Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Організація роботи слідчих підрозділів у міськрайорганах внутрішніх справ, органах внутрішніх справ на транспорті.

 

Організація роботи слідчих підрозділів в міських, районних органах внутрішніх справ та органах внутрішніх справ на транспорті, покладається на начальників цих органів і начальників слідчих підрозділів. Вони несуть відповідальність за належну організацію роботи слідчих підрозділів і взаємодію слідчих з іншими підрозділами у попередженні, розкритті і розслідуванні злочинів та розшуку злочинців. З цією метою їм надається право:

- установлювати розпорядок роботи слідчого підрозділу, вимагати дотримання службової дисципліни, порушувати клопотання про заохочення чи притягнення слідчих до дисциплінарної відповідальності;

- направляти слідчих для огляду місця події за повідомленням про злочини, які віднесені законодавством до їх підслідності;

- створювати слідчо–оперативні групи для розкриття і розслідування злочинів;

- надсилати до слідчих підрозділів для прийняття рішень матеріали про злочини. Забороняється надсилати до слідчих підрозділів матеріали, у яких відсутні явні ознаки злочинів і які не підслідні слідчим органів внутрішніх справ.

Забезпечуючи належну організацію діяльності слідчих підрозділів і слідчих з боротьби зі злочинністю, начальник органу внутрішніх справ зобов’язаний:

- забезпечити належну взаємодію слідчих з іншими підрозділами та узгоджене планування в кримінальних справах;

- організовувати узгоджене проведення оперативно–розшукових заходів і слідчих дій з розкриття та розслідування злочинів;

- контролювати своєчасну передачу слідчим інформацію, отриману в результаті проведення оперативно–розшукових заходів, виконані доручення працівниками органу дізнання про проведення слідчих і розшукових дій у кримінальних справах, які знаходяться в провадженні слідчих;

- забезпечувати слідчих службовими приміщеннями, телефонами, засобами оргтехніки і транспортом для виїзду на місця пригод і проведення інших слідчих дій, конвоєм для супроводження, охорони затриманих і заарештованих, а також виконання друкарських робіт, виготовлення необхідної кількості бланків процесуальних документів;

- уживати необхідних заходів щодо забезпечення слідчих житлом.

Начальнику органу внутрішніх справ забороняється втручатися в процесуальну діяльність слідчих підрозділів і слідчих та залучати слідчих до виконання функцій, не пов’язаних із розслідуванням кримінальних справ.

Більш широке коло повноважень щодо організації роботи слідчих підрозділів має начальник слідчого відділу або відділення. Він несе персональну відповідальність за стан слідчої роботи в органі внутрішніх справ та виконання слідчим підрозділом покладених на нього завдань. У зв’язку з цим він, крім повноважень, передбачених кримінально–процесуальним законодавством, виконує широке коло обов’язків:

- забезпечення планування роботи в слідчому підрозділі;

- здійснення контролю за виконанням запланованих заходів;

- щоденне ознайомлення з оперативною обстановкою, яка склалася за добу та вивчення зібраних слідчо–оперативною групою, органом дізнання матеріалів. У разі неякісного збирання матеріалів органом дізнання – повернення їх на доопрацювання з наданням при цьому письмових вказівок щодо усунення недоліків, а за відсутності складу злочину – повернення матеріалів органу дізнання для прийняття рішення згідно з чинним законодавством;

- узагальнення недоліків, допущених при проведенні дослідчих перевірок і їх розгляд на оперативній нараді за участю керівництва ОВС.

- ведення обліку результатів оглядів місць подій та застосування при цьому науково–технічних засобів;

- вжиття заходів щодо підвищення результативності оглядів місць подій та ефективного застосування при цьому технічних засобів;

- забезпечення у разі потреби повторного проведення слідчої дії з метою якісного документування вчиненого злочину, вилучення слідів і речових доказів, їх упакування і доставляння спеціалістам для дослідження;

- ведення обліку закритих за відсутністю події та складу злочину кримінальних справ та надсилання до слідчого управління ГУМВС, УМВС закритих справ з висновками щодо обґрунтованості їх закриття.

Організація роботи досудового слідства передбачає обов’язок начальника слідчого відділу або відділення здійснювати контроль за:

- своєчасним і в установлені законодавством строки розглядом заяв та повідомлень про злочини слідчими і працівниками штатного дізнання, а також законністю прийняття в них рішень;

- правильною кваліфікацією вчинених протиправних дій при порушенні кримінальних справ слідчими;

- розслідуванням кожної кримінальної справи та дотриманням у них процесуальних строків;

- якісним проведенням слідчих дій, виконанням доручень органом дізнання в передбачений законодавством строк;

- прийняттям обґрунтованих рішень про зупинення слідства в кримінальних справах та своєчасною передачею статистичних документів до підрозділу інформаційних технологій;

- станом розкриття злочинів, у тому числі минулих років, безпосередньо слідчими;

- дослідженням у справах причин і умов, які сприяють учиненню злочинів, та внесенням в кожній кримінальній справі подань в інстанції про їх усунення, а також надходженням відповідей на ці подання;

- виконанням вимог кримінально–процесуального законодавства України в частині ознайомлення обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи;

- ходом розслідування кримінальних справ;

- діяльністю підлеглих слідчих.

