Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Дигібридне схрещування

Приклади розв'язування задач на дигібрндне та полігібридне схрещування

Дигібридне та полігібриде хрещування.

Лекція 2

 

Дигібридне схрещування - схрещування, у якому батьківські форми відрізняються за алелями двох генів.

Дигетерозиготи - гібриди, гетерозиготні за двома локусами (за алелями двох генів).

Полігібридне схрещування - схрещування, у якому батьківські форми відрізняються за алелями багатьох генів.

Полігетерозиготи - гібриди, гетерозиготні за багатьма локусами (за алелями багатьох генів).

Третій закон Менделя - закон незалежного успадкування генів. При дигібридному та полігібридному схрещуваннях гени і їх ознаки успадковуються незалежно. Розщеплення в F2 за фенотипом при дигібридному схрещуванні при повному домінуванні 9:3:3:1, за генотипом -1:2:1:2:4:2:1:2:1.

Цитологічна основа незалежного успадкування неалельних генів -незалежне і рівномірне розходження по гаметах материнських і батьківських хромосом. Кількість можливих комбінацій материнських та батьківських хромосом в ядрах гамет – 2n, де n - гаплоїдне число хромосом.

Розщеплення в F2 за фенотипом та генотипом при полігібридному схрещуванні при повному домінуванні наведені в таблиці 3.

Таблиця З

Розщеплення в F2 за фенотипом та генотипом при полігібридному cхрещуванні при повному домінуванні

 

Кількість Значення
класів гамет F1 2n
фенотипових класів у F2 і формула розщеплення 2n ; (3+1)n
генотипових класів у F2 і формула розщеплення 3n; (1+2+1)n

 

У наведеній таблиці n - кількість ознак у гетерозиготному стані. Відповідні розщеплення за менделівськнми формулами спостерігаються при виконанні таких умов:

1. Гени локалізуються в різних хромосомах або на досить значній відстані в одній хромосомі.

2. Різні типи гамет утворюються в мейозі в однакових співвідношеннях (рівноймовірно).

3. Генетично різні типи зигот і відповідні генотипи виникають і виживають з однаковою вірогідністю.

4. Функція генів виявляється повністю, спостерігається повна експресивність і повна пенетрантність ознак.

5. Досліди проводяться при однакових зовнішніх умовах і на великій вибірці [ 4, с. 202 ].

 

 

14. У F1 від схрещування червоноколосих безостих рослин пшениці з білоколосими остистими всі рослини виявилися червоноколосими безостими, а в F2 відбулося розщеплення: 159 червоноколосих безостих, 48 червоноколосих остистих, 57 білоколосих безостих, 16 білоколосих остистих: 1) Як успадковуються ознаки? 2) Визначте генотипи вихідних рослин. Яка частина рослин F2 буде гетерозиготною за обома ознаками? 3) Яке розщеплення ви очікуєте одержати в аналізуючому схрещуванні та яку форму слід використати як аналізатор?

Розв'язування:

У F1 потомство одноманітне. Тому батьківські рослини, вірогідно, гомозиготні.

Оскільки в F2 спостерігається розщеплення на 4 класи у співвідношенні 9:З:3:1 з перевагою червоноколосих безостих над білоколосими остистими, допускаємо дигенну успадкованість, тоді генотипи вихідних рослин будуть ААВВ та ааbb, а гібридів F1 - АаВb.

Для визначення частини рослин F2, гетерозиготних за обома ознаками, побудуємо решітку Пеннета та підкреслимо дигетерозиготи:

 

Р АаВb х АаВb

 

♀ ♂ AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb Aabb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb AaBB aaBb
ab AaBb Aabb AaBb aabb

 

Таким чином, частка дигетерозигот складає 4/16, або 25% від одержаних генотипів.

Для проведення аналізуючого схрещування слід використати білоколосі остисті рослини з генотипом ааbb. У результаті схрещування гібридів F1 АаВb з гомозиготним рецесивом ааbb розщеплення в потомстві повинно бути в співвідношенні 1:1:1:1. Перевіримо та решіткою Пеннета:

 

Р АаВb х ааbb

 

♂ ♀ AB Ab AB ab
ab AaBb Aabb AaBb aabb

 

Відповідь: 1) ознаки успадковуються незалежно. Безостість домінує над остистістю, червоний колір колосу над білим; 2) генотипи вихідних рослин ААВВ, ааbb; серед рослин другого покоління 25% будуть гетерозиготними за обома ознаками; 3) у аналізуючому схрещуванні очікуване розщеплення 1:1:1:1. Як аналізатор використовуємо білоколосі остисті рослини.

15. У вівса нормальний зріст домінує над гігантизмом, а рання стиглість над пізньою. Ознаки успадковуються незалежно. Схрещуються рослини ранньої стиглості і нормальним зростом з гігантом пізньої стиглості. Вихідні рослини гомозиготні. У якому поколінні та з якою ймовірністю з'являться гомозиготні гіганти ранньої стиглості?

Відповідь: у другому поколінні (F2) із імовірністю 1/16 від одержаних потомків.

16. У томатів пурпурний колір стебла домінує над зеленим, розсічені листки над ціліснокрайніми. Ознаки успадковуються незалежно. Нижче наведено результати схрещувань, на основі яких необхідно визначити найбільш вірогідні генотипи вихідних рослин у кожному з цих схрещувань (табл.4).

 

Таблиця 4

Результати схрещування рослин томату (задача 16)

 

Ознаки батьківських рослин Кількість рослин у потомстві
пурпурові, розсічені пурпурові, ціліснокрай ні зелені, розсічені зелені, ціліснокрайні
Пурпурові розсічені х пурпурові розсічені
Пурпурові ціліснокрайні х зелені розсічені
Пурпурові розсічені х зелені ціліснокрайні - - -

 

Відповідь: 1) АаВb i AaBb; 2) Aabb i aaBb; 3) AABB i aabb.

17 Чорна масть великої рогатої худоби домінує над рудою, а білоголовість -над суцільним забарвленням голови. Яке потомство можна отримати від схрещування гетерозиготного чорною бика з суцільним забарвленням голови з рудою білоголовою коровою, якою останнім гетерозиготна за білоголовістю? Гени цих обох ознак знаходяться в різних хромосомах.

Відповідь: серед потомства буде чорних білоголових телят – 25%, чорних з суцільним забарвленням голови – 25%, рудих білоголових – 25%, рудих з суцільним забарвленням голови – 25%. У потомстві розщеплення за фенотипос 1:1:1:1.

 

 


Читайте також:

  1. Аналізуюче схрещування
  2. Генетичний аналіз. Моногібридне схрещування.
  3. Методи розведення, характеристика методів схрещування.
  4. Полігібридне схрещування
  5. Схрещування — це парування тварин різних порід одного виду з метою поєднання цінних якостей вихідних порід. Потомство, одержане при цьому, називають помісями або метисами
  6. Тригібрідне схрещування
Переглядів: 7854

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Успадкування груп крові у людини | Полігібридне схрещування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.