Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні принципи проведення

НН = НП + ТП – ТВ

НП = НН – ТП + ТВ

Перепис населення – спеціально організоване статистичне спостереження, метою якого є отримання даних про чисельність, розміщення та склад населення за основними економічними, соціальними та демографічними ознаками. Міжнародний досвід свідчить, що перепис населення є чи не єдиним засобом отримання найбільш повних і об’єктивних даних про населення. Навіть у тих країнах, де запроваджено ведення реєстрів фізичних осіб, актуалізація яких підтримується на дуже високому рівні, а також проводиться моніторинг населення, вдаються до проведення національних переписів населення.

Переписи населення

Спостереження населення

Цілі та завдання статистичного

НАСЕЛЕННЯ

СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 

Цілі та завдання статистичного спостереження. Види спосте­реження. Переписи населення. Категорії населення. Основні принципи проведення переписів населення. Історія переписів населення. Організація поточного обліку населення.

 

Д

ля існування демографії як науки необхідно мати інформацію про населення та процесах, що відбуваються в його сукупності. Без емпіричних даних будь-яке теоретизування буде абстрактним, спекулятивним і безплідним.

Інформація про населення підрозділяється на первинну демографічну інформацію та вторинну, перетворену для конкретних цілей за допомогою спеціальних процедур і проаналізовану спеціалістами тих чи інших галузей знань. Вторинна інформація існує як статистичні публікації, таблиці, статті, монографії тощо.

Демографічна інформація, як первинна, так і вторинна, повинна відповідати деяким вимогам, а саме бути:

Ø повною,

Ø детальною,

Ø об'єктивною,

Ø багатоаспектною,

Ø достовірною,

Ø систематичною.

Населення, його характеристики постійно змінюються через процеси народжуваності, смертності, формування та розпад сімей, міграцію. Для вивчення населення необхідно постійно відслідковувати його характеристики, для чого необхідна система обліку та збору демографічних даних, які б представляли точну картину як стану населення на певний момент часу, так і тенденції його зміни за будь-який період.

Облік населення поділяється на підрахунок чисельності населення на певний момент часу і облік демографічних подій (народжень, смертей, взяття шлюбу, припинення шлюбу, переїздів з одного міста на друге) за деякий період.

Дані про стан населення на певний період часу одержують за матеріалами переписів населення, або спеціальних вибіркових обстежень.

Данні про демографічні події за період одержують при їх реєстрації по мірі виникнення за допомогою поточного обліку населення.

В останні часи певного значення набуває нова форма обліку населення, так звані регістри населення, які поєднують в собі елементи переписів та поточного обліку.

Перелічені джерела, кожний з яких має свої достоїнства та недоліки, взаємодоповнюють одне одного і таким чином дозволяють одержати достовірну та повну картину процесів, що відбуваються в населенні.

 

 

Дані перепису щодо чисельності населення, його територіального розміщення, національного, мовного, сімейного складу, розподілу за віком, статтю, громадянством, рівнем освіти, джерелами засобів існування, професійною належністю, положенням у занятті, міграційною активністю тощо використовуються як надійне джерело інформаційного забезпечення прогнозування і управління соціально-економічним розвитком, здійснення демографічної політики, регулювання міграційних процесів та ін.

Проведення перепису потребує здійснення значних підготовчих і організаційних заходів. До підготовчих заходів входить: складання списків населених пунктів у сільській місцевості та квартальних списків житлових

будинків у містах, підготовка картографічних матеріалів, переписне районування, підбір, навчання персоналу, друкування переписної документації, роз'яснювальна робота серед населення про цілі та завдання перепису.

При проведенні перепису перш за все необхідно визначити, проживає конкретна особа в даній місцевості постійно, чи просто знаходиться в даній місцевості в момент перепису населення. На цій підставі визначається, кого взагалі слід рахувати жителем країни: тих, хто проживає там на постійній основі, чи тих, хто знаходився на її території під час проведення перепису населення. Для цього використовують поняття категорія населення.Категорія населення – це загальна характеристика сукупності жителів того чи іншого населеного пункту, тієї чи іншої території відносно їх

 

зв'язку з даною територією. В статистиці використовують три категорії населення: постійне, наявне та юридичне.

Постійне населення – населення, для якого даний населений пункт є місцем його постійного проживання, незалежно від того, де вони реально знаходилися в момент проведення перепису населення. Критерієм віднесення тієї чи іншої особи до категорії постійного населення використовується термін проживання (або відсутності) особи в даному населеному пункті. В Україні при проведені перепису 2001 р. значення цього критерію становило один рік (12 місяців).

Наявне населення – населення, яке фактично перебувало в даному населеному пункті або на даній території в момент перепису незалежно від місця свого постійного проживання.

Для визначення чисельності постійного та наявного населення для кожної території при проведенні перепису визначають також осіб тимчасово відсутніхз числа постійного населеннята тимчасово проживаючих на даній території з числа наявного населення.

На підставі цих даних складається баланс населення, за допомогою якого й визначається чисельність постійного і наявного населення:

 

Юридичне населення – населення, яке пов'язано з даним населеним пунктом або територією будь-якими правовими відносинами. Юридичне населення не тотожно ні постійному, ні наявному населення, оскільки може постійно проживати на іншій території та не знаходитися в момент перепису за місцем юридичної реєстрації.

Важливим питанням при проведенні перепису є визначення об'єкта та одиниці спостереження. Об'єктом спостереження виступає постійне та наявне населення даної території, а одиницею спостереження – особа та родина або домогосподарство. В основу визначення поняття родина покладено такі ознаки: сумісне проживання, наявність родинних відносин та загальний бюджет.


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 4. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 5. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 6. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 7. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 8. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 9. Антикорупційні принципи
 10. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 11. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 12. Апаратура та методика проведення газометрії свердловин в процесі буріння
Переглядів: 599

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
РОЗДІЛ 2 | РОЗДІЛ 3

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.065 сек.