Важливими обов’язками начальника слідчого відділу чи відділення є забезпечення належних умов роботи, дотримання законності в діяльності слідчих тощо. У зв’язку з цим начальник слідчого відділу або відділення забезпечує:

- надходження до слідчого управління ГУМВС, УМВС до 3–го числа кожного місяця копій обвинувальних висновків, а також вироків суду в справах про злочини, учинені організованим злочинними угрупованнями;

- дотримання спеціалізації при розслідуванні кримінальних справ про злочини, скоєні проти життя та здоров’я особи, неповнолітніми або за їх участю, у сфері економіки, про дорожньо–транспортні пригоди тощо;

- відшкодування завданих злочинами збитків шляхом перевірки наявності рухомого і нерухомого майна підозрюваного, обвинуваченого, своєчасного проведення обшуків, виїмок, накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна обвинувачених;

- супроводження розгляду кримінальних справ у судах;

- дотримання дисципліни і законності слідчими. З цією метою начальник не рідше разу на тиждень забезпечує проведення зі слідчими занять зі службової підготовки, а також тактики і методики розслідування окремих категорій злочинів і вивчення чинного законодавства; у разі повернення справи на додаткове розслідування у 5–денний термін проводить службову перевірку, матеріали надсилає до слідчого управління ГУМВС, УМВС для відповідного реагування; у випадках порушення законності при розгляді заяв і повідомлень про злочини, затриманнях, арештах, притягненні громадян до кримінальної відповідальності, порушення строків слідства і тримання обвинувачених під вартою, забезпечує проведення службових перевірок та вносить пропозиції керівництву щодо реагування до винних у порушенні законності; вносить подання про заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності слідчих; реагує на подання прокурорів і окремі ухвали судів з питань порушення слідчими чинного законодавства. Разом з тим, щомісячно особисто в день звірки з підрозділом інформаційних технологій перевіряє достовірність відомостей про рух кримінальних справ, забезпечує виставлення усіх необхідних облікових документів для правильного і об’єктивного формування державної статистичної звітності. Щорічно проводить інвентаризацію кримінальних справ та речових доказів, забезпечує об’єктивність інформації про їх рух, а також належне зберігання кримінальних справ і речових доказів. Задля сприяння дисципліні та законності в діяльності слідчих начальник організовує регулярне відвідування своїх підлеглих за місцем проживання з метою ознайомлення з їх побутом, соціальними та іншими проблемами для своєчасного надання необхідної допомоги;

- своєчасне створення слідчо–оперативних груп для розслідування багатоепізодних кримінальних справ, справ про злочини, що мають міжрегіональний характер;

- продовження процесуальних строків у суді і прокуратурі, за наявності підстав;

- інформування слідчого управління ГУМВС, УМВС про факти порушення і закінчення актуальних кримінальних справ, а також порушення законності при розгляді заяв і повідомлень про злочини, затриманнях, арештах, притягненні громадян до кримінальної відповідальності, про порушення строків слідства і тримання обвинувачених під вартою;

- належний розгляд листів і скарг громадян. За для цього здійснює перевірки; готує мотивовані висновки, проводить співбесіди із заявниками, уживає заходів щодо об’єктивного розслідування кримінальних справ, інформує заявників про результати перевірки їх звернень в установленому законодавством порядку.

Керівник слідчого відділу або відділення має брати безпосередню участь у допитах підозрюваних (обвинувачених) при вирішенні питань, пов’язаних з їх затриманням, арештом, пред’явленням обвинувачення, виконанням інших важливих слідчих дій, порушенням клопотань про продовження строків слідства і тримання обвинувачених під вартою.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. II. Організація і проведення спортивних походів
 4. II. Організація перевезень
 5. II. Організація перевезень
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 8. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 9. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 10. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 11. А. Організація Острозького колегіуму – Академії
 12. А.А.Налчаджан виділяє: образ тіла (тілесне Я), наявне Я (справжнє-Я), динамічне-Я, фактичне-Я, ймовірне-Я, ідеалізоване-Я, уявне-Я та інші.
Переглядів: 637

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Передмова | Організація роботи слідчого управління ГУМВС, УМВС.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.