Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поточний облік природного та механічного руху населення.

І Організаційними формами спостереження є:

поточний облік населення,

спеціально організовані спостереження (переписи населення, вибіркові обстеження, моніторинги)

реєстри населення.

Матеріали перепису населення доповнюються в міжпереписний період результатами поточного обліку природного і механічного руху населення.

Поточний облік населення — це систематична реєстрація демографічних подій у міру їх виникнення.

Поточний облік природного руху населення є основним джерелом даних про населення і його склад за період між переписами населення. Поточний облік чисельності та складу населення ґрунтується на матеріалах реєстрації актів громадянського стану населення, в яких враховують факти народження, смерті, шлюбів та розлучень.

Акти громадянського стану реєструються в актових книгах: в містах і районних центрах — міськими і районними відділами (бюро) ЗАГСів, в сільській місцевості та в селищах міського типу — сільськими та селищними Радами народних депутатів. Записи складають у 2-х примірниках. Одночасно з записом видають свідоцтво про народження, смерть, шлюб або розлучення. Свідоцтво про народження є основним документом, що засвідчує вік.

Під реєстрацією актів громадянського стану розуміють здійснення записів актів у спеціальних книгах, єдиного для території всієї країни зразка.

Записи актів громадянського стану мають надзвичайно важливе значення, оскільки з ними пов'язані виникнення, зміна або припинення різних прав і обов'язків громадян. Вони мають також демографічне значення, оскільки є основою для обліку руху населення. їх враховують і при розробці планів розвитку регіону, проектів забудови та розвитку міст і сіл, при плануванні розвитку господарського комплексу, будівництві дитячих, дошкільних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури тощо.

В акт про народження вносять такі відомості про народженого: стать, час і місце народження, скільки народилося дітей у матері (одне, двійня, трійня), живонароджені чи мертвонароджені, черговість народження, національність батька та матері, рік народження, вік, рівень освіти, рід занять, місце роботи, місце постійного проживання і з якого року проживає в цьому місці.

Смерті реєструють, складаючи актовий запис про смерть в 2-х примірниках у книзі реєстрів актів про смерть. Після складання актового запису про смерть заявнику видають свідоцтво про смерть.

Шлюб беруть в державних органах запису актів громадянського стану. Тільки такий шлюб визнають дійс­ним.

В акті про одруження по відношенню до кожного, хто бере шлюб, записують національність, рік народження, вік, рід занять, місце роботи, сімейний стан до взяття шлюбу, рівень освіти, відомості про спільних дітей, місце постійного проживання, з якого часу проживає в цьому місці.

Реєстрація шлюбу дозволяється лише особам, які досягли певного віку. Згідно з законодавством України про шлюб та сім'ю для жінок шлюбний вік становить 17 років, для чоловіків — 18 років. Як виняток (у кожному конкретному випадку за особистою заявою) шлюбний вік може бути зменшений до 16 років. Отже, шлюб можуть брати чоловіки, які досягли 17, а жінки— 16 років.

Згідно з законодавством України про шлюб та сім'ю шлюб припиняється зі смертю або оголошенням помер­лим одного з подружжя, а за життя подружжя шлюб можна розірвати шляхом розлучення.

Розлучення здійснюється в судовому порядку і лише в окремих, передбачених законодавством випадках, в органах ЗАГСу.

В акті про розлучення по відношенню до кожного, хто розлучується, містяться такі записи: дата народження вік, національність, освіта, сімейний стан до взяття шлюбу, час вступу до шлюбу, число спільних дітей до 18 років, місце постійного проживання, тривалість проживання в цьому місці.

Функції щодо ведення записів актів громадянського стану покладені на виконавчі комітети Рад народних де­путатів. З цією метою у міських та районних бюро ЗАГСу і в кожній селищній Раді ведуть спеціальні книги запи­сів актів громадянського стану.

Основним звітним періодом в статистиці природного руху населення є рік, але короткі відомості складають і щомісячно.

Органи державної статистики з метою забезпечення достовірності даних про народжуваність і смертність разом з органами охорони здоров'я періодично проводять перевірки правильності заповнення лікарями лікарських свідоцтв та фельдшерами — фельдшерських довідок про смерть. Вони також проводять щорічно вибіркові контрольні перевірки повноти та якості реєстрації народжених і померлих місцевими Радами народних депутатів. Основна мета проведення таких перевірок — забезпечення повноти та своєчасності реєстрації, а також правильного заповнення документів. їх проводять як у міських, так і у сільських місцевостях з 1948 р.

Рух населення визначається передусім розвитком і розміщенням продуктивних сил, дією різних факторів, пов'язаних з використанням трудових ресурсів, а також з реалізацією прав та свободи пересування громадян.

В Україні діє єдина система реєстрації та обліку міграції населення за даними паспортних столів органів внутрішніх справ на основі документів прописки і виписки. При реєстрації заповнюють адресні листки прибуття або вибуття та талони статистичного обліку до листків прибуття (вибуття). Адресні листки використовують для адресно-довідкової роботи, а також для статистичної розробки.

Талон статистичного обліку до адресного листка є первинним документом обліку міграції населення. Він містить такі відомості про мігранта: дата народження, міс­це народження, стать, національність, місце прописки, звідки прибув і коли, з якого часу проживав у місці вибуття, мета прибуття, місце роботи і заняття в попередньому місці проживання, освіта, сімейний стан (для тих, хто в шлюбі, зазначають, прибув він (вона) разом з дружиною (чоловіком) чи без неї (нього), відомості про дітей у віці до 16 років, які прибули разом з дорослими.

На дітей у віці до 16 років, які прибули або вибувають з дорослими, окремі талони не заповнюють; скільки прибуло (вибуло) дітей, зазначають у талоні кожного з батьків. Відомості про дітей (ім'я, стать, місяць і рік народження) з метою недопущення подвійного обліку записують в талон одного з батьків. Коли ж діти у віці до 16 років прибувають або вибувають самостійно, без батьків, на них заповнюють талон статистичного обліку.

Статистика міграції враховує лише випадки зміни місця проживання на строк більше 1,5 міс, при цьому важливе значення має мета зміни місця. Талони статистичного обліку заповнюють на такі категорії населення, які прибули: на постійне проживання, на роботу (після закінчення навчального закладу, організований набір, службове переведення, за власним бажанням).

З метою забезпечення якості обліку і достовірності даних про міграцію статистичні органи систематично перевіряють повноту обліку прибулого та вибулого населення, а також заповнення талонів статистичного обліку.


Читайте також:

 1. IX. Відомості про військовий облік
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. Акції та їх облік
 6. Акції та їх облік
 7. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 8. Аналітичний та синтетичний облік ГП
 9. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
 10. Апаратура методу природного магнітного поля
 11. Аудит на підприємствах з комп’ютеризованим бухгалтерським обліком
 12. Аудит на підприємстві з кмп’ютеризованим бухгалтерським обліком.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Переписи населення. Організаційний план та програма перепису населення. | Вибіркове спостереження населення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.