Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Роль торгівлі в задоволенні потреб населення

Динамічне зростання випуску торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (далі – торгівля) започатковане у попередньому місяці спостерігалося також за підсумками січня-лютого 2008 року і становило 13,5% (валової доданої вартості (ВДВ) 14,3%).

Позитивну динаміку розвитку торгівлі у січні-лютому забезпечили як збільшення обороту оптової торгівлі (на 8,3%), так і обороту роздрібної торгівлі (на 28,3%).

Загальний оборот торгівлі у січні-лютому 2008 року становив 199,3 млрд. грн. [21]

Внесок обороту роздрібної торгівлі у приріст випуску торгівлі в цілому становив майже 60%

Не зважаючи на те, що оптовою торгівлею формується понад 70% загального обороту торгівлі, визначальну роль у прирості випуску торгівлі в цілому у січні-лютому відіграла роздрібна торгівля за рахунок надзвичайно високого темпу приросту обороту (найвищий показник за останні 7 років).

Основними факторами, що вплинули на зростання обороту оптової торгівлі, як і в попередньому звітному періоді, були зростання виробництва в переробній та добувній промисловості (на 9,2% та 4,7% відповідно) та динамічний приріст імпорту товарів, які займають вагому частку у структурі оптового товарообороту.

У січні-лютому 2008 року оборот роздрібної торгівлі мав визначальний вплив на розвиток торгівлі в цілому. За підсумком січня-лютого навіть спостерігалось прискорення темпів зростання обороту роздрібної торгівлі (27,1% у січні 2008 року у січні-лютому 2008 року 28,3%). Таке динамічне зростання обороту роздрібної торгівлі було зумовлено тривалим зростанням доходів населення (значна частина яких витрачається на придбання споживчих товарів), спрощенням системи отримання кредиту, розширенням роздрібної торговельної мережі (у тому числі за рахунок іноземних компаній) та впровадженням нових технологій торговельного обслуговування.

 

Таблиця 3.1

Номінальні обсяги наявного доходу населення, обороту роздрібної торгівлі та роздрібного товарообороту, млн. грн. [21]

  2005 рік 2006 рік 2007 рік
Наявний доход населення 278,4 362,4 469,7
Оборот роздрібної торгівлі 157,5 226,9 318,7
Роздрібний товарооборот 91,9 123,7 175,1

 

Частка товарів реалізованих на неформальних ринках скоротилася з 6,7% у січні-лютому 2003 року до 3,7% у січні-лютому 2008 року.

У січні-лютому 2008 року, порівняно з відповідним періодом попереднього року, в структурі обороту роздрібної торгівлі частка організованих та неформальних ринків зменшилась на 1,1 в.п. (до 30,2%), що було зумовлено зменшенням як частки загального продажу споживчих товарів, яка сформована за рахунок організованих ринків (на 0,6 в.п.), так і частки, яка сформована на неформальних ринках (на 0,5 в.п.). Впродовж останніх років спостерігається стала тенденція до скорочення частки товарів, реалізованих на неформальних ринках (з 6,7% у січні-лютому 2003 року до 3,7% у січні-лютому 2008 року), що свідчить про розширення торгової мережі роздрібної торгівлі, підвищення рівня та якості обслуговування споживачів, задоволення вимог потенційних споживачів територіальним розміщенням та ціновими факторами торгової мережі роздрібної торгівлі, що і спричинило переорієнтацію споживачів з неформальних ринків на організовані ринки та торгову мережу роздрібної торгівлі. Тенденція скорочення частки неформальних ринків в свою чергу впливає на зменшення рівня тінізації сектору.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у січні-лютому поточного року збільшився на 29,7% (порівняно з січнем-лютим 2007 року), що було зумовлено зростанням доходів населення та розширенням роздрібної торговельної мережі.

Зростання доходів населення сприяло не лише зростанню обороту роздрібної торгівлі, але й створило передумови для подальших позитивних змін у його структурі. Більш низькі темпи зростання інфляції на непродовольчі товари, ніж на продукти харчової групи, також сприятимуть тому, що продаж зазначених товарів буде продовжувати розвиватися більш динамічно.

Як наслідок в структурі роздрібного товарообороту частка непродовольчих товарів становить вже понад 60%, з тенденцією до подальшого зростання.

Зростаючий платоспроможний попит населення сприяє зростанню випуску продукції вітчизняними виробниками, в першу чергу, переробної промисловості. Однак, як негативний фактор можна відзначити, що випереджаючий ріст доходів і попиту домашніх господарств, у порівнянні з динамікою внутрішнього виробництва, продовжує покриватися за рахунок нарощування імпорту.

Підтвердженням цьому є поступове скорочення частки товарів, які вироблені на території України, у структурі роздрібного товарообороту торгової мережі. Збільшення роздрібного товарообороту спостерігалося у всіх регіонах країни.

Як і в попередньому звітному періоді, у січні-лютому спостерігалося збільшення роздрібного товарообороту у всіх регіонах країни.

Лідерами за приростами роздрібного товарообороту залишаються Чернівецька, Донецька, Івано-Франківська, Луганська, Миколаївська та Хмельницька область. За інформацією спеціалістів з торгівельної нерухомості саме в цих регіонах спостерігається найбільш активне входження на ринок національних та транснаціональних роздрібних мереж (реконструкція, будівництво та введення в експлуатацію багатофункціональних центрів торгівлі та побутового обслуговування населення). Разом з тим динамічне зростання роздрібного товарообороту в Чернівецькій області пояснюється ще й тим фактором, що зважаючи на цінову різницю та доступну процедуру перетину кордону, збільшується кількість іноземних громадян (країн, нових членів ЄС, для прикладу Румунії), що в'їжджають на її територію з метою придбання товарів (як продовольчих так і непродовольчих).

Регіональна структура роздрібного товарообороту у січні-лютому 2008 року майже не змінилася у порівнянні з відповідним періодом 2007 року. Обороти роздрібних торговельних підприємств м. Київ, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Одеської та Львівської областей були визначальними у загальній структурі і займали найбільші частки (56,8% від загального обсягу роздрібного товарообороту).

 

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Взаємозв'язок торгівлі з галузями народного господарства | Вплив якості торгівельного обслуговування на рівень витрат споживання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.