Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


База оподаткування

 

У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є:

ü вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку;

ü вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку.

У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.

У разі обчислення податку із застосуванням одночасно адвалорних та специфічних ставок податку базою оподаткування є база, визначена відповідно до особливостей застосування аввалорних та специфічних ставок.

Отже, при реалiзацiї товарiв на внутрiшнiй територiї України акцизний податок визначається за такими формулами. Якщо для товарiв встановлено ставку акцизного податку в грошовому еквiвалентi до фiзичної одиницi вимiрювання товару, то сума акцизного податку обчислюється за формулою:

1) при застосуваннi ставки акцизного податку в гривнях:

А = С ´ К,

де: А – сума акцизного податку;

С – ставка акцизного податку;

К – кiлькiсть товару, визначена у фiзичних одиницях вимiрювання.

2) при застосуваннi ставки акцизного податку в євро:

А = С ´ Є ´ К,

де: А – сума акцизного податку;

С – ставка акцизного податку;

К – кiлькiсть товару, визначена у фiзичних одиницях вимiрювання;

Є – курс гривнi до євро станом на перший день вiдповiдного кварталу.

Сума акцизного податку, якщо ставка встановлена одночасно у вiдсотках до обороту з реалiзацiї та у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї), обчислюється шляхом додавання сум акцизного податку, обчисленими за такими ставками за кожним видом товару за кожною максимальною роздрiбною цiною окремо, за формулою:

а = а1 + а2,

де: а1 – сума акцизного податку, обчислена за ставками у вiдсотках до обороту з реалiзацiї, а2 – сума акцизного податку, обчислена за ставками у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї).

Пiсля визначення сум акцизного податку за кожним видом товару, на який встановлено максимальну роздрiбну цiну, визначається сума податкового зобов’язання, обчислена одночасно за ставками у вiдсотках до обороту з реалiзацiї та за ставками у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) за формулою:

А = Σ а,

де: А – сума податкового зобов’язання, а – сума акцизного податку, обчислена за кожною максимальною роздрiбною цiною за кожним видом товару.

Подальший механiзм передбачає розрахунок акцизного податку за мiнiмальним акцизним податковим зобов’язанням. Лише пiсля цього заповняється декларацiя, в якiй вказується або зобов’язання, розраховане виходячи зi застосування одночасно адвалерної i специфiчної ставок, або мiнiмальне акцизне зобов’язання якщо воно бiльше.

Сума акцизного податку, якщо ставка встановлена у вiдсотках до обороту з цiни реалiзацiї, обчислюється у такому порядку.

Спочатку визначається оподаткований оборот за цiнами реалiзацiї, без урахування податку на додану вартiсть, за кожною цiною реалiзацiї за кожним видом товару (продукцiї) окремо за формулою

о = (ц – п) ´ к, (2.5)

де: о – оподаткований оборот, ц – цiна реалiзацiї, п – сума податку на додану вартiсть у цiнi реалiзацiї, к – кiлькiсть реалiзованого товару (продукцiї).

Пiсля визначення оборотiв обчислюється сума акцизного податку за кожним видом товарiв за формулою

а = с ´ о, (2.6)

де: а – сума акцизного податку за ставками у вiдсотках до обороту з цiни реалiзацiї, с – ставка акцизного податку у вiдсотках до обороту з цiни реалiзацiї, о – оподаткований оборот за кожним видом товару (продукцiї).

Підакцизні товари та ставки податку

До підакцизних товарів належать:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- нафтопродукти, скраплений газ;

- автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Ставки акцизного податку:

адвалорні,

специфічні,

адвалорні та специфічні одночасно;

 

4.Дата виникнення податкових зобов'язань

Датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції).

Датою виникнення податкового зобов'язання щодо зіпсованого, знищеного, втраченого підакцизного товару (продукції) є дата складання відповідного акта.

