Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Дигібридне схрещування

Приклади розв'язування задач на дигібрндне та полігібридне схрещування

Дигібридне та полігібриде хрещування.

Лекція 2

 

Дигібридне схрещування - схрещування, у якому батьківські форми відрізняються за алелями двох генів.

Дигетерозиготи - гібриди, гетерозиготні за двома локусами (за алелями двох генів).

Полігібридне схрещування - схрещування, у якому батьківські форми відрізняються за алелями багатьох генів.

Полігетерозиготи - гібриди, гетерозиготні за багатьма локусами (за алелями багатьох генів).

Третій закон Менделя - закон незалежного успадкування генів. При дигібридному та полігібридному схрещуваннях гени і їх ознаки успадковуються незалежно. Розщеплення в F2 за фенотипом при дигібридному схрещуванні при повному домінуванні 9:3:3:1, за генотипом -1:2:1:2:4:2:1:2:1.

Цитологічна основа незалежного успадкування неалельних генів -незалежне і рівномірне розходження по гаметах материнських і батьківських хромосом. Кількість можливих комбінацій материнських та батьківських хромосом в ядрах гамет – 2n, де n - гаплоїдне число хромосом.

Розщеплення в F2 за фенотипом та генотипом при полігібридному схрещуванні при повному домінуванні наведені в таблиці 3.

Таблиця З

Розщеплення в F2 за фенотипом та генотипом при полігібридному cхрещуванні при повному домінуванні

 

Кількість Значення
класів гамет F1 2n
фенотипових класів у F2 і формула розщеплення 2n ; (3+1)n
генотипових класів у F2 і формула розщеплення 3n; (1+2+1)n

 

У наведеній таблиці n - кількість ознак у гетерозиготному стані. Відповідні розщеплення за менделівськнми формулами спостерігаються при виконанні таких умов:

1. Гени локалізуються в різних хромосомах або на досить значній відстані в одній хромосомі.

2. Різні типи гамет утворюються в мейозі в однакових співвідношеннях (рівноймовірно).

3. Генетично різні типи зигот і відповідні генотипи виникають і виживають з однаковою вірогідністю.

4. Функція генів виявляється повністю, спостерігається повна експресивність і повна пенетрантність ознак.

5. Досліди проводяться при однакових зовнішніх умовах і на великій вибірці [ 4, с. 202 ].

 

 

14. У F1 від схрещування червоноколосих безостих рослин пшениці з білоколосими остистими всі рослини виявилися червоноколосими безостими, а в F2 відбулося розщеплення: 159 червоноколосих безостих, 48 червоноколосих остистих, 57 білоколосих безостих, 16 білоколосих остистих: 1) Як успадковуються ознаки? 2) Визначте генотипи вихідних рослин. Яка частина рослин F2 буде гетерозиготною за обома ознаками? 3) Яке розщеплення ви очікуєте одержати в аналізуючому схрещуванні та яку форму слід використати як аналізатор?

Розв'язування:

У F1 потомство одноманітне. Тому батьківські рослини, вірогідно, гомозиготні.

Оскільки в F2 спостерігається розщеплення на 4 класи у співвідношенні 9:З:3:1 з перевагою червоноколосих безостих над білоколосими остистими, допускаємо дигенну успадкованість, тоді генотипи вихідних рослин будуть ААВВ та ааbb, а гібридів F1 - АаВb.

Для визначення частини рослин F2, гетерозиготних за обома ознаками, побудуємо решітку Пеннета та підкреслимо дигетерозиготи:

 

Р АаВb х АаВb

 

♀ ♂ AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb Aabb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb AaBB aaBb
ab AaBb Aabb AaBb aabb

 

Таким чином, частка дигетерозигот складає 4/16, або 25% від одержаних генотипів.

Для проведення аналізуючого схрещування слід використати білоколосі остисті рослини з генотипом ааbb. У результаті схрещування гібридів F1 АаВb з гомозиготним рецесивом ааbb розщеплення в потомстві повинно бути в співвідношенні 1:1:1:1. Перевіримо та решіткою Пеннета:

 

Р АаВb х ааbb

 

♂ ♀ AB Ab AB ab
ab AaBb Aabb AaBb aabb

 

Відповідь: 1) ознаки успадковуються незалежно. Безостість домінує над остистістю, червоний колір колосу над білим; 2) генотипи вихідних рослин ААВВ, ааbb; серед рослин другого покоління 25% будуть гетерозиготними за обома ознаками; 3) у аналізуючому схрещуванні очікуване розщеплення 1:1:1:1. Як аналізатор використовуємо білоколосі остисті рослини.

15. У вівса нормальний зріст домінує над гігантизмом, а рання стиглість над пізньою. Ознаки успадковуються незалежно. Схрещуються рослини ранньої стиглості і нормальним зростом з гігантом пізньої стиглості. Вихідні рослини гомозиготні. У якому поколінні та з якою ймовірністю з'являться гомозиготні гіганти ранньої стиглості?

Відповідь: у другому поколінні (F2) із імовірністю 1/16 від одержаних потомків.

16. У томатів пурпурний колір стебла домінує над зеленим, розсічені листки над ціліснокрайніми. Ознаки успадковуються незалежно. Нижче наведено результати схрещувань, на основі яких необхідно визначити найбільш вірогідні генотипи вихідних рослин у кожному з цих схрещувань (табл.4).

 

Таблиця 4

Результати схрещування рослин томату (задача 16)

 

Ознаки батьківських рослин Кількість рослин у потомстві
пурпурові, розсічені пурпурові, ціліснокрай ні зелені, розсічені зелені, ціліснокрайні
Пурпурові розсічені х пурпурові розсічені
Пурпурові ціліснокрайні х зелені розсічені
Пурпурові розсічені х зелені ціліснокрайні - - -

 

Відповідь: 1) АаВb i AaBb; 2) Aabb i aaBb; 3) AABB i aabb.

17 Чорна масть великої рогатої худоби домінує над рудою, а білоголовість -над суцільним забарвленням голови. Яке потомство можна отримати від схрещування гетерозиготного чорною бика з суцільним забарвленням голови з рудою білоголовою коровою, якою останнім гетерозиготна за білоголовістю? Гени цих обох ознак знаходяться в різних хромосомах.

Відповідь: серед потомства буде чорних білоголових телят – 25%, чорних з суцільним забарвленням голови – 25%, рудих білоголових – 25%, рудих з суцільним забарвленням голови – 25%. У потомстві розщеплення за фенотипос 1:1:1:1.

 

 


Читайте також:

  1. Аналізуюче схрещування
  2. Генетичний аналіз. Моногібридне схрещування.
  3. Методи розведення, характеристика методів схрещування.
  4. Полігібридне схрещування
  5. Схрещування — це парування тварин різних порід одного виду з метою поєднання цінних якостей вихідних порід. Потомство, одержане при цьому, називають помісями або метисами
  6. Тригібрідне схрещування
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Успадкування груп крові у людини | Полігібридне схрещування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.