Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Стратегія лідерства за витратами

Характеристика загальноприйнятих конкурентних стратегій

Конкурентна стратегія лідерства за витратами найбільш прийнятна тоді, коли на ринку багато споживачів, які достатньо активно реагують на ціни. Вона спрямована на зниження витрат по всьому ланцюгу цінностей підприємства (рис.8.2), на всіх етапах та напрямах його виробництва і обігу. Її завдання: створення стійкої переваги над конкурентами у витратах.

 

Маючи такі переваги підприємство може:

а) повести конкурентну боротьбу за розширення своєї частки ринку шляхом, продажі товару по цінах конкурентів і нижчих (дешевих);

б) отримувати високі прибутки, продаючи товар по ринкових цінах, при нижчих від ринкових затратах.

Перевага у витратах приносить користь доти, доки конкуренти не почнуть агресивні спроби знизити свої ціни і змінити статус-кво на ринку.

Для досягнення переваги по витратах потрібно забезпечити перевагу над конкурентами по всьому ланцюгу цінностей підприємства. Концепція ланцюга цінностей означає поділ процесу виробництва і обігу підприємства на окремі основні і допоміжні елементи (рис. 8.2).

 
 

 

 


матеріальними

трудовими

Забезпечення ресурсами:

Виробниче обслуговування

Виробництво

Товаророзподіл

Реалізація товару та маркетинг

Виробнича інфраструктура підприємства

Соціальна інфраструктура

Технологічний розвиток

8.2. Концепція ланцюга цінностей підприємства

Основні шляхи досягнення конкурентних переваг за витратами за рахунок перегляду та економії в усіх ланках ланцюга цінностей підприємства наступні:

– пошук найдешевших матеріальних ресурсів; ^ раціоналізація чисельності персоналу;

– пошук найдешевших сервісних служб;

– пошук найефективніших форм організації виробництва;

– досягнення кращої вертикальної та горизонтальної інтеграції виробництва, найвищого синергізму;

– найбільш повне залучення ресурсів до виробництва і максимальне використання їх можливостей;

– найбільш раціональне, доцільне використання ресурсів;

– дотримання нормативів витрат ресурсів;

– пошук можливостей усунення використання у

– технології невиправдано дорогих ресурсів;

– запровадження ресурсозберігаючих технологій;

– усунення надмірностей в оздобленні товару без погіршення його якості і привабливості;

– дотримання мінімального, найнеобхіднішого набору товарів (послуг), недопущення надмірної чисельності його модифікацій;

– скорочення нераціональних перевезень ресурсів і продукції;

– наближення виробничих потужностей тобто виробництва до споживача/постачальника;

– раціоналізація складського господарства;

– максимально можливий обхід посередників: покупка ресурсів безпосередньо у виробника і продаж товару кінцевому споживачу;

– впровадження досягнень НТП з питань економії витрат;

– спрощення, здешевлення розробок товару;

– запровадження тотального режиму економії по всьому

– ланцюгу цінностей підприємства;

– раціоналізація соціальної сфери підприємства та інші заходи.

*

Стратегії лідерства за витратами є серйозним захистом від впливу п’яти відомих конкурентних сил:

1. Силі конкурентів протиставляються: а) низькі ціни для захисту від цінової війни, збереження обсягів продаж і утримання частки ринку; б) низькі ціни для розширення частки ринку.

2. Сила покупців не може привести до збитковості підприємство з низькими витратами, так як вони не зможуть знизити ціну аж до рівня низьких витрат підприємства.

3. Сила постачальників нейтралізується низькими витратами на внутрішню організацію виробництва.

4. Силі потенційних учасників ринку низькі витрати діючого підприємства є серйозним бар’єром для входження в галузь.

5. Сила товарів-субститутів також нейтралізується низькими витратами, які є гарним захистом проти впровадження товарів-замінників.

*

Конкурентну стратегію лідерства за витратами доцільно застосовуватиу наступних випадках:

– коли серед продавців дуже сильна цінова конкуренція;

– коли товар у галузі стандартний і його характеристики повністю задовольняють переважну більшість покупців, які рішення про покупку приймають, виходячи тільки із ціни;

– коли більшість покупців використовує куплений товар в однаковий спосіб, незважаючи на незначні особливості чи якість товару: в цьому разі низька ціна також є спонукальним чинником для покупок;

– коли витрати покупців на переключення з одного товару на інший досить незначні, що дає їм широку волю вибору товару з більш низькою ціною;

– коли велика кількість покупців мають низькі доходи, а отже і серйозну причину купляти дешевий товар (ситуація на Україні).

Стратегія лідерства за витратами має і певні ризики

– загроза копіювання конкурентами навичок лідера по забезпеченню низьких витрат, що зведе нанівець конкурентні переваги;

– загроза появи нових технологій, що знизять витрати у конкурентів;

– зосередження лише на витратах і нехтування іншими можливостями (маркетингом, впровадженням додаткових чи навіть нових товарів і послуг тощо) може привести до сповільнення продаж, і втрати конкурентних переваг;

– загроза зниження чутливості покупця до ціни, приміром, в результаті зростання доходів чи зміни його переваг з низької ціни на вищу якість, нові характеристики товару, краще обслуговування тощо, також може обернутися втратою конкурентних переваг.

Щоб уникнути загроз, менеджерам слід пам’ятати, що застосовуючи дану стратегію, ні в якому разі не слід залишати поза увагою і інших способів завоювання покупця. А ще треба знати, що стратегія лідерства за витратами не комбінується зі стратегією широкої диференціації, зате разом з фокусуванням забезпечують ще нижчі витрати.


Читайте також:

 1. Визначення поняття «стратегія», що відображають ускладнюючий характер розвитку теорії стратегічного управління
 2. Виробнича стратегія
 3. Виробнича стратегія
 4. Витрати одного блага, виражені в кількості іншого блага, яким довелося знехтувати (пожертвувати) називаються альтернативними витратами.
 5. Вплив світової кризи на Україну та антикризова стратегія її соціально-економічного розвитку
 6. Втрата Англією промислового і торгового лідерства у світі.
 7. Глобальна стратегія
 8. Детермінанти ефективності менеджера як лідера зі змін: особистість лідерів зі мін, загальна ситуація, стиль лідерства та управління
 9. Диверсифікація як стратегія різних рівнів планування
 10. Економічна стратегія конкурентної фірми в довгостроковому періоді
 11. З яких етапів складається стратегія?
 12. Завдання та стратегія організації
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Базові конкурентні стратегії Портера | Стратегія широкої диференціації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.