2,5 . 10-74?

240. Чи випаде осад MnS з 0,001М розчину Mn(NO3)2, якщо створити концентрацію сульфідів-іонів у цьому розчині, рівну 10-15 моль/дм3 (розрахунок)?

241. Чи випаде осад СаСО3 при змішуванні рівних об’мів 0,001М розчинів СаС12 і Na2CO3 (розрахунок)?

242. Розрахувати скільки грамів хромату свинцю може розчинитися: а) у 500см3 води; б) у 500см3 0,01М розчину хромату натрію.

243. По добутках розчинності сульфату свинцю і одиду свинцю обчислите їхню розчинність у моль/дм3 и г/дм3. Чому сіль з меншим значенням ДР має велику розчинність?

244. У скільки разів менше розчинність оксалату кальцію (ДР=2,57 . 10-9) у 0,01М розчині оксалату амонію в порівнянні з його розчинністю в чистій воді?

245. Обчислите розчинність хромату свинцю в г/дм3: а) у воді; б) у 0,1М розчині хромату калію.

246. Розчинність карбонату кальцію дорівнює 1,3 . 10-4 моль/дм3, а броміду свинцю 2,7 . 10-2 моль/дм3. Знайдіть добуток розчинності цих солей.

247. Розрахувати розчинність СаС2О4 у г/дм3: а) у воді; б) у розчині, що містить у 100см3 0,124г (NH4)2C2O4.

248. Розрахувати, скільки грамів PbSO4 залишиться в розчині, якщо розчинити 0,284г Na2SO4 у 200см3 насиченого розчину PbSO4.

249. У скільки разів розчинність ВаSO4 у 0,01М розчині К2SO4 менше його розчинності в чистій воді?

250. Визначте концентрацію Ag+ і C2O42- у насиченому розчині оксалату срібла виходячи з добутку розчинності Ag2C2O4.

251. Визначте добуток розчинності AgBr, якщо концентрація його дорівнює 5,3 10-7 моль/дм3.

252. Визначте добуток розчинності Ag2С2О4, якщо розчинність дорівнює 3,27. 10-3.

253. Чи випаде осад при змішуванні 10см3 0,02н. СаС12 з 5см3 0,1н. К2СrО4?

254. Розчин містить іони барію і стронцію, концентрації яких рівні (у моль/дм3): [Ba2+]=0,0003 і [Sr2+]=1. Який осад буде випадати з розчину першим при поступовому додаванні розчину K2CrО4?

255. При якій найменшій концентрації NaCl можна перетворити осад AgBr в осад AgCl?

256. Написати математичний вираз ДР хлориду срібла, сульфату кальцію, сульфіду міді.

257. Чому дорівнює молярна концентрація насиченого розчину BaSO3, якщо його розчинність 0,02?

258. Чому дорівнює молярна концентрація насиченого розчину PbSO4, розчинність якого за даних умов 4,1.10-3?

259. Визначити ДР(СаСО3), якщо його розчинність 1,3.10-3.

260. Визначити ДР(MgCO3), якщо його розчинність 2,67.10-2.

261. Визначити ДР(Ag2CrО4), якщо його розчинність 2,6.10-3.

262. Визначити ДР(ZnСO3), якщо його розчинність 2,2.10-5.

263. Визначити ДР(As2S3), якщо його розчинність 2.10-5.

264. Визначити ДР(Ag2CO3), якщо його розчинність 3,5.10-3 при 250С.

265. До 10 см3 0,01М СаС12 додано 10 см3 0,01М сірчаної кислоти. Чи випав осад?

266. Змішано однакові об’єми 0,02н. розчинів SrCl2 і K2CrО4. Чи випав осад?

267. До 10 см3 0,01н. ВаС12 додано 5см3 0,1н. Na2SO4. Чи випав осад?

268. Чи випаде осад, якщо до 100см3 0,001н. РbС12 додати 1см3 0,001М Н2SO4?

269. Чи випаде осад, якщо до 100см3 0,001н. СаС12 додати одну краплю Н2SO4 (густина 1,080)?

270. Чи випаде осад, якщо до 3 об’ємів 0,01н. Са(NO3)2 додати 2 об’єми 0,1н. (NH4)2CO3?

271. Визначте розчинність оксалату магнію за ДР.

272. Визначте розчинність карбонату цинку за ДР.

273. Скільки молей Ag+ міститься в 1дм3 насиченого розчину речовин: AgCl, AgBr, AgІ?

274. Визначте концентрацію іонів (у моль/дм3) у насиченому розчині PbCl2.

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Приклади розв’язання задач | Рівноваги в окисно – відновних реакціях

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.