Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Антропогенез – процес виділення людини з тваринного святу, олюднення мавпи під впливом суспільної практики.

Максимальна оцінка , яку може отримати студент є 12балів. Тому кожен студент за виконання першого рівня складності може отримати 3 бала, по 1 балу за 5 правильних відповідей, за питання другого рівня – 3 бала, по 0,6 за кожну правильну відповідь, за кожне питання третього рівня також 3бала, якщо тема була розкрита повністю та без помилок, що в сумі становить 12 балів.

Методичні рекомендації містять у собі 300 питань першого рівня складності та по 100 питань другого і третього рівнів складності, які поділені на 10 варіантів для кожного з двох модулів. Кожний з варіантів містить у собі 15 питань першого рівня складності, 5 питань другого рівня та 2питань третього рівня складності.

Для оцінювання рівня досягнень при проведенні контрольованої роботи можна використовувати бальну систему. Очевидно, що різниця в складності завдань вимагає встановлення різної кількості балів за її виконання. Зокрема, завдання репродуктивного характеру, які передбачають вибір правильного варіанту відповіді, можуть оцінюватися 0 –1 балом; завдання, які містять декілька запитань репродуктивного характеру – 0 –1 –2 балами.

Отже, для оцінки досягнень завдання слід добирати так, щоб мати змогу визначити, якого рівня – репродуктивного (початкового) чи продуктивного (достатнього або творчого, залежно від досконалості вмінь) – досяг студент при вивченні теми або курсу загалом.

Знання історії, як відомо, це не лише утримування в пам’яті певної кількості історичної інформації та здатність її відтворювати (репродуктивні рівні навченості: розрізняє, пам’ятає, розуміє), а й уміння виявляти суть історичних фактів, причинно-наслідкові зв’язки між ними, здатність ці факти зіставляти і порівнювати, характеризувати та оцінювати, тобто самостійно пояснювати (інтерпретувати) історичний процес (творчий, продуктивний рівень: аналізує, синтезує, оцінює).

Рівень досягнень студентів визначається шляхом встановлення, на якій із наступних послідовних стадій навченості – на рівні умінь, навичок чи здатності творчо використовувати наявні знання і на цій основі виробляти нові – вони перебувають.

В цих методичних рекомендаціях систематизовані питання та завдання декількох різних складності. Завдання першого та другого рівня мають репродуктивний характер. Питання першого рівня можна назвати такими, які вимагають лише утримання вивченого в пам’яті, завдання другого рівня потребують розуміння студентами історичного процесу в Україні та вміння аналізувати історичні факти. До перших в основному належать завдання, що потребують добору правильної відповіді із декількох поданих варіантів. До другими рівня – завдання на встановлення хронологічної послідовності подій, визначення відповідності дат і подій, осіб та сфери їхньої діяльності, та завдання на визначення занять. Дій, переконань тих чи інших історичних осіб або груп людей, на вибір можливих причин чи наслідків подій. Питання третього рівня мають творчий характер.

Питання та завдання з історії України призначені для перевірки якості засвоєння студентами важливих для розуміння історичного процесу в Україні фактів та понять.

 

ВКАЖІТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Запишіть її у такому вигляді : вірно; невірно, або 1 -…, 2 -…, 3 -…,

Питання І рівня складності:

a. вірно;

b. невірно.

2 Найдавніші сліди архантропів на території України знайдено:

a. на Донеччині;

b. на Київщині;

c. у Закарпатті.

3 Зовнішнім виглядом та розумовими здібностями дуже схожими на сучасних людей були:

a. неандертальці;

b. кроманьйонці;

c. архантропи.

4 Люди, які населяли землі сучасної України, вели привласнюючи господарство в такі епохи:

a. палеоліт і мезоліт;

b. палеоліт та неоліт;

c. неоліт та енеоліт.

5 Археологічна культура – це:

a. велика група пам’яток, що мають спільні ознаки в відмінності порівняно з іншими групами пам’яток;

b. культура праці археолога.

