Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Схрещування — це парування тварин різних порід одного виду з метою поєднання цінних якостей вихідних порід. Потомство, одержане при цьому, називають помісями або метисами

Розрізняють такі види схрещування:

- відтворне (заводське),

- ввідне (прилиття крові),

- поглинальне (вбирне, перетворювальне),

- промислове та пе­ремінне (ротаційне)

Всі існуючі породи сільськогосподарських тва­рин створені при застосуванні різних видів схрещування. Особливо це актуально у зв'язку з переведенням тваринництва на промисло­ву основу. Адже помісні тварини порівняно з чистопородними кон­ституціонально міцніші, витриваліші, краще пристосовані до утри­мання на великих механізованих комплексах і фермах, мають під­вищену життєздатність (явище гетерозису).

Відтворне (заводське) схрещування — основний метод виве­дення нових порід, які поєднували б у собі всі позитивні ознаки ви­хідних порід або переважали б їх. Якщо при схрещуванні викорис­товують дві породи, його називають простим, якщо три і більше — складним. За допомогою цього методу виведена переважна частина сучасних заводських порід тварин.

Відтворне схрещування — найскладніше. Його застосовують тільки в племінних господарствах і на племінних фермах, тому що чим більше ознак, за якими здійснюється селекційна робота, тим важче проводити відбір та підбір тварин і досягти прояву у потомства всіх господарсько корисних якостей, бажаних для нової породи.

Ввідне схрещування (прилиття крові) застосовують в основ­ному в племінних господарствах із метою подальшого збагачення та посилення деяких господарсько корисних, технологічних і племін­них якостей або виправлення недоліків поліпшувальної заводської породи без зміни її генотипу. У ввідному схерещуванні беруть участь дві близькі за типом породи. При цьому чистопородних ма­ток заводської (поліпшуваної) парують з плідниками іншої високо­продуктивної породи (поліпшувальної), що має саме ті якості, через які й проводять схрещування.

Дуже важливо для прилиття крові вибрати цінного плідника, у якого необхідні ознаки виражені максимально і саме з тих ліній і родин, що стійко передають свої якості потомству. Одержаних помі­сей першого покоління послідовно протягом 2 — 3 поколінь парують із плідниками основної (поліпшуваної) породи, залишаючи на плем'я тільки тих тварин, у яких краще виражені бажані ознаки.

На завершальному етапі помісей, якщо вони за продуктивністю, будовою тіла, племінними якостями відповідають бажаному типу, використовують для розведення «в собі» і для парування з чистопо­родними тваринами основної породи.

Поглинальне (вбирне, перетворювальне) схрещування за­стосовують із метою перетворення протягом кількох поколінь тва­рин місцевої (поліпшуваної) низькопродуктивної породи у високо­продуктивну заводську. Для цього маток місцевої породи парують із плідниками поліпшувальної заводської породи і далі помісних ма­ток знову парують із плідниками поліппгульваної породи. У кожно­му наступному поколінні частка крові поліпшуваної породи в два рази зменшується, поліпшувальної — зростає. Схрещування продов­жують до одержання помісей IV — V поколінь, які при добрій вира-женості бажаного типу можуть вважатися чистопородними.

Промислове схрещування застосовують у товарних господарс­твах для одержання помісей першого покоління як користувальних тварин. Існують дві його форми — просте й складне. При простому (двопородному) схрещуванні маток однієї породи парують із плід­никами іншої, які мають високу продуктивність і добре пристосова­ні, особливо матки, до місцевих умов. Помісей використовують для одержання товарної продукції, а не для відтворення. При складно­му промисловому схрещуванні використовують три породи і більше. Помісних маток першого покоління парують із чистопородними плідниками третьої породи і потомство вирощують також для одер­жання продукції.

Помісі, передусім першого покоління, відзначаються високою енергією росту, пристосованістю до місцевих умов, міцністю консти­туції, тобто спостерігається підвищена життєздатність. Тому проми­слове схрещування застосовують при розведенні всіх видів тварин, але найчастіше — в свинарстві, скотарстві та птахівництві.

Перемінне схрещування — це різновид промислового схрещу­вання, при якому також намагаються використати цінні господар­сько корисні ознаки помісних тварин для виробництва товарної продукції. Основна мета при цьому — утримати явище гетерозису не тільки в першому поколінні, а й посилити його в потомстві на­ступних поколінь, які часто переважають гетерозисне потомство першого покоління.

При перемінному схрещуванні помісних самців вирощують для одержання м'яса, а кращих помісних самок, на відміну від промис­лового схрещування, — для одержання від них потомства і в кож­ному наступному поколінні парують із чистопородними плідниками то однієї, то іншої вихідної породи.

Гібридизація— це парування тварин різних видів із метою одержання користувального поголів'я та виведення нових порід, в яких поєднуються позитивні якості вихідних порід. Таке потомство —називають гібридним. Проведення гібридизації — справа копітка, але являє собою значний науковий і практичний інтерес. Переду­сім, не всякий вид тварин може бути схрещений з іншим через ве­лику анатомічну та фізіологічну різницю між ними.

Класичним прикладом промислової гібридизації, який відомий із давніх-давен, є виведення мулів для господарського користування від схрещування кобил з ослами. Осел — дуже витривала тварина, у гірських районах ним пере­возять вантажі, але він невеликого зросту. Мул же ввібрав у себе цінні якості батьків. Його використовують не тільки під в'юком, а у запряжці та для верхової їзди.

Мул значно більший за осла, сильний, міцний, стійкий проти багатьох хво­роб, характеризується довголіттям, витривалістю й високою роботоздатністю.

Матеріал для самостійного опрацювання:


Читайте також:

 1. III. Аудіювання тексту з метою розуміння
 2. Абразивність гірських порід і геостатична температура
 3. Акустичні характеристики порід
 4. Алельні гени, знаходячись у гетерозиготному стані, не зливаються, не змінюють один одного і, не втрачаючи своєї індивідуальності, передаються в гамети.
 5. Алкени – вуглеводні, в молекулах яких є один подвійний зв’язок між атомами вуглецю . Алкені називають також олефінами або етиленовими вуглеводнями.
 6. Алкіни – вуглеводні, в молекулах яких є два атоми вуглецю, сполучені потрійним зв’язком - -. Алкіни називають також ацетиленовими вуглеводнями.
 7. Аналіз в управлінні портфелем цінних паперів.
 8. Аналіз при наявності одного обмеження
 9. Аналізуюче схрещування
 10. Антропогенез – процес виділення людини з тваринного святу, олюднення мавпи під впливом суспільної практики.
 11. Антропогенез – процес виділення людини з тваринного святу, олюднення мавпи під впливом суспільної практики.
 12. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
Переглядів: 7629

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методи розведення, характеристика методів схрещування. | Зоотехнічний та племінний облік

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.