Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація мінералів

Існують різні класифікації мінералів. Але для більшості з них, головним суб’єктом, покладеним в основу цих класифікацій є мінеральний вид – природна речовина з певним хімічним складом, внутрішньою будовою, фізичними і морфологічними властивостями, яка утворилась в надрах Землі або на її поверхні в результаті геологічних процесів.

У даному випадку ми розглянемо одну із найбільш визнаних класифікацій, яку можна скорочено назвати кристалохімічною. Вона базується на хімічній природі мінералів і особливостях їх внутрішньої кристалічної будови. Відповідно до цієї класифікації всі мінерали групуються в окремі класифікаційні одиниці, сере яких виділяють: типи, класи, підкласи, групи, мінеральні види та різновидності.

Тип мінералів – це сукупність мінералів, близьких за своїм хімічним складом і кристалічною будовою.

Клас мінералів – це сукупність мінералів, близької хімічної природи.

Підклас мінералів – це сукупність мінералів з однаковим типом кристалічної структури.

Група мінералів – це сукупність мінералів подібних за хімічним складом.

Мінеральний вид – це мінерали з властивими тільки їм хімічним складом, будовою, фізичними і морфологічними властивостями (наприклад, кварц, сфалерит, серпентин та ін.).

Мінеральна різновидність – це мінеральна різновидність конкретного мінерального виду (наприклад, різновидностями мінералу кварцу є – аметист, моріон, гірський кришталь, раухтопаз).

Відповідно до вищезгаданої класифікації всі тверді мінерали поділяються на шість типів. Нижче розглянемо типи мінералів, розподіл їх на класи і приклади деяких конкретних мінералів, які відносяться до того, чи іншого класу.

 

1 Тип простих речовин (самородних елементів). До даного типу відносяться мінерали, які складаються з одного хімічного елемента або з механічної суміші (тверді розчини) двох хімічних елементів. Частка цих мінералів у загальній масі земної кори дорівнює лише 0,1%. Всього відомо близько 40 таких мінералів, але серед них, більш менш розповсюдженими є не більше десяти мінералів. Тип простих речовин поділяється на клас металів і клас неметалів.

1 Клас металів: золото, срібло, електрум, мідь, поліксен, платина, залізо, нев’янськіт.

2 Клас неметалів: алмаз, графіт, сірка.

 

2 Тип сульфідів. До даного типу відносяться мінерали, які є сполуками металів з сіркою, селеном, телуром, миш’яком та сурмою. Найбільш поширеними з цих мінералів є сполуки з сіркою. Вони є важливими мінералами для видобування кольорових металів. До типу сульфідів відносяться понад 250 мінералів, що становить близько 0,15% маси земної кори.

Тип сульфідів поділяється на клас моносульфідів і клас полісульфідів.

1 Клас моносульфідів: халькозин, піротин, галеніт, сфалерит, кіновар, пентландит, пірит, марказит, реальгар, антимоніт, аурипігмент, молібденіт.

2 Клас полісульфідів: халькопірит, борніт, арсенопірит.

 

3 Тип оксидів і гідрооксидів.До даного типу відносяться мінерали, які є найпростішими сполуками металів і металоїдів з киснем і гідроксилом. Відомо понад 150 мінералів даного типу, які становлять близько 5 % загальної маси земної кори.

Дуже велике практичне значення природних оксидів і гідрооксидів визначається тим, що до них належать мінерали, з яких вилучають такі важливі корисні копалини, як залізо, марганець, хром, титан, олово. Також до даного типу відноситься дуже розповсюджений в земній корі мінерал – кварц.

Тип оксидів і гідрооксидів поділяється на клас оксидів і клас гідрооксидів.

1 Клас оксидів: лід, уранініт, шпінель, хроміт, магнетит, рутил, піролюзит, каситерит, корунд, гематит, кварц, опал.

2 Клас гідрооксидів: гетит, псиломелан, гідраргіліт.

 

4 Тип солей кисневих кислот.До даного типу відносяться мінерали різноманітного хімічного складу, розділення яких здійснюється, в залежності від кислот, за рахунок яких вони утворюються.

Більше половини мінералів земної кори відносяться як раз до цього типу, який поділяється на сім класів: силікатів, боратів, фосфатів, карбонатів, вольфраматів, сульфатів, нітратів.

1 Клас силікатів: олівін, гранати, циркон, сфен, дистен, топаз, каолініт, нефелін, епідот, берил, турмалін, піроксени, амфіболи, каолініт, серпентин, тальк, мусковіт, біотит, хлорит, монтморилоніт, польові шпати, нефелін, цеоліти, лазурит.

2 Клас боратів: борацит, ашарит, людвігіт.

3 Клас фосфатів: апатит, бірюза, вівіаніт.

4 Клас карбонатів: кальцит, магнезит, сидерит, доломіт, церусит, азурит, малахіт, арагоніт.

5 Клас вольфраматів: шеєліт, вольфраміт.

6 Клас сульфатів: ангідрит, барит, гіпс, мірабіліт.

7 Клас нітратів: натрієва селітра, калієва селітра;

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 7. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 8. Банківський кредит та його класифікація.
 9. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 10. Будівельна класифікація ґрунтів
 11. Будівельні домкрати, їх призначення, класифікація та конструкція.
 12. Будівельні лебідки, їх призначення, класифікація та конструкція.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фізичні властивості мінералів | Тип галоїдів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.