Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розмір статутного капіталу господарських товариств

Порядок формування і облік статутного капіталу

Порядок формування та зміни статутного капіталу залежить від форми та виду діяльності підприємства. Найбільш розповсюдженою формою підприємницької діяльності є господарські товариства, які утворюються та діють відповідно до Закону України „Про господарські товариства” № 1577-12 від 19.09.91р., зі змінами та доповненнями.

Законодавство України передбачає мінімальні розміри статутних капіталів, нижче яких державна реєстрація підприємства не проводиться. Ці мінімальні розміри не остаточні. У зв’язку з інфляційними явищами в економіці вони нерідко змінюються в законодавчому порядку.

Таблиця 9.2.

Суб’єкти господарської діяльності Розмір статутного капіталу
Акціонерне товариство Статутний капітал не може бути менше 1250 мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру заробітної плати на момент створення товариства). Засновники відкритого акціонерного товариства можуть мати акції товариства на суму не менше 25% і строком не менше двох років.
Товариство з обмеженою відповідальністю У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної одній мінімальній заробітній платі, діючій на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю. До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов'язаний внести до статутного (складеного) капіталу не менше 50 відсотків вказаного в установчих документах вкладу. Внесення до статутного (складеного) капіталу грошей підтверджується документами, виданими банківською установою.
Повне товариство Конкретний розмір статутного капіталу не встановлено
Інвестиційна компанія Статутний капітал повинен бути не менше 50 тис. мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру заробітної плати на момент створення компанії).
Підприємства з іноземними інвестиціями Іноземна інвестиція в статутному капіталі повинна складати не менше 10%.  

Основні етапи створення підприємства готельно-ресторанного господарства наступні:

- вибір організаційно-правової форми;

- протокол намірів учасників (засновників);

- розробка проектів установчих документів;

- проведення установчих зборів;

- підготовка установчих документів для реєстрації;

- правова реєстрація підприємства;

- постановка на облік та реєстрація в податкових, статистичних органах, Пенсійному фонді, фондах соціального страхування та інших установах.

Організаційні процедури, пов'язані з відкриттям рахунків у банківських установах, виготовлення печатки, штампу, фірмових бланків, проводять після формування статутного капіталу.

Вибір організаційно-правової форми господарського товариства проводиться учасниками (засновниками) у відповідності із законодавством України.

Найбільш гнучкою формою для малого готельно-ресторанного підприємства є товариство з обмеженою відповідальністю. Іншою організаційно-правовою формою готельно-ресторанної діяльності є товариство з повною відповідальністю, в якому всі учасники несуть солідарну відповідальність за зобов'язання підприємства всім своїм майном.

Готельно-ресторанне підприємництво доцільно реалізовувати на основі значних початкових інвестицій у формі акціонерного товариства. Головним атрибутом такого товариства служить акція - цінний папір без встановленого терміну обігу, який свідчить про участь у статутному капіталі товариства, підтверджує право на участь в управлінні ним

Відображення операцій по формуванню та зміні величини статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється тільки після належної реєстрації змін статуту в органах, якими він був зареєстрований.

Бланки акцій емітовані підприємством обліковуються і зберігаються як бланки суворого обліку. Синтетичний облік наявності і руху бланків акцій ведеться на забалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку», аналітичний - за видами акцій (іменні, привілейовані, прості) і матеріально відповідальними особами. По дебету рахунка 08 і його аналітичних рахунків відображається надходження бланків акцій, а по кредиту - списання при видачі акціонерам після повної оплати їх вартості.

Облік статутного капіталу здійснюється на пасивному рахунку 40 «Статутний капітал», який призначено для обліку та узагальнення інформації про всі операції, пов’язані з станом та рухом (з формуванням, змінами, ліквідацією) статутного капіталу підприємства. Записи по рахунку 40 виконуються тільки у разі збільшення або зменшення статутного капіталу, які здійснюються в установленому порядку, та після внесення відповідних змін в установчі документи підприємства

Статутний капітал акціонерних товариств обліковується на рахунку 40 «Статутний капітал».

Аналітичний облік по рахунку 40 «Статутний капітал» і його субрахунках ведеться за видами акцій (прості, привілейовані) та учасниками акціонерного товариства. Сальдо рахунка 40 «Статутний капітал» має дорівнювати розміру статутного капіталу, зареєстрованому в установчих документах господарського товариства, і має дорівнювати номінальній вартості випущених акцій.

Таблиця 9.3.


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. Акціонерне товариств.
 3. Акціонерне товариство, як форма організацій бізнесу. Акції, їх суть і види.
 4. Акціонерний капітал і акціонерне товариство.
 5. Акціонерний капітал і акціонерні товариства
 6. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 7. Акціонерні товариства як механізм трансформації
 8. Алгоритм формування статутного фонду банку
 9. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 10. Альтернативні теорії капіталу
 11. Альфред Маршалл Розмірковуючи таким чином, Маршалл розробив
 12. Аналіз вартості капіталу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Функції власного капіталу | Облік формування та зміни статутного капіталу готельно-ресторанного підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.