Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Оперативний облік податків та зборів органами податкової служби. Особові рахунки платників податків та їх види.

ЯКА МЕТА ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ? Мета оперативного обліку - швидке одержання інформації про хід складання звітності щодо под платежів.

 

Облік, контроль і складання звітності щодо платежів, що надходять до бюджету, здійснюється органами державної податкової служби з використанням автоматизованої інформаційної системи (далі - АІС), що забезпечує єдиний технологічний процес уведення, контролю інформації обробки документів.

На сьогодні у ДПС розробляється та функціонує ряд автоматизованих інформаційних систем:

– АІС ДПА обласного рівня, що забезпечує комплексну автоматизацію функцій роботи з базами даних обласних апаратів;

– Автоматизована інформаційна система (АІС) “Пільги” містить інформацію про пільги та дані щодо кількості платників податків;

– АІС “Галузь” забезпечує автоматизоване створення зведених даних районного рівня про платників податків і накопичення інформації за результатами їх фінансово-економічної діяльності та мобілізації коштів у бюджет України;

– АІС “Облік податків і платежів” районного рівня забезпечує автоматизацію облікових функцій, автоматизований розрахунок податкової заборгованості та пені за порушення термінів сплати, формування довідок та звітності ДПІ районного рівня;

– системні локально-мережеві АРМи районного рівня: “Підприємці”, “Земля”, “Облік платників”, “Аудит”, “Пільги”, “Свідоцтво”, “Касові апарати”, “Банк”, “Звіт” тощо.

1.5. Супроводження єдиного технологічного процесу комп'ютерної обробки документів щодо обліку платежів, що надходять до бюджету, здійснюється:

підрозділом обробки та ведення податкових документів;

підрозділами, що здійснюють розрахунок сум податкових зобов'язань та штрафних санкцій за їх наявності;

підрозділом адміністрування облікових показників та звітності;

підрозділом автоматизації процесів оподаткування (супроводження відповідного програмного забезпечення).

Використання в АІС спеціального кодування всіх операцій щодо обліку платежів, що надходять до бюджету, забезпечує на робочому місці працівників підрозділу адміністрування облікових показників та звітності автоматизоване ведення особових рахунків платників податків та підтримання в актуальному стані автоматизованої інформаційної облікової системи, яка дає змогу формувати довідкову інформацію, звітність тощо.

Проведення операцій в особових рахунках платників здійснюється в хронологічному порядку.

При введенні первинних документів до АІС за кожною операцією фіксуються особистий номер працівника, дата та час уведення інформації.

2.1. Органи державної податкової служби для ведення оперативного обліку платежів, що надходять до бюджету, одержують відповідні документи від органів Державного казначейства України та інших установ згідно з чинними порядками передачі інформації.

2.2. ДПСУ одержує від Державного казначейства України:

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами та аналітичних рахунків, на які зараховуються кошти в національній валюті від повернення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та кошти від повернення бюджетних позичок, відкритих у Державному казначействі України (центральний рівень) як технологічний файл;

звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі областей за видами надходжень в електронному вигляді;

інформацію в паперовому вигляді щодо зарахування коштів в іноземній валюті в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або наданими під державні гарантії, та бюджетними позичками в розрізі боржників, територій та кодів бюджетної класифікації ( v0265201-97 ).

2.3. Органи державної податкової служби на обласному та районному рівнях одержують від відповідних органів Державного казначейства України:

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами та з рахунків, на які зараховуються кошти, що надійдуть у національній валюті на погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, у вигляді технологічного файла;

звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі районних відділень за видами надходжень в електронному вигляді;

відомість N 2 розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами", в електронному вигляді або її паперову копію;

відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету", в електронному вигляді або її паперову копію;

відомість N 2м розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу", в електронному вигляді або її паперову копію;

відомість розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу", в електронному вигляді або її паперову копію;

виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

 

Особовий рахунок платника податку та порядок його ведення

З метою обліку нарахованих і сплачених сум платежів до бюджету органами державної податкової служби на кожний поточний рік відкриваються особові рахунки за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками.

Порядок формування реєстрів платників податків у розрізі платежів (далі - реєстри платників) визначається відповідними нормативно-правовими актами ДПС України.

Особові рахунки платників відкриваються органом державної податкової служби щорічно за платниками, які:

- перебувають на податковому обліку - з початку року шляхом перенесення сальдо розрахунків платника з бюджетом та залишку несплаченої пені (за наявності) до бази даних поточного року після проведення регламентних робіт із закриття звітного року за платежами, за якими передбачено подання платниками податкових декларацій (розрахунків) або які контролюються податковими органами за актами перевірок. За платежами, за якими подання платниками податкових декларацій (розрахунків) не передбачено, при виконанні регламентних робіт із закриття звітного року сальдо розрахунків платника з бюджетом до карток особових рахунків, відкритих у поточному році, не переноситься;

- узяті на податковий облік протягом поточного року - на підставі реєстрів платників з моменту нарахування або сплати платежу (залежно від того, яка з цих подій настала раніше). Підрозділ адміністрування облікових показників та звітності щоденно передає до відповідних підрозділів, які відповідають за адміністрування податків, інформацію щодо надходження нез'ясованих платежів. Підрозділи, які відповідають за адміністрування податків, після опрацювання зазначеної інформації повідомляють підрозділ адміністрування облікових показників та звітності щодо наданої інформації не пізніше чотирьох робочих днів від дати її надходження до відповідних підрозділів.

