Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.

3.

2.

Запитання Варіанти відповідей Відповідь
1. Який закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні? а) Конституція України;  
б) Закон «Про інноваційну діяльність»; Вірна відповідь (ЗУ №40-ІV)
в) Закон «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»  
2. Законодавче визначення поняття «інновація» міститься у: а) Господарському Кодексі України;  
б) Законі «Про інвестиційну діяльність»;  
в) Законі «Про інноваційну діяльність»; Вірна відповідь
г) немає вірної відповіді  
3. Чи тотожні поняття «новація», «інновація», «нововведення»? а) відображають одне й те ж явище;  
б) мало відмінні між собою;  
в) тотожні;  
г) не тотожні Вірна відповідь
4. В чому полягає сутність організації інноваційної діяльності? а) здійснення інноваційних капіталовкладень, їх відшкодування і отримання прибутку;  
б) діяльність, яка спрямована на впровадження новацій у виробництво задля задоволення потреб споживачів; Вірна відповідь
в) відповіді у варіантах а) і б) правільні  
5. Чи є об'єктами інноваційної діяльності інноваційні програми і проекти? а) так; Ст.4 п.1 (ЗУ №40-ІV)
б) ні  
6. Ким затверджується порядок формування та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні? а) Президентом України;  
б) Верховної Ради України;  
в) Кабінетом Міністрів України Ст.3 (ЗУ№433-ІV)
7. Експертиза при кваліфікуванні інноваційних проектів виконується за рахунок коштів а) держави;  
б) суб'єктів інноваційної діяльності, які заявляють проекти на державну реєстрацію Ст.13 п.5 (ЗУ №40-ІV)
8. Засобами захисту винаходів і нових продуктів є: а) патент; Вірна відповідь
б) авторське право;  
в) авторське свідоцтво;  
г) спеціальне рішення спеціалістів  
9. Протягом якого часу, з дати видачі, є чинним Свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту? а) протягом трьох років; Ст13 п.9 (ЗУ №40-ІV)
б) протягом двох років;  
в) протягом року  
10. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні розраховані на а) тривалу перспективу (не менше десяти років); Ст.2 (ЗУ№433-ІV)
б) розраховані на реалізацію протягом найближчих трьох - п'яти років  
11. Основними принципами державної інноваційної політики є:   а) орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;  
б) фінансова підтримка;  
в) здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;  
г) сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;  
д) всі відповіді вірні   Ст.3 п.2 (ЗУ №40-ІV)
12. З якою метою, у сфері інноваційної діяльності, були створені спеціалізовані державні небанківські інноваційні фінансово-кредитні установи? а) для державного контролю у сфері інноваційної діяльності;  
б) для здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності; Ст.9 п.1 (ЗУ№433-ІV)
в) для державної реєстрації інноваційних проектів  

 

 

«ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

ТЕСТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 

Модуль 1

 

73. Яке з наведених визначень найповніше розкриває сутність інноваційного менеджменту?

e) інноваційний менеджмент – це управління трудовими ресурсами та технологією в інноваційній діяльності;

f) інноваційний менеджмент – це сукупність соціально-психологічних методів управління інноваційним процесом;

g) інноваційний менеджмент – це спосіб дій, за яких інновації впроваджують у виробництво;

74. Новація – це:

a) оформлений результат фундаментальних, прикладних досліджень;

b) кінцевий результат упровадження відкриття;

c) упровадження нового продукту чи технології;

d) ідея.

75. Нововведення – це:

f) створення нового продукту;

g) створення нового способу виробництва;

h) відкриття нового ринку збуту;

i) введення нових принципів організаційної діяльності фірми.

j) усі відповіді правильні;

76. Стандартна практика для обстеження й експериментальних розроблень ґрунтується на:

a) рекомендаціях Фраскаті;

b) законах держави;

c) трактуваннях економічних словників;

d) стандартах.

77. Інновація як економічна категорія – це:

a) новий продукт, виріб, ідея;

b) нова ідея, втілена в продукт виробництва;

c) кінцевий результат інноваційної діяльності, реалізованої у вигляді нового або вдосконаленого товару на ринку, нового процесу в практичній діяльності;

d) ідея, реалізована у вигляді готового товару на ринку.

78. Охарактеризуйте наступне твердження: «Інновації можна оформляти у вигляді відкриттів; винаходів; патентів; товарних знаків; раціоналізаторських пропозицій»

a) вірне;

b) невірне;

c) вірне без деяких перелічених понять;

d) усі наведені відповіді невірні.

79. Відтворююча функція інновації полягає у:

a) використанні прибутку від інновації для фінансування інвестування за різними напрямками;

b) отриманні прибутку підприємцем за рахунок реалізації інновації служить стимулом до нових інновацій;

c) отриманні прибутку від інновації й використання його як джерела фінансових ресурсів;

d) отриманні прибутку від реалізації.

80. Інвестиційна функція інновації полягає у:

a) використанні прибутку від інновації для фінансування інвестування за різними напрямками;

b) отриманні прибутку підприємцем за рахунок реалізації інновації служить стимулом до нових інновацій;

c) отриманні прибутку від інновації й використання його як джерела фінансових ресурсів;

d) отриманні прибутку від реалізації.

81. Стимулююча функція інновації полягає у:

a) використанні прибутку від інновації для фінансування інвестування за різними напрямками;

b) отриманні прибутку підприємцем за рахунок реалізації інновації служить стимулом до нових інновацій;

c) отриманні прибутку від інновації й використання його як джерела фінансових ресурсів;

d) отриманні прибутку від реалізації.

82. Патент в інноваціях – це:

a) документ, що засвідчує право власності на що-небудь;

b) свідчення на право займатися чим-небудь;

c) документ, що свідчить про право займатися інноваційною діяльністю;

d) документ, що свідчить про авторство винаходу, корисної моделі або промислового зразка і виключне право на їх використання.

83. Засобами захисту винаходів і нових продуктів є:

a) торгова марка;

b) авторське право;

c) патент;

d) авторське посвідчення.

84. Відкриття – це:

a) науковий результат особливо видатного характеру;

b) нове наукове рішення;

c) процес дослідження невідомого явища;

d) створення нового товару.

85. Документ, що свідчить про право займатися інноваційною діяльністю називається:

a) патент;

b) ліцензія;

c) угода;

d) документ відсутній.

86. Виберіть правильне трактування поняття диверсифікації:

a) структура науково-технічної сфери, що спеціалізується на створенні сприятливих умов діяльності інноваційних фірм;

b) нове технічне рішення, яке можна застосувати в промисловості;

c) сукупність базових нововведень, які визначають технологічний устрій;


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 4. IV. План навчального процесу.
 5. Oracle Управління преміальними
 6. А. Видання прав актів управління
 7. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 8. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 9. Адаптивні організаційні структури управління.
 10. Адміністративне право і державне управління.
 11. Адміністративний менеджмент
Переглядів: 6221

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Модуль 1 | D) ноу-хау.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.