Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Робочий документ аудитора

№ з/п Процедура аудиту Результати дослідження Виконавець Посилання
1. ОЦІНКА
1.1 Перевірити правильність оцінки нематеріальних активів за первинними документами й обліковими реєстрами Оцінка проводилась згідно з чинним законодавством та первинними документами Савчук О. О. П. 5.3.1. Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Стандарт з бухгалтерського обліку
1.2. Перевірити правильність і дотримання норм амортизації Сума зносу нематеріальних активів визначалась виходячи з розрахунку правильно Савчук О. О. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”
2. ФАКТИЧНА НАЯВНІСТЬ
2.1 Присутність при інвентаризації нематеріальних активів   Згідно з наказом призначений членом комісії. Результати спостереження за ходом інвентаризації оформлено окремим робочим документом Савчук О. О. Інструкція про проведення інвентаризації основних засобів нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена Міністерством фінансів України 1 1 вересня 1994 р.

 

 

Справа №1 стор.1 Аудиторська фірма ________

Підприємство-клієнт: Нац. Реєстр № ________

Період перевірки:

З 1.02.2002 р. По 5.02.2002р. Аудитор Савчук О. О.

Номер/шифр/документа Сертифікат № 1458

Аудитор _________________________________

 

Предметом аудиту є також правильність розрахунків нарахування амортизації і визначення фінансового результату від вибуття нематеріальних активів. Необхідно перевірити і правильність ведення аналітичного обліку нематеріальних активів за видами й окремими об'єктами та на підставі яких первинних документів здійснюється надходження нематеріального активу і його вибуття.

Наслідки аудиторської перевірки слід відображати в робочих документах аудитора (табл. 5.1).

 

5.4. Аудит обліку грошових коштів

Важливою складовою аудиторської перевірки фінансово-господарського стану підприємства є аудит грошових коштів, який проводиться за такими напрямками: аудит касових операцій; аудит операцій на поточному рахунку, аудит операцій на валютному та інших рахунках у банках. У процесі аудиту операцій з грошовими коштами необхідно розв'язати такі основні завдання:

ознайомитися з умовами зберігання готівки та інших грошових документів у касі;

вивчити фактичний порядок документального оформлення операцій з надходження і вибуття грошових коштів, ведення касової книги та книги реєстрації грошових документів, обліку касових операцій;

установити законність і достовірність операцій з надходження і списання коштів з банківських рахунків та правильність їх відображення.

У процесі аудиторської перевірки необхідно керуватись таки-нормативними документами:

- Положенням “Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затвердженим Постановою Правління НБУ №72 від 19.02.2001р.

- Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р.

- Наказом Мінфіну України № 291 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування” від ЗО листопада 1999 р.

- Інструкцією № 3 “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затвердженій постановою правлінням банку № 121 від 27 травня 1996 р. Зі змінами і доповненнями) та ін.

Основними джерелами інформації перевірки касових операцій є первинні документи:

- прибуткові й видаткові касові ордери;

- квитанції на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій;

- розрахунково-платіжні (платіжні) відомості на виплату, заробітної плати відпускних, матеріальної допомоги, стипендій та інших виплат;

- трудові угоди на виконання й оплату певних робіт;“ акти інвентаризації готівки в касі;

- договір про матеріальну відповідальність;

- касова книга;

- звіти касира;

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів;

- облікові регістри (відомості, журнали, машинограми) за рахунками “Каса”, “Рахунки в банках”, “Інші грошові кошти”;

- головна книга.

До джерел також слід віднести такі звітні документи:

- баланс підприємства (форма № 1);

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

- книга обліку касових видатків та ін.

Аудитор перевіряє облік грошових коштів за узгодженою програмою (табл. 5.3).

 

Таблиця 5.3

 


Читайте також:

 1. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 2. WEB-документи та CGI-інтерфейси
 3. Адреса аудитора.
 4. Активні HTML -документы
 5. Аналіз документів
 6. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.
 7. АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
 8. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі.
 9. Аудиторський висновок, у якому робиться відмова від надання висновку аудитора
 10. Аудиторський висновок, у якому робиться відмова від надання висновку аудитора
 11. Аудиторської фірми/аудитора про виконані роботи/надані послуги за 200_р.
 12. Бланк документа
Переглядів: 602

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 5. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності | Програма аудиторської перевірки операцій з грошовими коштами

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.032 сек.