6 Рештки найдавніших стоянок (ранній палеоліт) первісних людей на території України знайдені біля:

a. села Королеве, Закарпаття;

b. Кіїк-Коба у Криму;

c. Молодово на Дністрі.

7 Перша дистанційна зброя механічного типу (лук) з’являється у:

a. мезоліті;

b. неоліті;

c. енеоліті.

8 Неолітична революція на думку англійського археолога Г. Чайлд, це:

a. перехід людини до присвоючого господарства;

b. перехід до відтворюючого господарства.

9 Трипільська культура на теренах України існувала у добу:

a. мезоліту;

b. неоліту;

c. енеоліту;

10 Трипільська культура існувала на українській території:

a. 4-3 тис до н.е.;

b. 5-3 тис. до н.е.;

c. 5-3 ст. до н.е.

11 Посуду, що належить до Трипільської культури, був притаманний:

a. поліхромний розпис посуду;

b. монохромний розпис посуду.

12 Відомий дослідник-археолог, що знайшов перші пам’ятки трипільської культури:

a. В.Даниленко;

b. В.Маркевич;

c. В.Хвойко.

13 Визначте, на якій основі утворилась Трипільська культура:

a. місцевих культурно-історичних спільностей;

b. народу, що прийшов з Близького Сходу та Південної Європи;

c. поєднання місцевих культурно-історичних спільностей з народом, що прийшов з Близького Сходу та Південної Європи.

14 Народ, який створив “звіриний стиль” у прикладному мистецтві:

a. кіммерійці;

b. скіфи;

c. сармати.

15 Якій народ згадує Гомер у “Одисеї”, називаючи їх “уславленими кобилодойцями”:

a. скіфи;

b. сармати;

c. кіммерійці.

16 Найдавнішим народом на території України, про який нам відома його самоназва були:

a. кіммерійці;

b. скіфи;

c. греки.

17 Кіммерійці вперше згадуються у:

a. “Праці і днях” Гесіода;

b. “Історії” Геродота;

c. “Одіссеї” Гомера.

18 Племена, що жили на більшій частині сучасної України в VII – III ст. до н.е., давньогрецькі автори об’єднували під спільною назвою:

a. кіммерійці;

b. скіфи;

c. сармати.

19 Основними заняттями іраномовних скіфів були:

a. мисливство та рибальство;

b. перегінне скотарство;

c. землеробство та скотарство.

20 На території сучасної України скіфи домінували у:

a. XI – V ст. до н.е.;

b. VII – III ст. до н.е.;

c. V – ІV ст. до н.е.

21 Скіфська держава (Велика Скіфія) на землях сучасної України існувала в:

a. VII – III ст. до н.е.;

b. V – ІІ ст. до н.е.;

c. VIII – І ст. до н.е.

22 Із давньогрецьких авторів найдетальніше життя, побут, звичаї та історію племен скіфів описав:

a. Гомер;

b. Гесіод;

c. Геродот.

23 Мала Скіфія існувала у:

a. III ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.;

b. V ст. до н.е. – І ст. н.е.;

c. ІV ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.

24 Скіфи з’явились на теренах сучасної України:

a. 9 ст. до н.е.;

b. 7 ст. до н.е.;

c. 5 ст. до н.е.

25 З яким перським царем воювали скіфи на початку VI ст. до н.е.:

a. Ксерксом;

b. Ксероксом;

c. Дарієм;

d. Олександром Македонським.

26 За часів якого царя скіфів держава Велика Скіфія зазнала найбільшого розквіту:

a. Ідеонафасіс;

b. Атей;

c. Мітрідат.

27 Кіммерійці, скіфи, сармати були:

a. слов’яномовними;

b. іраномовними;

c. україномовними.

28 Племена сарматів кочували на території України в:

a. III ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.;

b. V ст. до н.е. – І ст. н.е.;

c. ІV ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.

29 Основним заняттям сарматів було:

a. кочове скотарство;

b. орне землеробство;

c. осіле тваринництво.

30 До античних міст на Північному Причорномор’ї не належить:

a. Ольвія;

b. Тіра;

c. Мілет;

d. Херсонес.

