Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


D) методу мозкового штурму.

D) невірний.

112. Що із наведеного відноситься до елементів інноваційного процесу?

a) менеджмент, маркетинг;

b) випуск, продаж;

c) ініціація, дифузія;

d) ідея, гіпотеза.

113. Метод наукового дослідження якого-небудь предмета або явища, що полягає в пізнанні його як єдиного цілого, в єдності і взаємному зв’язку його частин називається;

a) пізнання;

b) аналіз;

c) синтез;

d) ідея.

114. Аналіз як метод наукового дослідження полягає у:

e) пізнанні предмета або явища як єдиного цілого;

f) передбаченні нового;

g) розкладанні цілого на складові;

h) пізнанні людиною об’єктивних законів.

115. Пропозицію, яка вимагає підтвердження, називають:

e) гіпотезою;

f) абстракцією;

g) уявленням;

h) ідеєю.

116. Виберіть правильне продовження вислову: "Суб’єктивно інсайт переживають як ...":

e) логічне обдумування;

f) задоволення від досягнутих результатів;

g) підтвердження гіпотези;

h) раптове осявання, здогадка.

117. Основою методу мозкового штурму є:

e) відділення процесу генерування ідей від процесу їх оцінювання;

f) генерування ідей проводять в умовах, встановлених певними рамками;

g) участь у мозковому штурмі аналітиків, фантазерів, професіоналів;

h) усі відповіді правильні.

118. Теорія Зиґмунда Фрейда служить філософською основою наступному методу пошуку нової ідеї:

a) методу проб і помилок;

b) морфологічному аналізу;

c) методу фокальних об’єктів;

119. У синектиці використовуються аналогії:

e) пряма;

f) непряма;

g) і та, й інша;

h) не використовують аналогій.

120. Атака досліджуваної проблеми спеціалізованими групами професійних спеціалістів, інженерів, консультантів, експертів із використанням ними різних аналогій та асоціацій називається:

e) стратегією семикратного пошуку;

f) синектикою;

g) вирішенням винахідницьких завдань;

h) дослідженням.

121. Метод проб і помилок у процесі пошуку нової ідеї передбачає:

i) відповіді на заздалегідь складений перелік запитань;

j) послідовне висунення і розгляд всіх можливих ідей;

k) колективну атаку проблеми групою професіоналів;

l) використання спеціалістами аналогій і асоціацій.

122. Морфологічний аналіз передбачає дослідження:

e) ознак випадково вибраних об’єктів;

f) усіх можливих варіантів вирішення проблеми;

g) варіантів вирішення проблеми за аналогією;

h) за заздалегідь складеному переліку запитань.

123. Здатність побудови суб'єктом наочних образів і моделей на основі перетворення знань про раніше несприйнятливі предмети і явища називається:

a) прогноз;

b) гіпотеза;

c) уявлення;

d) інсайт.

124. Вірний/невірний даний вираз: "Непрямий метод продажу інновації означає, що контакт між продуцентом і покупцем здійснюється через посередника (продавця)"?:

c) вірний;

d) невірний.

125. Форма прогнозу – це:

e) передбачення на основі простої повторюваності подій;

f) передбачення за аналогією;

g) прогноз на основі пізнання об’єктивних законів;

h) усі відповіді правильні.

126. Факторами економічного зростання за Ковальовим є:

e) підвищення рентабельності та беззбитковості;

f) збільшення граничної корисності;

g) зростання сукупного попиту і пропозиції;

h) збільшення трудовитрат та підвищення продуктивності праці.

127. Алгоритм вирішення винахідницьких завдань включає в себе регламентованих конкретними правилами і рекомендаціями:

e) 4 етапи;

f) 7 етапів;

g) 9 етапів;

h) 10 етапів.

128. За масштабністю (розміщенням філіалів) інноваційні організації класифікують на:

e) малі, середні, великі;

f) продуктові, ресурсні, процесні, документальні;

g) віолентні, патієнтні, комутантні, експлерентні;

h) національні, транснаціональні, міжнаціональні.

129. За видом ефекту, на який вона переважно орієнтована, інноваційні організації класифікують на:

e) комерційні, науково-технічні, екологічні, соціальні, інтегральні;

f) наука і освіта, інформатика, промисловість, будівництво, транспорт, с/господарство;

g) спеціальні, комплексні;

h) продуктові, ресурсні, процесні, документальні.

130. .Відповідно з "Рекомендаціями Фраскаті" наукові організації за секторами науки в Україні класифікують на:

e) природничі, технічні, гуманітарні;

f) державні, підприємницькі, вища освіта, приватні неприбуткові;

g) окремої стадії ЖЦТ, спеціалізовані, комплексні;

h) малі, середні, великі.

131. Девізом фірм з якою стратегією є вислів "дорого, проте добре"?:

e) віолентною;

f) патієнтною;

g) комутантною;

h) експлерентною.

132. Фірми з якою стратегією дотримуються девізу "дешево, але пристойно"?:

e) віолентною;

f) патієнтною;

g) комутантною;

h) експлерентною.

133. Фірми з якою стратегією дотримуються девізу "краще і дешевше, якщо вийде"?:

e) віолентною;

f) патієнтною;

g) комутантною;


Читайте також:

 1. Апаратура методу природного магнітного поля
 2. ВИБІР МЕТОДУ (МЕТОДИКИ) АНАЛІЗУ
 3. Вибір методу (методики) проведення дослідження
 4. Вибір методу дослідження
 5. Вибір підходу до процесу соціальної роботи зале­жить від теоретичної моделі, якої дотримуються соці­альні працівники, обраної стратегії втручання і методу соціальної роботи.
 6. Види експериментального методу
 7. Визначення коефіцієнтів чотириполюсника за матрицею власних та взаємних опорів методу контурних струмів.
 8. Визначення методу пошуку.
 9. Визначення та класифікація методу
 10. Визначення тактики і методу операційного лікування при кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу.
 11. Використання методу Дельфі для встановлення рейтингової оцінки
Переглядів: 2018

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
D) ноу-хау. | D) усі відповіді вірні.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.