Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПЛАН

ВСТУП

Укладачі:– к.е.н. Женчак О. В.

ЛЬВІВ 2013

Кафедра менеджменту та міжнародного бізнесу

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

«Планування діяльності підприємства»

/короткий конспект лекцій/

Затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту та міжнародного бізнесу

Протокол № 1 від 27 серпня 2013 р.

Планування діяльності підприємства/короткий конспект лекцій. –ЛІМ.- 2013, 24 с.

 

Для того, щоб розвинути у студентів практичні навички розуміння змісту та призначення тих чи інших комплексів планів, а також усвідомлювати правила раціонального їх використання, навчитися оволо­діти основними принципами, прогресивними формами і методами планування в ринко­вих умовах господарювання, у навчальні плани введено курс «Планування діяльності підприємства».

 

Планування діяльності підприємства є важливою передумовою ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і досягнення високих кінцевих результатів у сучасній світовій ринковій економіці. Окрім цього, планування є важливою частиною господарської практики.

Багаторічний досвід закордонних та українських підприємств довів, що недооцінка планування в умовах ринку, зведення його до мінімуму частіше за все приводить до значних економічних втрат. Досвідчені керівники розуміють, що всі великі бої спочатку викладають на папері — на плані, а тільки після цього у реальному житті. Ринок не пригнічує, не заперечує планування взагалі, а тільки зміщує цей процес у первинну виробничу ланку, як важли­вий елемент господарського механізму управління. План потрібний не тільки великим та середнім, але й малим підприємствам. Викори­стання трудових та матеріальних ресурсів регламентуються нормами і нормативами. Нормативність встановлює вимоги до ефективності використання ресурсів та резуль­татів господарювання. Більше того, напрацьований як вітчизняною, так і зарубіжною наукою та практикою інструментарій планування є досить різноманітним, що дає змогу використовувати такий набір методів та алгоритмів, який є прийнятним для кожної ситуації. Вибрати їх, поєднати в єдину систему планування належить керівнику, менеджеру, безпосередньому виконавцю.

Усі вони повинні глибоко розуміти зміст і призначення тих чи інших комплексів планів та сутність методів, а також усвідомлювати правила раціонального їх використання. Особливістю діяльності професіоналів-економістів є вміння вдосконалювати наявні методики, розробляти нові алгоритми та творчо вирішувати складні нетипові завдання сьогодення. Це потребує високого рівня підготовки керівників підприємств, економістів.

Мета навчальної дисципліни “Планування діяльності підприємства” полягає у засвоєнні студентами теоретичних знань та набутті практичних навичок планування діяльності підприємства в умовах функціонування ринкової економіки. В системі підготовки менеджерів і економістів основними завданнями дисципліни є наступні:

· забезпечити теоретичні знання методології і методики планування виробничо-комерційної діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства;

· ознайомити з передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом у сфері планування;

· сформувати практичні навички з проведення планових техніко-економічних розрахунків, розробки альтернативних планів та обґрунтування оптимальних варіантів розвитку підприємства;

· дозволити оволодіти основами проведення наукових досліджень у напрямку планування з використанням сучасного інструментарію;

· розвинути навички самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній сфері.

Предметом дисципліни є процеси і методи планування діяльності підприємства. Планування як важливий елемент господарського механізму управління підприємством тісно пов’язане з іншими дисциплінами навчального плану: економічною теорією, мене-джментом, маркетингом, економікою підприємства, статистикою, обліком, аудитом, фінансами, логістикою, організацією виробництва, управлінням ризиками, аналізом, інформатикою тощо.

 

 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср
Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві       12.5 0.5    
Тема 2. Система планів підприємства          
Тема 3. Маркетингові дослідження та планування збуту продукції       12.5   0.5    
Тема 4. Виробництво продукції та оперативно-каледарне планування          
Тема 5. Загальний огляд фінансового планування на підприємстві, персоналу, оплати праці та виробничої інфраструктури       11.5 0.5    
Тема 6. Бізнес-планування       11.5 0.5    
Всього годин        

 


Читайте також:

  1. ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ І КУЛЬТУРА МИРУ: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
  2. Навчально-методичний апарат підручника
  3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПЛАН
  4. Навчально-методичний посібник
Переглядів: 567

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Найважливіші надбання Закону щодо соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання | Список рекомендованої літератури: 2, 5, 7, 8, 10

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.