31 Унікальну державу, до якої входили всі береги Чорного моря створив цар Понтійської держави:

a. Мітрідат І;

b. Мітрідат VI Євпатор;

c. Фарнак ІІ.

32 Грецькі міста-держави існували в Північному Причорномор’ї у:

a. Х ст. до н.е. – I ст. н.е.;

b. VІІ ст. до н.е. – ІV ст. н.е.

c. V ст. до н.е. – Х ст. н.е.

33 Столицею Боспорського царства було місто:

a. Ольвія;

b. Пантікапей;

c. Фанагорія.

34 Уперше під назвою венеди слов’яни згадуються у:

a. І ст. н.е.;

b. ІІ ст. н.е.;

c. ІІІ ст. н.е.

35 Основним заняттям слов’ян наприкінці І тис. до н.е. – на початку І тис. н.е. було:

a. перегінне скотарство;

b. орне землеробство та тваринництво;

c. мисливство та рибальство.

36 Праслов’янська етнічна спільність виокремилася в:

a. ІІІ тис. до н.е.;

b. ІІ тис. до н.е.;

c. І тис. до н.е.

37 Систему вірувань, серцевиною якої є анімізм, тотемізм та фетишизм, називають:

a. культом;

b. язичництвом;

c. соціанством.

38 На теренах сучасної України вірогідно знаходився принаймні один з трьох осередків східнослов’янської державності, що були згадані в арабських джерелах, вкажіть його:

a. Артанія;

b. Куявія;

c. Славія.

39 Першим правителем Києва, що особисто прийняв християнство був:

a. Аскольд;

b. Олег;

c. Святослав.

40 Офіційна дата прийняття християнства Київською державою:

a. 889 р.;

b. 988 р.;

c. 1089 р.

41 Щорічний похід князя з дружиною по своїх землях з метою збирання данини називався:

a. виправою;

b. полюддям;

c. уставом.

42 Походи на Візантію здійснювали:

a. Олег, Ігор, Ольга;

b. Олег, Ольга, Святослав;

c. Олег, Ігор, Святослав.

43 Християнами, як вважають учені, були князя:

a. Аскольд і Олег;

b. Олег і Ольга;

c. Аскольд і Ольга.

44 Відомо, що 860 р. правитель руської землі ходив на Візантію, стояв облогою поблизу Константи поля і взяв контрибуцію з імператора. Цей похід пов’язаний з іменем князя:

a. Аскольда;

b. Олега;

c. Рюріка.

45 Коли з’являється так звана норманська теорія:

a. ІХ ст.;

b. ХІV ст.;

c. ХVІІІ ст.

46 У 957 р. З дипломатичною місією до Константинополя прибув(ла) і був прийнятий (була) імператором:

a. князь Ігор Старий;

b. княгиня Ольга;

c. князь Святослав.

47 Печеніги стали господарями степів України після походів руського князя:

a. Ігоря;

b. Святослава;

c. Володимира.

48 Розпад Хозарського каганату був наслідком походів руського князя:

a. Володимира;

b. Святослава;

c. Олега.

49 Назвіть князя (княгиню), за часів князювання якого побудовано Софійський собор у Києві:

a. Ольга;

b. Володимир Великий;

c. Ярослав Мудрий;

d. Володимир Мономах.

50 Перше писане зведення законів Київської Русі мало назву:

a. Устав земляний;

b. Руська Правда;

c. Литовський статут.

51 Київський князь Олег провів два вдалих похода до Візантії у:

a. 907, 909 рр.;

b. 907, 911 рр.;

c. 882, 912 рр.

52 Які пільги українським купцям надавав договір Олега з Візантією 907 року?

a. дозвіл на безмитну торгівлю в Константинополі;

b. виплати на харчування під час перебування в місті;

c. безкоштовне морське спорядження на зворотній шлях;

d. всі перелічені пільги.

53 Автор реформ в Київській Русі пов’язаних з регламентацією повинностей залежного населення та норм збирання данини:

a. Олег;

b. Ігор;

c. Ольга.

