Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Геометричній зміст похідної

 

Розглянемо графік функції і точку , яка є внутрішньою точкою області визначення. Зокрема, це означає, що функція визначена в деякому околі .

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Точці на графіку відповідає точка . Проведемо через точку січну, яка перетинає графік у поточній точці . Позначимо . Різницю значень функції в цих точках позначимо:

.

Січна утворює з віссю абсцис кут, який дорівнює куту . Тангенс цього кута дорівнює і залежить від положення точки . Будемо пересувати точку до точки . При цьому січна буде повертатися навколо точки , а дуга прямуватиме до нуля.

Означення 4.4. Дотичною до графіка функції у точці називається граничне положення січної , яке вона займає, при тому що дуга .

Кут нахилу дотичної , буде знаходитися як границя кутів , при , що прямує до , тобто . Як відомо, кутовий коефіцієнт існує не у всіх прямих. Якщо , то кутовий коефіцієнт дотичної буде дорівнювати:

.

Отже, для випадку, коли дотична не перпендикулярна вісі абсцис, похідна функції в точці дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної. Якщо ж дотична перпендикулярна до вісі абсцис, то похідна не існує, .

Таким чином, між похідною та дотичною існує такий зв'язок: якщо існує похідна в точці, то до графіка функції у відповідній точці існує дотична, але якщо в точці існує дотична, то похідна в цій точці може не існувати.

 

Приклад. Розглянемо поведінку функції в точці . Дотична в цій точці існує і перпендикулярна до вісі абсцис, а похідна, , не існує.

 

Зауваження. Нехай функція визначена на відрізку . За означенням, похідна функції в точці є границею, а необхідною і достатньою умовою існування границі є існування та рівність односторонніх границь. Оскільки функція не визначена зліва від точки , то лівостороння границя тут не існує, отже, не існує границя взагалі, тобто похідна також не існує. Аналогічна ситуація в точці . Таким чином, якщо функція визначена на відрізку , то вона може мати похідну лише на інтервалі .

 

Теорема 4.1. (Зв'язок між похідною і неперервністю). Якщо існує похідна функції в точці , то функція неперервна у .

Доведення Якщо в точці існує похідна, то з означення похідної функції в точці та означення границі функції випливає, що прирощення функції можна подати у вигляді:

,

де - нескінченно мала величина при .

Таким чином, нескінченно малому прирощенню аргументу відповідає нескінченно мале прирощення функції, а це, за одним з означень неперервності, установлює неперервність функції в точці .

 

Зауважимо, що обернене твердження не є істинним. Прикладом є функція . У точці функція є неперервною, але похідна тут не існує. Дійсно, ця функція не є елементарною, оскільки визначається двома різними аналітичними виразами: . У точці ця функція неперервна: границя функції при існує: . Обидві односторонні границі існують і є рівними, отже, і дорівнює значенню функції в точці . У той же час похідна в цій точці не існує. Дійсно, будемо шукати похідну. Прирощення аргументу в точці дорівнює: , прирощення функції і становитиме при та при . Таким чином, лівостороння границя відношення прирощень, , а правостороння і вони не рівні, отже, границя не існує, тобто в цій точці похідна не існує. Це можна побачити на графіку функції:

 

 

Усі січні, які будуються зліва від , співпадають з графіком функції , а справа з графіком , тобто граничного положення січних не існує.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Диференціальне числення | Арифметичні теореми про похідну

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.