Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Додаткова література

1. Бабич Н.Д. Фразеологізми в мовленні учнів // Українська мова та література в школі. – 1985. – № 9. – С. 43-47.

2. Войтюк Надія. Дихотомія „серце – розум” у фразеологічній системі української мови // Дивослово. – 2004. – № 10. – С. 37-38.

3. Герасимчук Валентина. Власні імена в українських фразеологізмах // Дивослово. – 2005. – № 4. – С. 43-47.

4. Гребницький Г. Формування в учнів мовленнєвих умінь засобами фразе­ології // Українська мова та література в школі. – 2001. – № 5. – С. 5‑8.

5. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К., 1978. – С. 111-130.

6. Кучерук Оксана. Образна природа семантики кольороназв в українських фразеологізмах // Дивослово. – 2006. – № 12. – С. 40-42.

7. Теклюк В. Фразеологізми як синтаксичні одиниці в публіцистиці // Дивослово. – 2002. – № 1. – С. 14-16.

8. Ужченко В.Д. Весільні фразеологізми // Українська мова та література в школі. – 1991. – № 5. – С. 86-89.

9. Ярчук Н. Реалізація функціонально-комунікативного підходу до вивчення фразеології у середніх навчальних закладах нового типу // Українська мова та література в школі. – 2001. – № 4. – С. 28-31.

Завдання

Виконати вправи:

Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ. – К., 1995. – С. 56-57, впр. № 137, 138.

Практичні заняття № 8-9

Тема: Словотворення(4 год.)

План

1. Структурні ознаки слова.

2. Морфологічна і твірна основи слова.

3. Похідна і непохідна основи.

4. Словотворчі засоби в українській мові.

5. Способи словотворення:

а) морфологічний спосіб та його типи (афіксація, безафіксне словотворення, основоскладання, абревіація);

б) неморфологічні способи словотворення (лексико-семантичний, лексико-синтаксичний, морфолого-синтаксичний).

6. Словотвірний аналіз слова.

Основна література:

1. Каспришин З.О. Складні випадки словотвірного аналізу // УМЛШ. – 1989. – № 11. – С. 53-58.

2. Кващук А. Будова слова в українській мові (у завданнях) // УМЛШ. – 2002. – № 7. – С. 39-42.

3. Кващук Анатолій. Будова слова в українській мові (у запитаннях та відповідях) // УМЛШ. – 2004. – № 4. – С. 65-68.

4. Передрій Ганна. Вивчення складних питань шкільного словотвору // Дивослово. – 2004. – № 2. – С. 29-35.

5. Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. – К.: Освіта, 1995.

6. Сучасна українська мова / За ред. М.Я. Плющ. – К., 1994. – С. 150-160.

7. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 2001. – С. 103‑110.

8. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 275-284.

Додаткова література:

1. Горпинич В.О. Будова слова і словотвір. – К., 1977. – С. 80-96.

2. Кравченко М.В. Морфологічні явища і словотвірна структура слова // УМЛШ. – 1984. – №6. – С. 51-53.

3. Сікорська З.С. Морфемний аналіз слова // УМЛШ. – 1984. – № 8. – С. 44‑48.

4. Чемоніна Л. Наступність і перспективність у засвоєнні школярами словотворчих понять // УМЛШ. – 2007. – № 1. – С. 5-9.

5. Шевчук О.С. Стилістичні функції словотворчих засобів // УМЛШ. – 1987. – № 5. – С. 30-36.

Виконати вправи:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995. – С. 60, 62. – Впр. № 144, 157.

Практичне заняття № 10

Тема: Граматика. Морфологія (вступ)

План

1. Граматичні значення слів.

2. Способи та мовні засоби вираження граматичних значень в українській мові.

3. Граматична форма слова і граматична категорія.

4. Морфологічна будова слова. Основні типи морфем (кореневі і афіксальні морфеми, з вільним і зв’язаним значенням, омонімічні і синонімічні, позитивні і негативні).

5. Словозміна і формотворення.

6. Зміни в морфологічній будові слова (опрощення і перерозклад).

7. Морфемний і словотворчий аналіз слів.

Основна література:

1. Вільчинська Т. Морфемний і словотвірний аналіз у школі // Дивослово. – 2003. – № 6. – С. 22-23.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – К.: Вища шк., 1987. – С. 125-133.

3. Дорошенко С.І. Співвідношення наукової і шкільної граматики // УМЛШ. – 1992. – № 2.

4. Мовчун А. Етимологія граматичних термінів // Дивослово. – 2000. – № 7. – С. 24-26.

5. Плющ М.Я. та ін. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К., 1994. – С. 140-148, 188-192.

6. Полюга Л.М. Морфемний словник. – К., 1983. – 464 с.

7. Полюга Л.М. Словник українських морфем. – Львів: Світ, 2001. – 448 с.

Додаткова література:

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. І. – К., 1972. – С. 181-194.

Виконати вправи:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995. – С. 60-62. – Впр. № 148, 152, 154.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основна література | Практичне заняття № 11

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.