54 Київський митрополит, автор “Слова про Закон і Благодать”:

a. Мефодій;

b. Іларіон;

c. Гермоген.

55 Офіційна дата прийняття християнства Київською державою:

a. 889 р.;

b. 988 р.;

c. 989 р.

56 Релігійна реформа в Київській Русі Х ст. розпочалась спробою модернізувати язичництво. Ця спроба мала назву:

a. Володимирове шестибожіє;

b. Володимирове семібожіє.

57 За часів якого князя з’являється “Устав земляний”, що надалі ліг у основу першого писаного зібрання законів:

a. Святополк;

b. Володимир;

c. Ярослав.

58 Основною військовою силою і одночасно примітивним апаратом державного управління в часи Київської русі була(о):

a. віче;

b. дружина;

c. ополчення.

59 Найбільшим за населенням та площею містом на території сучасної України в Х – ХІІ ст. був:

a. Київ;

b. Чернігів;

c. Галич.

60 Найбільш активні торговельні стосунки у Х – ХІ ст. Русь підтримувала з:

a. Хозарським каганатом;

b. Візантійською імперією;

c. Польським королівством.

61 Після смерті Володимира Великого київський великокнязівський престол посів:

a. Ярополк;

b. Святополк;

c. Ярослав.

62 Людей, які спадково володіли значною кількістю землі, отриманої за державну службу, на Русі називали:

a. князями;

b. боярами;

c. гриднями.

63 Населення Київської Русі аж до середини ХІ ст. дотримувалися системи звичаїв, які існували лише в пам’яті людей і не були ніде записані. Ми кажемо, що вони жили за:

a. законом;

b. звичаєвим правом;

c. кодексом правил.

64 Плату за проїзд шляхами і мостами торговельних валок і за торгівлю на площах‑торжищах на Русі називали:

a. полюддям;

b. митом;

c. оброком.

65 Назвіть двох братів-князів, які отримали статус перших православних святих Київської Русі:

a. Ігор та Ольга;

b. Борис та Гліб;

c. Ярослав та Святополк.

66 Якій київський князь почав першим карбувати власну золоту монету?

a. Ольга;

b. Володимир Святий;

c. Ярослав Мудрий;

d. Володимир Мономах.

67 Софіївський собор, що був побудований в 1037 р. в Києві Ярославом Святославичем, засновано на місці вирішальної перемоги над:

a. візантійцями;

b. печенігами;

c. половцями.

68 Політична роздрібненість Київської Русі розпочинається :

a. кінець ХІ ст.;

b. кінець ХІІІ ст.;

c. початок ХІІІ ст.

69 Володимир Мономах вів успішну боротьбу з:

a. печенігами;

b. половцями;

c. татарами.

70 Політику Володимира Всеволодович Мономаха, спрямовану на зміцнення влади великого князя київського, успішно продовжував:

a. його брат Олег Святославич;

b. його син Мстислав Володимирович;

c. його внук Юрій Довгорукий.

71 Київ остаточно втратив значення політичного центру руських земель після:

a. смерті Володимира Всеволодович Мономаха;

b. захоплення міста суздальським князем Андрієм Боголюбським;

c. невдалого похода на половців князя Ігоря Святославича.

72 Монголо-татари захопили Київ у:

a. 1238 р.;

b. 1240 р.;

c. 1242 р.

73 Центральна, найбільш захищена частина давньоруського міста називалася:

a. дитинцем;

b. подолом;

c. посадом.

74 Срібні злитки різної ваги, які виконували функції грошей на русі, називалися:

a. рублі;

b. гривні;

c. флорини.

75 Русичі називали своїх язичницьких жерців:

a. пророками;

b. волхвами і чудесниками;

c. закупами та рядовичами.

76 Онука Ярослава Мудрого Янка при Андріївському монастирі заснувала першу на Русі:

a. школу для дівчат;

b. духовну школу;

c. школу живопису.

77 Автором “Повісті минулих літ” традиційно вважають:

a. митрополита Іларіона;

b. монаха Нестора;

c. князя Володимира Мономаха.

