Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Особливості призначення та проведення окремих видів судових експертиз

Підготовка та призначення судових експертиз

 

Призначення судової експертизи - це процесуальна дія, яка реалізується за певних підставах і умовах. Слідчий призначає експертизу у випадках необхідності, доцільності і можливості її проведення. Під необхідністю розуміється потреба у вирішенні питань з використанням спеціальних знань; під доцільністю - тактична ситуація певного моменту розслідування; під можливістю - ситуація, коли для виробництва експертизи зібрані всі необхідні матеріали, а стан речових доказів і у них інформація дозволяє вирішити питання, що цікавлять слідчого питання.

Призначення експертизи не зводиться тільки до складання постанови (визначення) про призначення експертизи. Слідчий (суд), призначаючи експертизу, визначають конкретні підстави, предмет експертизи, об'єкти, експерта чи експертну установу, де буде проводитися дослідження, місце і час проведення експертизи і т.д. При цьому вирішуються й інші організаційні питання.

Слід пам'ятати, що призначення експертизи є дією процесуальною, і тому її проведення можливе лише після початку кримінального провадження.

Діяльність слідчого з призначення судової експертизи включає такі етапи:

А) Визначення підстав і необхідності призначення експертизи.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань при провадженні в справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання.

КПК України не містить будь-яких норм, які б передбачали випадки обов'язкового призначення криміналістичних експертиз, проте слідча і судова практика свідчать про зворотне. Так, наприклад, обов'язково призначається експертиза при вирішенні питань про те, чи є предмети, вилучені у підозрюваного зброєю (холодною або вогнепальною), наркотичними, психотропними, отруйними або сильнодіючими речовинами тощо. Хоча в законі немає прямих вказівок на обов'язкове призначення експертиз в таких випадках, розслідування цих категорій кримінальних проваджень без їх призначення неможливе.

Б) Визначення виду експертизи та її предмета, тобто які питання необхідно вирішити при дослідженні конкретних об'єктів і спеціальні знання з якої області можуть знадобитися для цього. Тут слідчий може приймати рішення виходячи з власного досвіду, вивчити спеціальну літературу, проконсультуватися у фахівця.

Якщо виникає необхідність у проведенні кількох експертиз одного й того ж об'єкта, слідчий повинен вирішити проблеми часу і послідовності їх призначення і проведення.

В) Збирання необхідних матеріалів. Такими матеріалами є:

- об'єкти дослідження,

- зразки для порівняльного дослідження та,

- при необхідності, матеріали кримінального провадження.

Досліджувані об'єкти - це, перш за все, речові докази, жива особа, труп або його частини та ін., щодо яких слідчий за допомогою використання спеціальних знань може встановити відомості, які його цікавлять. Такі об'єкти можуть бути виявлені і вилучені під час проведення різних слідчих дій (огляду, обшуку, тимчасового доступу до речей і документів тощо) і повинні бути представлені на експертизу в натурі (по можливості).

У деяких випадках експерту разом з об'єктами дослідження необхідно представляти зразки для порівняльного дослідження (дактилокарти з відбитками пальців рук, зразки крові, почерку та ін.). Останні не є речовими доказами.

При необхідності експертам направляються матеріали кримінального провадження, але не всі, а лише ті, що стосуються об'єктів дослідження (протоколи їх оглядів, обшуків, виїмки тощо). Передусім такі матеріали мають значення коли в них містяться дані про особливості виявлення таких об'єктів, обставини їх зберігання та інших обставин, які могли вплинути на його ознаки і властивості.

Зразки для порівняльного дослідження в криміналістичній літературі прийнято ділити на вільні, умовно-вільні та експериментальні.

Г) Визначення моменту призначення експертизи. Експертиза повинна бути призначена своєчасно. А своєчасність, як правило, визначається наявністю у слідчого необхідних для її проведення матеріалів. Як тільки слідчий буде мати такі матеріали експертиза повинна бути призначена невідкладно.

