Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Напруга дотику

Напруга між двома точками електричного кола, яких одночасно торкається люди­на, називають напругою дотику.

Уявлення про напругу дотику можна отримати зі схеми, зображеній на малюнку 4.7.10, де показані три корпуси споживачів (А, Б, В ), приєднаних до одиночного заземлювача (Rз). Крива φ=f(х) характеризує зміну потенціалу на поверхні землі (відповідно до малюнку 4. 7.11). Якщо людина торкається до будь-якого корпу­су електроспоживача А, Б чи В, то її рука отримує потенціал корпусу. Для випадків А, Б, В потенціал руки () буде однаковим і рівним потенціалу корпусу (φp), тобто φp = φk.

Ноги, торкаючись землі, отримують потенціал точок землі (φнА, φнБ, φнВ). Внаслі­док людина опиниться під дією різниці потенціалів. Ця величина і буде напругою до­тику :

 

 

Мал. 4.7.10. Схема для визначення напруги дотику.

 

Для людини, яка знаходиться безпосередньо над заземлювачем (т. А), напруга

дотику UдА= 0, так як потенціали руки і ніг тут однакові (φp = φнА ).

З віддаленням від заземлювача напруга дотику зростає: UдА < UдБ < UдВ. Для людини, яка доторкається до корпусу електроспоживача В, потенціал ніг (φнБ) на­ближається до нуля і напруга дотику практично дорівнює фазній: UдВ = Uф.

Усі вищенаведені висновки базуються на тому, що опір основи, на який стоїть людина, розтіканню струму дорівнює нулю. Насправді цей опір має певні значення, а напруга дотику (UД) в полі розтікання струму з заземлювача визначається за форму­лою:

де, α1- коефіцієнт напруги дотику;

α2 - коефіцієнт, який враховує падіння напруги в додаткових опорах: людина - взуття - підлога.

Коефіцієнт α1 залежить від відстані між точкою землі, на якій стоїть людина, і заземлювачем. Якщо людина знаходиться над заземлювачем, то α1 = 0, якщо в положенні В (на відстані понад 20м від заземлювача),то α1 = 1.

Коефіцієнт α2 визначається за формулою:

 

 

де, Rв та Rп - опори взуття і підлоги відповідно.

Напруга дотику залежить від величини потенціалу на заземлювачі та відстані від місця замикання на землю до місця, де знаходиться людина - з віддаленням від місця замикання небезпека напруги дотику зростає збільшується і досягає максиму­му поза зоною розтікання струму.


Читайте також:

 1. Важливим параметром конденсаторів є пробивна напруга конденсатора. Чим вона більша, тим надійніший конденсатор, тим більша енергія може сконцентруватись на ньому.
 2. Електрична напруга
 3. ЕРС і напруга взаємної індукції
 4. Земля як елемент електричної мережі. Напруга кроку
 5. Напруга
 6. Напруга в електричному колі.
 7. Напруга дотику
 8. Напруга кроку та дотику.
 9. Напруга кроку.
 10. Напруга кроку.
 11. Напруга на дільниці кола дорівнює роботі струму при переміщенні одиниці заряду вздовж цієї дільниці.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Напруга кроку.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.