Податкове зобов'язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, якщо:

а) платник податку документально зафіксував ці втрати та надав контролюючим органам необхідні докази того, що відповідний підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-мажорних обставин і його використання на митній території України є неможливим;

б) підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого товару (продукції) чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом. Ця вимога застосовується у разі втрати підакцизних товарів (продукції) у межах нормативів втрат, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання митному органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов'язання митним органом у визначених законодавством випадках.

Особливості обчислення податку з тютюнових виробів

Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалорними та специфічними ставками.

 

5.Порядок і строки сплати податку та подання декларації з акцизного податку.

 

Строки сплати податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України. Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, для подання податкової декларації за місячний податковий період.Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку.

Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.

У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації.

Складення та подання декларації з акцизного податку

Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової служби за місцем реєстрації декларацію акцизного податку.

 

6.Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

 

У разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов'язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару, її наявність на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Марки акцизного податку для вироблених в Україні алкогольних напоїв і тютюнових виробів відрізняються від марок для ввезених на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів дизайном та кольором.

Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць.

Кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, місяць і рік випуску марки. Кожна марка акцизного податку на тютюнові вироби повинна мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску марки.

Вважаються такими, що немарковані:

- алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку;

- алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюються виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції;

- алкогольні напої з марками акцизного податку, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.

Не підлягають маркуванню:

- алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами, укладеними між вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної торгівлі;

- алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі;

- еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну).

Продаж марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв і тютюнових виробів провадиться на підставі:

- довідок про сплату суми податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

- заявки-розрахунку кількості марок акцизного податку (далі - заявка-розрахунок);

- звіту про використання марок, придбаних у попередньому місяці, за затвердженою центральним органом податкової служби формою у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) - у виробника;

- платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

Кількість марок акцизного податку, яку можуть отримати виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, визначається відповідно до сплаченої суми податку. Виробники тютюнових виробів та алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт етиловий неденатурований, визначають потребу в марках акцизного податку з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції.

Питання для самоконтролю

1. Яким законодавчим актом встановлюються правові засади оподаткування акцизним податковм?

2. Які групи товарів є підакцизними у відповідності до законодавства України?

3. Що є об’єктом оподаткування.7

4. Податковий агент це?

5. Що такек марка акцизного збору?

6. Який податковий період характерний для акцизного податку?

7. Які є строки сплати акцизного податку?

8. Що не підлягає оподаткуванню за акцизним податком?

9. Які товари не підлягають маркуванню?

10. Перелічіть види ставок акцизного податку.

Тема 5: МИТО ТА ЙОГО ВИДИ

1.Види і ставки мита

2. Особливі види мита

3. Платники, об’єкт, база оподаткування митом

4. Звільнення від оподаткування митом.

1.Види і ставки мита

Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України.

Види і ставки мита

В Україні застосовуються такі види мита:

1) ввізне мито;

2) вивізне мито;

3) сезонне мито;

4) особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне.

Забороняється застосовувати інші види мита, крім тих, що встановлені цим Кодексом.

Ввізне мито

Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України.

Ввізне мито на товари, митне оформлення яких здійснюється в порядку, встановленому для підприємств, нараховується за ставками, встановленими Митним тарифом України.

Ввізне мито є диференційованим щодо товарів, що походять з держав, які спільно з Україною входять до митних союзів або утворюють з нею зони вільної торгівлі. У разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України.

До товарів, що походять з України або з держав - членів Світової організації торгівлі, або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, якщо інше не встановлено законом.

До решти товарів застосовуються повні ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України.

Ввізне мито на товари, митне оформлення яких здійснюється в порядку, встановленому для громадян, нараховується відповідно до Митного кодексу.

Вивізне мито

Вивізне мито встановлюється законом на українські товари, що вивозяться за межі митної території України.


Читайте також:

 1. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 2. База оподаткування
 3. База оподаткування
 4. База оподаткування
 5. База оподаткування
 6. База оподаткування
 7. База оподаткування
 8. База оподаткування ПДВ
 9. База оподаткування ПДФО.
 10. База оподаткування та ставки податку
 11. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
Переглядів: 1402

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 4. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.