Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Акціонерні товариства як механізм трансформації

Роль ринків капіталу в перехідній економіці

Приватизація великих державних підприємств - лише перший крок на шляху ринкових реформ в країнах з перехідною економікою. Для забезпечення повномасштабних ринкових реформ необхідні корінні перетворення в діяльності приватизованих підприємств, а саме:

■ призупинення виробництва невигідної продукції;

■ впровадження більш сучасних конструкторських розробок, техно­логічних процесів і методів маркетингу;

■ виділення другорядних видів діяльності в самостійні господарські одиниці;

■ вкладення капіталу в нові товари і виробничі потужності.

На зміну існуючим декільком тисячам підприємств прийде більш диверсифікована система, що нараховуватиме декілька їх сот тисяч. Але це станеться не відразу; процес перебудови економіки є досить складним і тривалим.

Ринки капіталу, а точніше - ринки прав власності і контролю над фірмами і активами - будуть відігравати основну роль у цьому процесі. Німеччина або Японія. Не будуть вони, ймовірно, в найближчому майбутньому відігравати суттєвої ролі і в країнах Центральної і Схід­ної Європи. Водночас державні цінні папери, включаючи облігації, ноти і векселі, будуть мати все більше значення через те, що уряди будуть шукати оптимальні шляхи покриття бюджетного дефіциту.

Ринки капіталу включають не тільки інфраструктуру, необхідну для купівлі і продажу цінних паперів (фондову біржу, електронну систему торгівлі, або навіть кав'ярню, де заключаються угоди), але й відповідні правила (формальні й неформальні), а також учасників фінан­сового ринку, що купують і продають цінні папери, або володіють такими інструментами з питань угод, які дотичні до питань корпора­тивного контролю (розукрупнення, поглинення, викупу керівництвом, злиття, придбання компаній і т.п.).

Найважливіші кроки по створенню ринків капіталу полягають в іншому. Вони включають наступні дії:

■ створення правової інфраструктури для підтримки приватного сектора, в тому числі прийняття закону про компанії, в якому визнача­ються стандартні умови для компаній з обмеженою відповідальністю, що знаходяться у власності багатьох дрібних інвесторів;

■ інкорпорацію державних підприємств у формі акціонерних това­риств;

■ передачу власності приватним особам.

 

Важливим кроком у ринкових перетвореннях є відсторонення дер­жави від комерційної діяльності, що пов'язано з передачею більшості державних підприємств приватним власникам. Оскільки більшість таких підприємств є доволі великими, то форма акціонерних корпо­рацій, або акціонерних товариств відкритого типу з обмеженою від­повідальністю, що знаходяться у власності великої кількості окремих акціонерів, є найбільш перспективною у прискореній перебудові економіки у Центральній і Східній Європі.

Деякі підприємства можуть бути продані іноземним інвесторам, однак уряди більшості країн розуміють, що найбільш реальним рішенням є програма масової приватизації з передачею акцій підприємств широкому загалу людей за невелику плату, або безплатно (наприклад, за допомогою ваучерів).

Перебудова може бути прискорена шляхом створення необхідної інфраструктури ринку капіталу, що включає систему чітких і простих законів, які регулюють питання створення і управління акціонерних корпорацій, що знаходяться в широкому володінні (тобто акціонерних товариств відкритого типу з обмеженою відповідальністю). Зазвичай, ці питання відображаються в законі про компанії, але передбачається, що до прийняття цього закону вже мають бути інші елементи приват­ного економічного права, в першу чергу, положення, що торкається прав власності, договорів, застави (забезпечення) і банкрутства.

В залежності від обсягу правил, що визначаються в законах про компанії, окреме законодавство про цінні папери може і не знадоби­тись. Більш жорстке регулювання, ніж воно передбачене для акціоне­рних товариств відкритого типу з обмеженою відповідальністю, не­обхідне для банків і інших фінансових установ (брокерів, спільних фондів і т.п.), оскільки у фінансових установах є значно більше можли­востей для обманних дій і порушення економічних принципів розумної обережності, ніж в інших сферах економічної діяльності. У цьому зв'язку директиви Європейського Союзу, що торкається банківської діяльності, взаємних фондів і інвестиційних послуг, можуть слугувати корисними порадами щодо мінімальних вимог, які повинні бути передбачені національним законодавством.


Читайте також:

 1. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 2. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 3. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 4. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 5. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 6. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 7. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 8. Аеробний механізм ресинтезу АТФ
 9. Акти застосування норм права в механізмі правового регулювання.
 10. Акціонерний капітал і акціонерні товариства
 11. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
Переглядів: 660

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття про ринок капіталу та рівень капіталізації ринку | Фінансові системи і корпоративне управління

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.