Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ЛЕКЦІЯ 1 Класифікація технологічних процесів

ВСТУП

ЗМІСТ

Вінниця 2011

Конспект лекцій

з дисципліни «Теоретичні основи технології виробництва деталей

та складання машин. Частина 2»

 

 

для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка»

та 6.050503 – «Машинобудування»

 

 

Рекомендовано методичною комісією ФТАКМ Протокол № 1 від 12.09.2011 р. Голова методичної комісії підпис О. В. Петров   Рекомендовано засіданням кафедри ТАМ Протокол № 1 від 30.08.2011р. Завідувач кафедри ТАМ підпис І. О. Сивак

 

 


ВСТУП................................................................................................... 1 Класифікація технологічних процесів........................................... 2Мета і основні етапи проектування технологічних процесів механічної обробки. Склад початкових даних для проектування та їх аналіз..................................................................................................... 3 Аналіз конструкції і технологічності деталі.................................. 4 Вибір заготовки і способу її виготовлення..................................... 5 Вибір способів і визначення кількості ступенів (переходів) обробки поверхонь........................................................................................ 6 Вибір технологічних баз.................................................................. 6.1 Вибір чистових технологічних баз........................................... 6.2 Вибір чорнових технологічних баз........................................... 7 Розробка маршруту механічної обробки........................................ 8 Вибір обладнання і різальних інструментів……………………... 8.1 Вибір обладнання (верстатів).................................................... 8.2 Вибір різальних інструментів.................................................... 9 Порівняння маршрутів механічної обробки та вибір кращого з них за мінімумом приведених витрат…………………………………. 10 Припуски на механічну обробку................................................... 11 Визначеннятехнологічних розмірів обробки циліндричних поверхонь………………………………………………………………….. 12 Розмірний аналіз технологічних процесів.................................... 12.1 Вибір розташування технологічних розмірів........................ 12.2 Попереднє визначення допусків технологічних розмірів..... 12.3. Побудова розмірної схеми технологічного процесу........... 12.4 Побудова похідного і вихідного графів-дерев та суміщеного графа.......................................................................................... 12.5 Знаходження рівнянь технологічних розмірних ланцюгів... 12.6 Визначення проміжних мінімальних припусків на обробку плоских поверхонь....................................................................................... 12.7 Визначення технологічних розмірів, розмірів вихідної заготовки, максимальних припусків, корекція допусків технологічних розмірів.......................................................................................................... 13 Призначення режимів різання....................................................... 14 Основи технічного нормування..................................................... 15 Оформлення технологічних документів.......................................   ЛІТЕРАТУРА.......................................................................................                        

 


У другій частині дисципліни «Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин»вивчаються основи проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин. Такі процеси мають забезпечити:

- проектну якість виробів;

- найменшу їх собівартість;

- запланований обсяг випуску.

Методологічну основу проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин створили праці відомих вчених у галузі технології машинобудування професорів: Б. С. Балакшина, М. Є. Єгорова,
А. І. Каширіна, В. М. Кована, В. С. Корсакова, І. М. Колєсова, А. О. Маталіна, С. П. Митрофанова, П. О. Руденка, А. П. Соколовського, І. С. Солоніна та багатьох інших учених-машинобудівників.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати основні принципи проектування технологічних процесів і операцій виготовлення деталей,

і вміти розробляти та аналізувати ці технологічні процеси, виконуючи необхідні розрахунки, у т. ч. розмірні.

Дисципліна є основою для подальшого вивчення низки спеціальних дисциплін, таких як «Технологія обробки типових деталей та складання машин», «Технологічна оснастка», «Основи автоматизації виробництва», «Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва», «Проектування пристосувань», «Програмування та налагодження верстатів з ЧПК», «Технології та верстати з ЧПК» та інших, а також для курсового й дипломного проектування.

Конспект лекцій призначений для студентів напряму підготовки 6.050502 – Інженерна механіка та 6.050503 – Машинобудування.


