Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ERP і управління можливостями бізнесу

На початку 1990-х рр. аналітична компанія Gartner Group ввела нове поняття. Системи класу MRPII в інтеграції з модулем фінансового планування (Finance Requirements Planning - FRP) одержали назву систем планування ресурсів підприємств (Enterprise Resource Planning - ERP). Іноді також зустрічається термін "планування ресурсів в масштабах підприємства" (Enterprise-wide Resource Planning).

У основі ERP-систем лежить принцип створення єдиного сховища (репозиторія) даних, що містить всю корпоративну бізнес-інформацію: планову і фінансову інформацію, виробничі дані, дані по персоналу і ін. Наявність єдиного корпоративного репозиторія усуває необхідність в передачі даних від однієї системи до іншої (наприклад, від виробничої системи до фінансової або до кадрової), а також забезпечує одночасну доступність інформації для будь-якого числа співробітників підприємства, що володіють відповідними повноваженнями. Метою ERP-систем є не тільки поліпшення управління виробничою діяльністю підприємства, але і зменшення витрат і зусиль на підтримку його внутрішніх інформаційних потоків.

Існує немало визначень ERP-систем. Одне з них, що найбільш часто зустрічаються, наступне:

ERP-система - це набір інтегрованих додатків, що дозволяють створити інтегроване інформаційне середовище (ІІС) для автоматизації планування, обліку, контролю і аналізу всіх основних бізнес-операцій підприємства. Основою ІІС підприємства є саме ERP-системи.

По первинному визначенню Американського суспільства по управлінню виробництвом і запасами (American Production and Inventory Control Society - APICS): "ERP - метод для ефективного планування і контролю всіх ресурсів, необхідних для того, щоб прийняти, виконати, відвантажити і врахувати замовлення клієнтів у виробничій, дистрібуторській або сервісній компанії".

У останній редакції APICS: "ERP - це підхід для організації, визначення і стандартизації процесів бізнесу, необхідних, щоб підприємство могло використовувати внутрішні знання для пошуку зовнішньої переваги".

Як правило, ERP-системи будуються за модульним принципом і в тому або іншому ступені охоплюють всі ключові процеси діяльності компанії (рис. 4.2). Використовуваний в ERP-системах програмний інструментарій дозволяє проводити виробниче планування, моделювати потік замовлень і оцінювати можливість їх реалізації в службах і підрозділах підприємства, пов'язуючи його із збутом.

У 1990 році була запропонована наступна формула ІС на базі ERP: ERP= MRP II + FRP +DRP, де FRP - плануванню підлягають не тільки матеріали і час робочих центрів, але і фінансові ресурси, DRP - управління ресурсами дистрибуції.

Основні функції ERP-систем:

ведення конструкторських і технологічних специфікацій, які визначають склад вироблюваних виробів, а також матеріальні ресурси і операції, необхідні для його виготовлення;

формування планів продажів і виробництва;

планування потреб в матеріалах і що комплектують, термінів і об'ємів постачань для виконання плану виробництва продукції;

управління запасами і закупівлями: ведення договорів, реалізація централізованих закупівель, забезпечення обліку і оптимізації складських і цехових запасів;

планування виробничих потужностей: від стратегії всього підприємства до планів використання окремих верстатів і устаткування;

оперативне управління фінансами, включаючи складання фінансового плану і здійснення контролю його виконання, фінансовий і управлінський облік;

управління проектами, включаючи планування етапів і ресурсів, необхідних для їх реалізації.

Рис. 4.2. Ключові процеси діяльності компанії

 

Пізніше в ERP-системи стали включати додатковий модуль APS (Advanced Planning and Scheduling) - методику планування, що використовує методи математичної оптимізації в складанні календарних планів, оскільки при рішенні навіть начебто простих по постановці завдань дискретного планування для розподіленої дистриб'юторської мережі звичайні алгоритми стають непрацездатними із-за великої розмірності оброблюваних даних.

В кінці 90-х рр. ХХ століття був розроблена також методологія "Планування ресурсів підприємства, синхронізоване із запитами споживача" (Customer Synchronized Resource Planning - CSRP), яка охоплює взаємодію підприємства з клієнтами: оформлення замовлення наряду, технічне завдання, підтримку клієнтів, планування ресурсів залежно від об'єму і складу клієнтських замовлень. Якщо стандарти MRP/MRPII/ERP орієнтовані на управління запасами і потужностями, планування, виробництво і продаж продукту, то в стандарт CSRP включений повний цикл життєвого циклу виробу - від його проектування з урахуванням вимог замовника до гарантійного і сервісного обслуговування після продажу.

