Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


D) ноу-хау.

D) поєднання широкого кола видів діяльності.

87. Виберіть правильне трактування поняття інкубатора:

a) структура науково-технічної сфери, що спеціалізується на створенні сприятливих умов діяльності інноваційних фірм;

b) нове технічне рішення, яке можна застосувати в промисловості;

c) сукупність базових нововведень, які визначають технологічний устрій;

d) поєднання широкого кола видів діяльності.

88. Виберіть правильне трактування поняття кластеру технологій:

a) структура науково-технічної сфери, що спеціалізується на створенні сприятливих умов діяльності інноваційних фірм;

b) нове технічне рішення, яке можна застосувати в промисловості;

c) сукупність базових нововведень, які визначають технологічний устрій;

d) поєднання широкого кола видів діяльності.

89. Доведене і зафіксоване в статистиці періодичне повторення економічних, технологічних і соціальних ситуацій через 50-60 років отримали назву:

a) цикли Шумпетера;

b) цикли Ковальова;

c) цикли Менша - Фрімена;

d) цикли Кондратьєва.

90. Вид інновацій це:

a) сукупність інновацій, що характеризують розвиток інноваційної організації;

b) сукупність інновацій, згрупованих за фінансовими ознаками;

c) сукупність інновацій, згрупованих за галузевою ознакою;

d) сукупність інновацій, згрупованих за певними ознаками.

91. Чим відрізняється винахід від відкриття?:

a) цілеспрямованістю пошуку нового;

b) непередбачуваністю результатів;

c) використанням різних підходів;

d) чисельністю дослідників.

92. Глобальні нововведення – це:

a) нововведення, які ведуть до зміни сукупного попиту;

b) нововведення, які характеризують зміни у формі власності підприємства;

c) нововведення, які забезпечують суттєві позитивні зрушення в економічних і соціальних процесах;

d) нововведення, що ведуть до підвищення продуктивності праці на окремо взятому підприємстві.

93. Науково-технічний результат, що навмисне не патентують з метою випередження конкурентів має назву:

a) метатехнологія;

b) реновація;

c) інжиніринг;

94. За видом ефекту, отриманого в результаті впровадження, інновації класифікують на:

a) ефективні, неефективні;

b) науково-технічні, економічні, соціальні; екологічні; інтегральні;

c) високі, низькі, стабільні;

d) швидкі, уповільнені, наростаючі, рівномірні, стрибкоподібні.

95. П’ять різновидів нововведень за Й.А.Шумпетером складають:

a) застосування нових матеріалів, комплектуючих, джерел енергії, верстатів, технологій;

b) застосування, створення нових товарів, способів виробництва, ринків збуту, джерел сировини та енергії, принципів організації діяльності;

c) застосування нових відкриттів, винаходів, ноу-хау, товарів, послуг;

d) аналіз, прогнозування, організація, контроль, керівництво.

96. Класифікація інновацій за технологічними параметрами включає:

a) продуктові, процесні;

b) технологічні, виробничі, екологічні;

c) управлінські, виробничі, торгові, економічні;

d) наукові, технічні, технологічні, конструкторські, виробничі.

97. Класифікація інновацій за сферою діяльності включає:

a) на "вході" виробництва, на "виході" виробництва;

b) наукові, технічні, конструкторські, виробничі, інформаційні;

c) технологічні, виробничі, економічні, торгові, соціальні, в галузі управління;

d) управлінські, організаційні, соціальні, промислові.

98. Класифікація інновацій за ефективністю включає:

a) високі, низькі, стабільні;

b) рівномірні, слабкі, масові;

c) економічні, соціальні, екологічні, інтегральні;

d) наукові, технічні, технологічні, конструкторські, виробничі.

99. Високі технології – це ті:

a) які побудовані на винаходах і ноу-хау;

b) які стануть визначальними в постіндустріальному суспільстві;

c) що застосовуються в більшості галузей;

d) що дають максимальний економічний ефект.

100. Сукупність процесів, що відбуваються на підприємстві можна умовно поділити на дві групи:

a) виробничі, управлінські;

b) традиційні, інноваційні;

c) виробничі, збутові;

d) усі відповіді вірні.

101. Інноваційний процес – це:

a) процес створення і комерціалізації продуктів інтелектуальної праці;

b) результат науково-дослідних або дослідно-конструкторських розроблень;

c) сукупність форм і методів управління процесами створення та впровадження новацій;

d) усі відповіді вірні.

102. Технічні інноваційні процеси проявляються у вигляді:

e) впровадження методів і форм організації діяльності підприємства;

f) освоєння випуску нових товарів, технологій їх виготовлення, засобів виробництва;

g) стимулювання творчої діяльності, поліпшення умов праці;

h) реалізацій функцій прогнозування і планування.

103. Різні форми активізації людського чинника (професійна підготовка, стимулювання творчої діяльності та ін.) відноситься до:

e) організаційних інноваційних процесів;

f) економічних інноваційних процесів;

g) соціальних інноваційних процесів;

h) технічних інноваційних процесів.

104. Реалізація функцій прогнозування, планування, ціноутворення, оплати праці характерна інноваційним процесам:

e) технічним;

f) організаційним;

g) соціальним;

h) економічним.

105. Виберіть найбільш правильне продовження твердження: "Глобальні інноваційні процеси ведуть до...":

e) революційних перетворень у сфері діяльності підприємства;

f) кардинального підвищення організаційно-технічного рівня виробництва;

g) зміни у формі власності підприємства;

h) зміни сукупного попиту.

106. Проста ланцюгова модель інноваційного процесу передбачає етапи:

e) нові наукові знання, технологічні розроблення, виробництво, економічне зростання;

f) дослідження, розроблення, маркетинг, збут;

g) фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідне виробництво, підготовка виробництва, виробництво, збут;

h) розроблення, виробництво, маркетинг, збут.

107. Кібернетична модель інноваційного процесу запропонована:

a) Й.А.Шумпетером;

b) М.Д.Кондратьєвим;

c) Б.Санто;

d) Я. Ван Дейком.

108. Фундаментальнідослідження, прикладні дослідження, дослідне виробництво, підготовка виробництва, виробництво, збут створюють:

e) кібернетичну модель інноваційного процесу;

f) просту ланцюгову модель інноваційного процесу;

g) функціональну послідовність інноваційного процесу;

h) кругову модель інноваційного процесу.

109. Ініціація в інноваційному процесі означає діяльність, що:

i) вивчає попит на новий продукт;

j) передбачає заходи по рекламі інновації;

k) направлена на захват нових ринків збуту;

l) полягає у виборі мети інновації, пошуку ідеї.

110. Комплекс заходів, які направлені на реалізацію інновацій, носять назву:

e) просування інновації;

f) дифузії інновації;

g) маркетингові дослідження;

h) ініціація інновації.

111. Вірний/невірний даний вираз: "Дифузія інновацій – це розподіл вкладень капіталу в інновації різних видів"?

c) вірний;


Читайте також:

  1. Поняття та загальна характеристика ноу-хау.
Переглядів: 738

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу. | D) методу мозкового штурму.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.