В залежності від умов виробництва і призначення технологічного процесу, використовуються декілька їх видів (ГОСТ 3.1109 – 82). Схема класифікації технологічних процесів показана на рис. 1

 

 
 

 

 


Рисунок 1 – Класифікація технологічних процесів у відповідності з ГОСТ 3.1109 – 82

Одиничний технологічний процес – це технологічний процес виготовлення чи ремонту виробу одного найменування, типорозміру і виконання незалежно від типу виробництва.

Одиничні технологічні процеси розробляються і використовуються у всіх типах виробництва для виготовлення виробів (деталей, складальних одиниць), які не мають спільних конструктивних і технологічних ознак з іншими виробами, що виготовляються певним підприємством.

Уніфікований технологічний процес – це технологічний процес, у відповідності з яким, виготовляють або ремонтують групу виробів, що характеризуються спільними ознаками. Уніфіковані технологічні процеси поділяють на типові і групові.

Типовий технологічний процес – це технологічний процес виготовлення групи виробів зі спільними конструктивними і технологічними ознаками.

Ідея типізації технологічних процесів запропонована ще в кінці тридцятих років минулого століття проф. А. П. Соколовським. Першим етапом типізації технологічних процесів є класифікація деталей машин. Деталі можна розбитим на класи за ознаками спільності технологічних задач, що виникають під час їх виготовлення: вали, втулки, диски, ексцентричні деталі (наприклад, колінчасті вали), диски, хрестовини, важелі, плити, стояки, кутники, бабки, зубчасті колеса, фасонні кулачки, ходові гвинти і черв’яки, дрібні кріпильні деталі. Кожний клас розбивається на групи, підгрупи і типи.

Тип складає сукупність деталей, яка має спільний маршрут механічної обробки, що реалізується на однорідному обладнання із застосуванням однотипних верстатних пристроїв та різальних інструментів.

Типові технологічні процеси найчастіше розробляються і використовуються в середньо- і крупносерійному виробництві для виготовлення виробів, які подібні за конструкцією, але мають ряд типорозмірів. До таких виробів можна віднести, наприклад, стандартизовані різальні інструменти (спіральні свердла, зенкери, розвертки, шпонкові і дискові фрези, різці тощо), деталі електродвигунів, гідроагрегатів(насосів, гідромоторів, гідроциліндрів, гідроклапанів тощо) та ін.

З розвитком машинобудівних технологій типові технологічні процеси мають періодично удосконалюватися.

Груповий технологічний процес – це технологічний процес виготовлення виробів з різними конструктивними, але спільними технологічними ознаками.

У відповідності з цим визначенням груповий технологічний процес — це процес обробки заготовок різної форми, який складається із сукупності групових технологічних операцій. Такі операції виконуються на спеціалізованих робочих місцях.

Під спеціалізованим робочим місцем розуміють робоче місце, на якому здійснюють технологічні операції виготовлення або ремонту виробу або групи виробів з використанням зазделегідь скомплектованих одиниць технологічного обладнання і оснащення (верстата; різального, допоміжного, контрольно-вимірювального інструменту; верстатних пристроїв тощо) протягом тривалого інтервалу часу.

Групова технологічна операція характеризується спільністю використовуваного обладнання і технологічного оснащення, яке дозволяє виконувати швидке переналагоджування при переході до обробки наступної партії деталей групи. Тому групові технологічні операції і, відповідно, групові технологічні процеси досить просто реалізуються з використанням верстатів з ЧПК.

 

Література − (С. 292-295) [14].Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Автоматизація виробничих процесів
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 8. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 9. Банківський кредит та його класифікація.
 10. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 11. Безпечність виробничих процесів
 12. Будівельна класифікація ґрунтів
Переглядів: 1555

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
О. В. Дерібо | Вибір способу виготовлення заготовки. Попереднє проектування заготовки.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.