Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види договору: - односторонні та двосторонні.

Зобов'язальне право. Цивільно правові договори

Зобов'язальне право - це частина цивільного права, яка регулює суспільні відносини, що складаються між суб'єкта­ми цивільного права у зв'язку з передачею майна, виконан­ня робіт, надання послуг або сплатою грошей.

Важливе практичне значення має поділ зобов'язань на договірні і позадоговірні. Так, якщо зобов'язання виникло на підставі договору (до­мовленості сторін про встановлення цивільних прав та обо­в'язків), то воно йменується договірним. Якщо зобов'язання є наслідком дій одного з його май­бутніх учасників (наприклад, заподіяння шкоди, рятування державного або громадського майна тощо), то воно називається позадоговірним. Договірне зобов'язання може бути як двостороннім, так і одностороннім, у той час як позадоговірні зобов'язання бува­ють тільки односторонніми.

Зобов'язання припи­няються:

- за умови виконання;

- у разі передання відступного;

- зарахування ;

- за домовленістю сторін;

- у випадку прощення боргу ;

- у разі поєднання борж­ника і кредитора в одній особі;

- за неможливості вико­нання ;

- зі смертю фізичної осо­би ;

- у зв'язку з ліквідацією юридичної особи

Цивільно-правовий договір - домовленість двох або більше сторін, спря­мована на встановлення, зміну або припинення цивіль­них прав та обов'язків.

Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони ук­ласти договір (оферти) і при­йняття пропозиції (акцепту) другою стороною і вважається укладеним з мо­менту одержання особою, яка направила пропозицію уклас­ти договір, відповіді про при­йняття цієї пропозиції.

Найбільш поширеними видами договорів є договори купівлі-продажу, найму (оренди),позички, позики, міни (бартеру), довічного утримання (дог­ляду) ренти, дарування. Договір купівлі-продажу-один із основних видів цивільних договорів, за яким одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати май­но (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а поку­пець приймає або зобов'я­зується прийняти майно (то­вар) і сплатити за нього пев­ну грошову суму .

Договір найму (оренди) - це правочин, за яким одна сторона (наймодавець)передає або зобов'язується передати іншій стороні (наймачеві) у користування за плату майно на певний строк. Різновидом договору найму є оренда, лізинг і прокат.

Договір позички - це правочин, за яким одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користува­чеві) річ для користуван­ня протягом встановлено­го строку.

Договір позики. За догово­ром позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (по­зичальникові) грошові кош­ти або речі, визначені родо­вими ознаками.

Договір міни (бартеру) - це правочин, за яким кожна зі сторін зобо­в'язується передати другій сто­роні у власність один товар в обмін на інший.

Довічне утримання (дог­ляд) - це правочин, за яким одна сто­рона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або к частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'я­зується забезпечувати відчужу-вача утриманням та (або) дог­лядом довічно.

Договір ренти - це правочин, за яким одна сторона (одержувач рен­ти) передає другій стороні (платникові ренти) у влас­ність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одер­жувачеві ренту у формі пев­ної грошової суми.

Договір даруванняце правочин за яким одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується пе­редати в майбутньому другій стороні (обдарованому) бе­зоплатно майно (дарунок) у власність.

Недоговірними зобов'язан­нями - є публічна обіцянка винагоро­ди без оголошення конкурсу за передання інформації, знайдення речі, знайдення фізичної особи та за резуль­татами проведення конкурсу, вчинення дій у майнових інте­ресах особи без її доручення, делікти — зобов'язання, що виникають унаслідок заподі­яння шкоди.

 


Читайте також:

  1. Аутентифікація з використанням односторонніх функцій
  2. Односторонні границі
  3. Односторонні похідні
  4. Підписи із відкритим ключем і односторонніми хеш-функціями
Переглядів: 1545

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Право власності та його конституційний захист | Спадкування за законом і за заповітом.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.