Цей новий тип КІС в деяких джерелах стали називати ERPII- системами, основа яких - управління взаємодією компанії із зовнішнім середовищем. Там де можна, внутрішні і конфіденційні процеси стають зовнішніми і відкритими. Зайва таємниця корпоративної інформації, яка ускладнювала діяльність, зникає. На зміну їй приходить чітко регламентована політика у сфері інформаційної безпеки і безпеки самих інформаційних систем.

З'єднання ERP-системи з технологіями OLAP, системою збалансованих показників (Balanced Score Card) і системою функціонально-вартісного управління привело до появи і розвитку систем BPM (Business Performance Management) - управління ефективністю бізнесу, які дозволяють пов'язувати операційні результати діяльності підприємства з ефективністю реалізації місії компанії [Аміріді Ю, Intersoft Lab]. Які завдання вирішують BPM-системи і яке місце вони займають серед інших програмних продуктів автоматизації процесів бізнесу?

Для відповіді на це питання скористаємося матеріалами звіту "Успішний досвід управління ефективністю бізнесу: бізнес і технічні стратегії" ("Best Practices in Business Performance Management: Business and Technical Strategies") Міжнародного Інституту дослідження сховищ даних (Data Warehousing Institute - DWI) 2004 роки. У цьому звіті позиціонують BPM-системи, аналізуючи загальну схему розвитку програмного забезпечення для автоматизації процесів бізнесу за останні двадцять років (рис. 4.3).

Спочатку з'явилися системи автоматизації внутрішніх (бек-офісних) процесів, раніше всього виробництва (управління запасами і автоматизація управління виробничими лініями) і бухгалтерського обліку. Потім прийшла черга процесів взаємозв'язку із зовнішнім середовищем (процеси офісу фронту): постачань, продажів, послуг, маркетингу. В кінці двадцятого століття організації перейшли до автоматизації перехресних процесів, що зачіпають роботу декілька підрозділів, упроваджуючи технології управління взаємостосунками з клієнтами (Customer Relationship Management - CRM), і технології управління ланцюжками постачань (Supply Chain Management - SCM). І, нарешті, вершина піраміди, яку стали автоматизувати зовсім недавно - це корпоративне управління. Для вирішення цього завдання в світі виділяють спеціальний клас програмного забезпечення - BPM-системи.

Рис. 4.3. Загальна схема розвитку програмного забезпечення для автоматизації процесів бізнесу

 

Рух вгору по рівнях піраміди відображає поступовий перехід від автоматизації оперативних процесів бізнесу до автоматизації стратегії управління бізнесом. Процеси на вищих рівнях піраміди контролюють процеси на нижчих рівнях. Таким чином, BPM-системи призначені для автоматизації стратегічного планування розвитку бізнесу і одночасно для підтримки тактичного (або оперативного) управління процесами бізнесу на різних рівнях. Завдання BPM-систем - допомогти в реалізації стратегічних цілей бізнесу в реальних умовах. Для цього вони повинні забезпечувати користувача потрібною інформацією в потрібний час, щоб підвищити ефективність управління оперативною діяльністю.

Функціональна архітектура класичної BPM-системи складається з трьох складових частин. Перша частина - сховище даних. Це базис BPM- системи. У ньому консолідується оперативна інформація з різних автоматизованих модулів головного офісу і філіалів організації, з дочірніх і партнерських компаній. Друга складова - набір інструментів для підтримки технологій управління підприємством: фінансового планування, управлінського обліку, прогнозування, управління виробничими і допоміжними процесами і т.д. Третя компоненту BPM - аналітичні засоби OLAP для оперативної роботи з діловими даними, які накопичуються в сховищі.

Таким чином, BPM-системи не можна назвати чимось принципово новим. Вони об'єднують відомі управлінські технології і програмні рішення, які раніше застосовувалися локально і вирішували задачі окремих підрозділів і користувачів. У чому ж тоді переваги і новизна BPM-підходу? А річ у тому, що BPM-система призначена для підтримки повного циклу управління компанією. Це означає, що інструменти BPM взаємозв'язані і забезпечують виконання чотирьох основних етапів управління ефективністю бізнесу.

