Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






Типи організаційних структур

Стратегічних змін

Аналіз організаційної структури з позицій процесу виконання стратегії спрямований на одержання відповіді на два наступні питання. Перший: якою мірою існуюча організаційна структура може сприяти або ж заважати реалізації обраної стратегії? Другий: на яких рівнях в організаційній структурі повинне здійснюватися рішення визначених задач у процесі здійснення стратегії? На жаль, немає алгоритмізованих схем, що дозволяють чітко й однозначно підійти до пошуку відповіді на ці питання. Однак корисно знати, які типові організаційні структури можуть застосовуватися в керуванні організацією, які фактори визначають використання тієї або іншої структури, і, нарешті, якими перевагами і недоліками володіє та або інша організаційна структура.

Може бути проведено кілька різних класифікацій організаційних структур, кожна з яких буде відбивати визначений підхід до аналізу взаємозв'язків між частинами організації. Широко визнано, що існує п'ять типів організаційних структур: елементарна, функціональна, дивизіональна, структура по стратегічних одиницях бізнесу і матрична структура.

Елементарна організаційна структура відбиває дворівневий поділ, що може існувати тільки в маленьких організаціях. При такій структурі в організації виділяється верхній рівень – керівник і нижній рівень – виконавець.

Функціональна організаційна структура виникає там, де з'являється поділ праці і спеціалізація. Як тільки окремі функції, наприклад, виробництво, або маркетинг, або фінанси одержують організаційне закріплення, так відразу в організації складається функціональна організаційна структура, що зв'язує ці підрозділи в єдине ціле й устанавливающая зв'язки підпорядкування в організації.

Дивизіональна організаційна структура складається в тих організаціях, у яких у силу визначених обставин виділяються відносно відособленими і наділені великими правами в здійсненні своєї діяльності структурні підрозділи-відділення. Підставами для їхнього виділення може бути виробництво різних продуктів у спеціалізованих підрозділах, або здійснення діяльності на відносно ізольованих територіях, або ж робота з різними спеціалізованими покупцями і т.п. Керівництво таких підрозділів має право саме виробляти стратегію для керованого ними відділення і підкоряється безпосередньо вищому керівництву організації.

Організаційна структура на базі стратегічних одиниць бізнесу застосовується в організації тоді, коли в неї мається багато самостійних відділень близького профілю діяльності. У цьому випадку для координації їхньої роботи створюються спеціальні проміжні управлінські органи, розташовувані між відділеннями і вищим керівником. Дані органи очолюються заступниками вищого керівництва організації (звичайно це віце-президенти) і цим частинам корпорації надається статус стратегічних одиниць бізнесу.

Матрична організаційна структура відбиває закріплення в організаційній побудові фірми двох напрямків керівництва. Вертикальний напрямок — керування структурними підрозділами організації. Горизонтальний напрямок — керування окремими проектами або програмами, для реалізації яких залучаються люди і ресурси різних підрозділів організації. При такій структурі встановлюється поділ прав менеджерів, що здійснюють керування підрозділами, і менеджерів, що керують виконанням проекту.

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 3. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 4. VІ. План та організаційна структура заняття
 5. VІ. Структурно-логічні схеми
 6. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 7. Адаптивні організаційні структури управління.
 8. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 9. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 10. Аксіологія права у структурі філософсько-правового знання. Соціальна цінність права.
 11. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 12. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.




<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Стратегічні зміни | Фактори, що впливають на організаційну культуру

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.