78 В архітектурі Київської русі найпоширенішим був стиль:

a. романський;

b. візантійський;

c. готичний.

79 Перша битва монголо-татарських військ з руськими дружинами відбулася на річці Калці у:

a. 1203 р.;

b. 1223 р.;

c. 1239 р.

80 Столиця нової держави, утвореної Батиєм – Золотої Орди, мала назву:

a. Сундук;

b. Барак;

c. Сарай.

81 Єдине Галицько-Волинське князівство було створено в:

a. 1199 р.;

b. 1202 р.;

c. 1205 р.

82 Галицьку та Волинську землі в єдину державу вперше об’єднав:

a. Ярослав Осмомисл;

b. Роман Мстиславич;

c. Мстислав Удатний.

83 Столицею своєї держави Данило галицький обрав місто:

a. Галич;

b. Холм;

c. Львів.

84 Останній князь Галицько-Волинської держави, мазовецький князь Болеслав Тройденович посів галицький стіл під іменем:

a. Юрія І;

b. Юрія ІІ;

c. Андрія.

85 Як вважають історики, Галицько-Волинська держава перестала існувати в:

a. 1349 р.;

b. 1389 р.;

c. 1439 р.

86 Перший з галицько-волинських правителів, що прийняв корону від папи римського і став королем:

a. Роман Галицький;

b. Данило Галицький;

c. Олександр Невський

87 Після смерті Юрія ІІ Болеслава, до складу якої держави увійшла Буковина:

a. Польське королівство;

b. Литовське королівство;

c. Молдавське князівство.

88 Кревська унія 1385 р. була запроваджена між:

a. Московським князівством та Золотою Ордою;

b. Литовським князівством та Польським королівством.

89 Литовська держава утворилася у:

a. ХІІ ст.;

b. ХІІІ ст.;

c. ХІV ст.

90 У 1387 р. землі Галичини потрапили під владу:

a. Королівства Польського;

b. Великого князівства Литовського;

c. Угорського королівського.

91 Українські землі звільнилися від іга монголо-татарських орд після битви:

a. На Кульковому полі;

b. На річці Сині Води;

c. Під Грюнвальдом.

92 Кревська унія 1385 р.:

a. династична;

b. державна;

c. релігійна.

93 Литовський князь Ольгерд розгромив Кримську, Перекопську та Ямболукську орди в битві на Синіх Водах у:

a. 1349 р.;

b. 1362 р.;

c. 1380 р.

94 Грюнвальдська битва, де брали участь хоругві (полки) сформовані на теренах України, відбулася:

a. 1410 р.;

b. 1413 р.;

c. 1430 р.

95 Підчас Грюнвальдської битви проти Лівонського ордену українсько-білоруські-литовські війська очолював Великий князь литовський:

a. Ягайло Ольгердович;

b. Свидригайло Ольгердович;

c. Вітовт Кейстутович.

96 Вількомирська битва на р. Швярне (сучасна Литва), після якої автономії українських земель поступово зникає, відбулася:

a. 1410 р.;

b. 1432 р.;

c. 1435 р.

97 Кримське ханство засновано у 1449 р. очолювала династія:

a. Гедиміновичів;

b. Гіреїв;

c. Батиїв.

98 Якою країною керував Генріх ІІІ Валуа, до того, як став французьким королем:

a. Польщею;

b. Литвою;

c. Московським князівством.

99 Назвіть прізвище, з яким пов’язано заснування першої Запорізької Січі на острові Мала Хортиця:

a. Предслав Лянцкоронський;

b. Петро Сагайдачний;

c. Дмитро Вишневецький (Байда);

d. Ярема Вишневецький.

100 Берестейська унія:

a. 1439 р.;

b. 1569 р.;

c. 1596 р.

101 Люблінська унія:

a. 1439 р.;

b. 1569 р.;

c. 1596 р.

102 Мовою ділових документів Литовської держави в ХІV – ХV ст. була:

a. литовська;

b. латинь;

c. руська мова.