Ґ) Винесення постанови про призначення експертизи складається з кількох етапів:

- аналіз наявної інформації, матеріалів для експертизи та добір аргументації для призначення конкретного виду експертизи;

- формулювання питань експерту. Дуже важливим компонентом даного етапу призначення судової експертизи є формулювання слідчим питань, що ставляться на вирішення експертів (вони викладаються у резолютивній частині постанови);

- вибір експертної установи або експерта. Кримінальне процесуальне законодавство не обмежує слідчого у виборі експертної установи. Дане питання вирішується з урахуванням виду експертизи, предмета і об'єктів дослідження, а також слідчий (суд) повинні враховувати складність майбутнього дослідження, наявність відповідного лабораторного обладнання в експертній установі, практичний досвід експерта (якщо проведення експертизи доручається конкретному експерту) та інші фактори.

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу», діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних експертиз, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями. Відповідно, даний клас експертиз може проводиться тільки в експертних установах, система яких закріплена в ст. 7 Закону України «Про судову експертизу».

- безпосереднє складання постанови про призначення експертизи. Постанова про призначення експертизи крім реквізитів, обов'язкових для таких документів та передбачених КПК, повинна містити: відомості про обставини справи, які мають значення для проведення даної експертизи; підстави призначення експертизи; назву установи, експертам якої доручено проведення експертизи; питання, що виносяться на вирішення експерта; перелік об'єктів, які направляються на експертизу, в тому числі зразків для порівняльного дослідження та інших матеріалів.

Д)Направлення всіх матеріалів до експертної установи. Необхідно вибрати такий спосіб їх доставки, щоб забезпечити збереження об'єктів майбутньої експертизи під час транспортування.

 

На сучасному етапі об’єктами судово-балістичної експертизи є:

- вогнепальна зброя, її частини, заготовки;

- вогнепальні та інші стріляючі пристрої (газові, стартові, сигнальні, будівельно-монтажні та ін. пістолети, пневматичні пістолети та гвинтівки тощо);

- боєприпаси (патрони) та їх окремі елементи;

- матеріали, інструменти та механізми, що використовувалися для виготовлення зброї або боєприпасів;

- сліди застосування вогнепальної зброї на різноманітних об’єктах (сліди на гільзах, кулях, перешкодах, особі, що стріляла тощо);

- матеріальна обстановка місця події.

Боєприпаси до артилерійських гармат, мінометів, а також боєприпаси – вибухові пристрої та їх частини не є об’єктами судово-балістичної експертизи. Відносно них призначається вибухо-технічна експертиза.

За своїм змістом завдання судово-балістичної експертизи поділяються на дві основні групи: ідентифікаційні і не ідентифікаційні (діагностичні і класифікаційні).

До завдань судово-балістичних досліджень ідентифікаційного характеру належать:

- ототожнення вогнепальної зброї за слідами на гільзах та снарядах (кулях, картечі, шроті);

- ототожнення інструментів та обладнання, що використовувалося для спорядження або виготовлення боєприпасів, їх компонентів, а також зброї;

- ототожнення матеріалів, що використовувалися для виготовлення картечі, шроту, пижів тощо;

- встановлення належності кулі та гільзи до одного екземпляру патрону.

До завдань судово-балістичних досліджень не ідентифікаційного характеру належать:

- встановлення групової належності наданої на дослідження, або застосованої при вчиненні злочину зброї чи схожих з нею пристроїв;

- визначення стану вогнепальної зброї і боєприпасів;

- встановлення механізму пострілу та виникнення слідів.

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 4. II. Організація і проведення спортивних походів
 5. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 6. VI.3.3. Особливості концепції Йоганна Гайнріха Песталоцці
 7. VI.3.4. Особливості концепції Йоганна Фрідриха Гербарта
 8. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 9. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 10. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 11. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 12. Автоматичний розрахунок суми проведення.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
На досудовому слідстві та в суді | Робота електричного поля. Потенціал. Різниця потенціалів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.