Розробка стратегії. Мета першого етапу - виділення цільових показників бізнесу (ключових показників ефективності) і планування кількісних значень їх метрик (Key Performance Indicators - KPI). Стратегічне планування спирається на одну з методологій BPM, відому як система збалансованих показників (Balanced Scorecard - BSC).

Тактичне планування. На другому етапі розробляються тактичні плани для досягнення поставленої стратегічної мети. Орієнтирами для розробки тактичних (оперативних) планів стають KPI. Основним інструментом оперативного планування є бюджетування різних аспектів діяльності підприємства.

Моніторинг і контроль виконання. Третій етап в циклі корпоративного управління - моніторинг і контроль виконання бюджетних і виробничих планів. Фактичні значення по статтях управлінського і фінансового обліку обчислюються на основі зібраних в сховищі первинних даних. Для порівняння намічених і досягнутих показників бюджетів і KPI використовуються інструменти "план-фактного" аналізу на основі технології багатовимірного аналізу даних OLAP.

Аналіз і регулювання. На завершальному етапі стратегічні плани коректуються відповідно до реальних умов роботи підприємства. Для планування змін застосовуються інструменти прогнозування і моделювання різних сценаріїв розвитку ситуації. У результаті цикл корпоративного управління - між вибраною стратегією і її практичною реалізацією - замикається.

ERP-системи сфокусовані на автоматизації управлінських процесів, супроводі процесів бізнесу і зниженні операційних витрат, але нездатні забезпечити всеосяжний, легкий і швидкий доступ до необхідної управлінської інформації. Крім того, з'ясувалося, що не вся інформація, необхідна як вищому керівництву, так і менеджерам і фахівцям на місцях, є в наявності в ERP-системі. Ця ситуація посилюється ще і тим, що часто в компаніях застосовується не одна, а декілька ERP-систем, що дісталися в спадок в результаті злиття і придбань.

У протилежність цьому BPM-системи забезпечують цілісний, процесно-орієнтований підхід до прийняття управлінських рішень, направлений на поліпшення здатності компанії реально оцінювати свій поточний стан і управляти ефективністю своєї діяльності на всіх рівнях шляхом об'єднання власників процесів, менеджерів, персоналу і зовнішніх контрагентів в рамках загального інтегрованого середовища управління.

Відзначимо, що в цьому сенсі поняття "BPM-система" може уживатися в двох значеннях: як концепція управління (тобто певний підхід до прийняття управлінських рішень і їх практичної реалізації) і як інформаційна система (комплекс програмних засобів, що підтримують ідеологію BPM і що забезпечують її практичну реалізацію). Сказане не означає, проте, що система BPM "відміняє" або "замінює" ERP. На рис. 4.4 показано можливу взаємодію ERP і BPM-систем [Духонін Е.Ю., Ісаєв Д.В. Газова промисловість, 2004 Ѐ 5].

З приведеної схеми видно, що важливу роль в трансформації даних з ERP- в BPM-систему грають так звані модулі Data Maps - засоби уніфікації даних, одержаних з різних джерел, і їх приведення у відповідність з єдиними довідниками (процес конвертації даних). Ці засоби використовуються і для зворотного зв'язку, наприклад, для передачі результатів стратегічного або операційного планування в ERP-систему для подальшого формування детальніших планів.

Рис. 4.4.Можлива взаємодія ERP і BPM-систем

 

Також відмітимо, що як джерела фінансових і не фінансових даних для BPM-системи виступають не тільки підсистеми ERP, але і транзакційні системи інших систем:

управління взаємостосунками з клієнтами (Customer Relationships Management - CRM);

управління ланцюжками постачань (Supply Chain Management - SCM);

управління активами (Assets Management - AM);

управління персоналом (Human Resources Management - HRM);

інші джерела - бази даних, електронні таблиці і т.п.

Таким чином, за допомогою рішення "BPM+ERP" створюється цілісна інфраструктура для підтримки узгодженого стратегічного і тактичного управління підприємством на основі єдиної моделі даних. У цьому принципова відмінність комплексного підходу на базі систем автоматизації управління корпорацією від ізольованого рішення окремих управлінських задач.


Читайте також:

 1. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 2. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 3. Oracle Управління преміальними
 4. А. Видання прав актів управління
 5. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 6. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 7. Адаптивні організаційні структури управління.
 8. Адміністративне право і державне управління.
 9. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.
 10. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 11. Адміністративні методи управління
Переглядів: 2270

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Склад ERP-системи, основні відмінності систем MRP і ERP

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.