 

8.2. Картка особового рахунку

 

Картки особових рахунків відкриваються тим структурним підрозділом органу державної податкової служби, який відповідно до своїх функціональних обов'язків відкриває особові рахунки платників.

Номери карток особових рахунків юридичних осіб - суб'єктів господарювання відповідають ідентифікаційним кодам, які присвоюються платникам згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118 (із змінами та доповненнями).

Номери карток особових рахунків фізичних осіб - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, не зареєстрованих як суб'єкти господарювання, відповідають ідентифікаційним номерам, які присвоюються платникам згідно із Законом України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" (за наявності).

Номери карток особових рахунків підприємств, що проводять спільну підприємницьку діяльність, відповідають реєстраційним (обліковим) номерам Тимчасового реєстру ДПА України відповідно до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 03.08.98 N 380 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.98 за N 540/2980 (із змінами).

Кожна картка особового рахунку має безпосередній вихід на Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, який є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про платників податків та включає дані інших реєстрів, а саме: реєстру платників ПДВ, реєстру неприбуткових організацій і установ, реєстру платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні, реєстру договорів про спільну діяльність, реєстру великих платників податків. Зазначене дає змогу групувати облікові показники за всіма наведеними ознаками.

У залежності від призначення платежів відкриваються такі особові рахунки:

N з/п Форма особового рахунку Призначення
ф. N 5 для здійснення обліку податку на додану вартість для платників податків - юридичних та фізичних осіб;
ф. N 6 для здійснення обліку платежів, за якими передбачено подання платником податкових декларацій (розрахунків);
ф. N 15 для здійснення обліку платежів, за якими не передбачено подання платником податкових декларацій (розрахунків) та обліку надходжень на погашення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками згідно з переліком боржників;
ф. N 1 Р для здійснення обліку реструктурованих сум.

 

Форми карток особових рахунків мають лицьовий та зворотний боки.

На лицьовому боці картки відображаються умови справляння платежу та дані про платника податків.

Зворотний бік картки відображає стан розрахунків платників з бюджетом (суми нарахованого та сплаченого платежу, пені, штрафних (фінансових) санкцій, плати за кредит щодо розстрочених (відстрочених) податкових зобов'язань, суми податкового боргу, надміру та/або помилково сплачені, та суми, заявлені до відшкодування, й інше).

Усі вартісні операції в особових рахунках платників здійснюються в гривнях з двома десятковими знаками.

У разі, якщо платник переходить на облік з одного органу державної податкової служби до іншого, новий особовий рахунок не відкривається. Облік надходження платежів ведеться в особовому рахунку, що переданий з органу державної податкової служби за попереднім місцем реєстрації платника

У 2012 році кількість іноземців, що зареєструвалися в Україні як фізичні особи-платники податків, зросла на 2,7% – до 50 тис. осіб.

Про це повідомила прес-служба Міністерства доходів і зборів.

«У 2011 році для отримання доходів зареєструвалися платниками податків 48,7 тис. іноземців. У 2012 році їх кількість досягла 50 тис. осіб», – сказано в повідомленні.

При цьому прес-служба зазначила, що тільки в січні 2013 року майже 3 тисячі іноземців зареєструвалися в Україні як фізичні особи – платники податків.

На думку аналітиків міністерства, зростання числа іноземців, що бажають платити податки в Україні, пов’язано із раніше вжитими заходами щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу та розвитку податкового сервісу.

Зокрема, в кінці минулого року спрощено процедуру реєстрації платників податків – подати відповідну заяву можна в будь-яку інспекцію, незалежно від місця проживання або тимчасового перебування.

«Скорочено терміни реєстрації, видачі облікових карток та довідок про зміну реєстраційного номера з 10 до 5 днів і т.п.», – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2012 році склав 68 млрд грн, що на 8 млрд грн (на 13%) більше від показника 2011 року.

З 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. Обсяг податку на доходи фізичних осіб, який передбачається зібрати в рамках виконання державного бюджету на 2013 рік, становить 78 млрд грн.

За даними Міндоходів, на 1 лютого 2013 року в Державний реєстр фізичних осіб – платників податків внесено 44,55 млн осіб. З них у поточному році зареєструвалися 41,8 тис.


Читайте також:

 1. IX. Відомості про військовий облік
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 6. Адміністрування податків
 7. Адміністрування податків і зборів.
 8. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 9. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки
 10. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ
 11. Актуарні розрахунки
 12. Акції та їх облік
Переглядів: 1182

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб | Навігація файловою системою

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.