Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види банківських операцій

 

Для забезпечення виконання своїх функцій та досягнення стра­тегічних та тактичних цілей комерційні банки здійснюють відпо­відні операції, постійно намагаючись збільшувати їх кількість та підвищувати якість. На сьогодні основна маса українських банків спроможна якісно виконувати не більше 40-50 видів операцій та послуг. В той же час провідні вітчизняні банки, активно диверсифікуючи свою діяльність та запроваджуючи новітні банківські технології, цілеспрямовано наближаються до рівня розвитку банківських послуг у країнах з ринковою економікою.

Так, виходячи з рекламних проспектів КБ «Приватбанк», ця інституція пропо­нує майже 180 банківських операцій та послуг, що на сьогодні є незаперечним рекордом в Україні (комерційні банки Німеччини здійснюють 150-200 операцій, японські банки – 300).

За економічною сутністю усі операції комерційних банків мо­жуть бути класифіковані як:

— активні;

— пасивні;

— комісійно-посередницькі.

Активні операції це операції з розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання до­ходу, забезпечення діяльності й підтримання необхідного рівня ліквідності.

До основних активних операцій належать:

1. Кредитні операції це операції з надання банком пози­чальнику в тимчасове користування вільних грошових ресурсів на умовах платності забезпеченості, поворотності, строковості та цільового характеру.

2. За допомогою засновницьких операцій комерційні банки беруть безпосередню участь у створенні нових господарюючих суб'єктів J

3. Розрахунково-касові –включають надання таких послуг, як зберігання коштів клієнтів на відповідних рахунках, отримання платежів на користь клієнтів та здійснення грошових переказів за дорученнями власників коштів, прийняття готівкових коштів для зарахування на рахунки клієнтів та видача готівки з цих рахунків через операційну касу банку.

4. Інвестиційні операції – це операції з вкладання фінансо­вих ресурсів у різноманітні корпоративні та державні цінні папери, інші боргові зобов'язання шляхом придбання цих фондових цінно­стей на фондових біржах й організованому позабіржовому ринку.

Пасивні операції, пов'язані з формуванням власного капіталу та ресурсної бази банку, забезпечують проведення активних опе­рацій з метою досягнення запланованих показників дохідності та є запорукою ліквідності й платоспроможності.

До пасивних операцій належать:

1. Депозитні операції – це операції із залучення тимчасово вільних коштів юридичних та фізичних осіб на рахунки різних типів: поточні, бюджетні, вкладні, ощадні, кодовані тощо.

2. Міжбанківські операції операції з недепозитного залу­чення ресурсів на міжбанківському ринку: отримання кредитів від Національного банку, позик, одержаних, від інших комерційних банків; операції з надання позик банкам та розміщення депо­зитів у НБУ.

3. Емісійні операціїдіяльність банку з формування влас­ного капіталу та недепозитного залучення фінансових ресурсів, що здійснюється через випуск банківських акцій, облігація, век­селів та інших боргових зобов'язань.

Комісійно-посередницькі послуги — це операції консультаційного характеру, що виконуються банками за рахунок високої інформативності, глибоких професійних знань персоналу.

До цієї групи мають бути включені операції, які приносять банкам доход, але не потребують додаткового залучення та використання наявних ресурсів

1. Комісійні операції це різноманітні консультаційні, інфор­маційні, аудиторські, облікові, реєстраторські, кастодіальні, трас­тові послуги, в результаті надання яких банки отримують доход у вигляді комісії.

2. Посередницькі операції це послуги банків з розміщен­ня цінних, паперів емітентів на первинному фондовому ринку, брокерські та дилерські послуги в операціях з фондовими цінно­стями, іноземною валютою, інші види операцій на грошовому ринку, в яких банки виступають як посередники.

 

Реєстрація комерційного банку

 

Реєстрація комерційного банку. Механізм створення та функціонування українських банків, регулюються основними законодавчими актами:

1) Закони України «Про господарські товариства»,

2) «Про підприєм­ництво»,

3) «Про обмеження монополізму та недобросовісної кон­куренції у підприємницькій діяльності»,

4) «Про цінні папери і фондову біржу».

Комерційні банки різних видів і форм власності можуть ство­рюватись виключно у вигляді акціонерних товариств та това­риств з обмеженою відповідальністю.

Засновниками та акціоне­рами(учасниками) банків можуть бути як українські, так й іно­земні юридичні та фізичні особи, виключаючи політичні й проф­спілкові організації, спілки і партії, громадські фонди, офшорні компанії і офшорні банки.

Основного передумовою створення комерційного банку як зви­чайної юридичної особи є формування статутного капіталу як фонду коштів, що вносяться засновниками для забезпечення по­чатку фінансово-господарської діяльності банку.

Розмір статутного фонду комерційного банку визначаєтеся згідно з рішенням засновників, але він не може бути нижчим за суму, еквівалентну 1 млн. євро відповідно до курсу національної грошової одиниці, встановленого Національним банком України на день підписання установчого договору.

Мінімальний розмір статутного капіталу банку за участю іно­земних юридичних та фізичних, осіб, частка яких становить до 50% статутного капіталу банку, повинен бути не меншим ніж сума, еквівалентна 5 млн. євро на день підписання установчого договору за курсом НБУ. Для тих банків, де частка іноземних осіб становить 50 % і більше, мінімальний розмір статутного капі­талу не повинен бути меншим ніж 10 млн. евро у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день підписання установчого до­говору.

Статутний капіталкомерційного банку може бути сформований тільки за рахунок власних коштів засновників (акціонерів), тобто забороняється використовувати для формування статутного капіталу кошти, одержані в кредит та під заставу, бюджетні кошти.


Читайте також:

 1. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 2. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 3. Автоматизація касових операцій
 4. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 5. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
 6. Аналіз динаміки та структури банківських доходів
 7. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 8. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 9. Аналіз ефективності кредитних операцій
 10. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів
 11. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 12. Аналіз пасивних операцій банку
Переглядів: 3552

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Банківські об’єднання | Алгоритм формування статутного фонду банку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.