103 На якій мові були написані Литовські статути, якщо ми знаємо, що одним з пунктів Люблінської унії Литва залишала власну правову систему без змін:

a. на руській;

b. на українській;

c. на литовській.

104 Поселення, жителі якого мали низку пільг на відбудування повинностей, дарованих землевласником на час освоєння новозаселеної території, називали:

a. копою;

b. волостю;

c. слободою.

105 Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалося на праці селян-кріпаків, в Україні називали:

a. фірман;

b. фільварок;

c. дворище.

106 Орган самоврядування міст України, які отримали магдебурзьке право, називався:

a. сеймом;

b. думою;

c. магістратом.

107 Львівський єпископ – один з ініціаторів унії між католицькою та православною церквами в 1596 р.:

a. Іпатій Потій;

b. Мелетій Смотрицький ;

c. Петро Могила;

d. Гедеон Балабан.

108 Полемічна другої половини ХVІ ст. виникла після:

a. Городельської унії;

b. Люблінської унії;

c. Берестейської (Брестської) унії.

109 До складу Речі Посполитої після Люблінської унії не входило яке з цих воєводств:

a. Белзьке;

b. Київське;

c. Чернігівське;

d. Подільське.

110 Козацько-селянське повстання під проводом Северина Наливайко тривало:

a. 1591-1593 рр.;

b. 1595-1596 рр.;

c. 1637-1638 рр.

111 Який з українських козацьких ватажків в 1635 р. взяв неприступну, як вважав польський уряд, фортецю Кодак на Дніпрі:

a. Іван Сулима;

b. Тарас Федорович;

c. Павло Бут.

112 Національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького розпочалася в:

a. 1638 р.;

b. 1648 р.;

c. 1654 р.

113 Березневі статті Богдан (Зиновій) Хмельницький підписав у:

a. 1653 р.;

b. 1654 р.;

c. 1657 р.

114 Однією з умов Березневих статей був реєстр козаків, що становив:

a. 60 тисяч козаків;

b. 20 тисяч козаків;

c. 8 тисяч козаків.

115 Березневі статті Богдана Хмельницького були узгоджені й затверджені:

a. у Переяславі;

b. у Києві;

c. у Москві.

116 Назва держави, що виникла у ході національно-визвольної війни на теренах сучасної України

a. Українська держава;

b. Військо Запорозьке;

c. Українська народна республіка.

117 Козацьке військо Запорозької Січі очолював:

a. кошовий отаман;

b. бунчужний;

c. обозний;

d. гетьман.

118 Командувач артилерії в Запорозькій січі, входив до генеральної старшини:

a. бунчужний;

b. обозний;

c. підскарбій;

d. кошовий отаман.

119 Гетьман Іван Виговський підписав в 1658 р. договір з:

a. Московською державою;

b. Річчю Посполитою;

c. Османською імперією.

120 Назвіть діяча культури, якого часто називали “українським Сократом”

a. Стефан Яворський;

b. Петро Могила;

c. Григорій Сковорода;

d. Данило Туптало.

121 Гетьман Петро Дорошенко в своїй зовнішній політиці орієнтувався, переважно, на:

a. Московську державу;

b. Річ Посполиту;

c. Османську імперію.

122 Полтавська битва між Карлом ХІІ, І. Мазепою та Петром І відбулась:

a. 1708 р.;

b. 1709 р.;

c. 1712 р.

123 Який з перелічених гетьманів зробив найбільший внесок в українську культуру, в тому числі побудовою великої кількості церков:

a. І.Мазепа;

b. І.Скоропадський;

c. П.Полуботок.

124 Автор “Пактів й конституцій законів та вільностей Війська Запорізького” 1710 р. прийнятої козаками:

a. І.Мазепа;

b. П.Орлик;


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 4. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 5. II. Поняття соціального процесу.
 6. III. За виділенням або поглинанням енергії
 7. IV. План навчального процесу.
 8. Iзобаричний процес
 9. Iзотермiчний процес
 10. Iзохоричний процес
 11. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 12. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
Переглядів: 1481

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 14. Україна в роки Другої світової війни. | C. К.Розумовський.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.065 сек.