Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Оборотні активи, їх структура, нормування та показники використання.

Оборотні активи - це грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у використанні, а також інші активи призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом місяця з дати балансу.

Оборотні активи - це грошові ресурси, які вкладені в оборотні виробничі фонди та фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції.

Оборотні активи - це активи, які протягом одного виробничого циклу або календарного року, які можуть бути перетворені на грошові засоби.

Оборотним активам властиві три стадії кругообігу:

Грошова; Виробнича; Товарна;

На першій стадії здійснюється придбання необхідних (видів) виробничих засобів.

На другій у процесі виробництва створюється готова продукція.

На третій стадії або стадії реалізації товарна форма знову переводиться у грошову, яка є одночасно початковою стадією наступного обороту активів. Таким чином кругообіг оборотних активів відбувається за схемою:

Грошітоварвиробництво товар/гроші/

При цьому мета функціонування оборотних активів буде досягнута лише тоді коли використовується рівність: гроші/ = гроші + дельта гроші.

Тобто коли відбувається приріст грошей у порівнянні з авансовою сумою (тобто створюється додана вартість).

До складу оборотних активів належать:

Оборотні виробничі фонди Нормовані Фонди обігу Ненормовані
Сировина Сировина Готова продукція на складі Готова продукція відвантажена
Основні матеріали Основні матеріали Готова продукція відвантажена Грошові кошти та їх еквіваленти
Покупні напівфабрикати Покупні напівфабрикати Грошові кошти та їх еквіваленти  
Допоміжні матеріали Допоміжні матеріали    
Паливо Паливо    
Тара Тара    
Запасні частини Запасні частини    
МШП МШП    
Незавершене виробництво. Незавершене виробництво.    
Витрати майбутніх періодів Витрати майбутніх періодів    
  Готова продукція на складі    

 

На відміну від основних запасів оборотні активи споживаються в одному виробничому циклі і їхня вартість повністю переноситься на виготовлений продукт. При цьому одна частина оборотних активів в речовій формі входить у сформований продукт і набирає товарної форми (сировина, матеріали), а інша частина також повністю споживається у процесі виробництва, але в речовій формі у продукт праці не входить (паливо, електроенергія).

Структура оборотних активів – це питома вага статей цих активів в загальній сумі оборотних активів.

Усі оборотні активи класифікуються таким чином:

1. За функціональним призначення поділяють оборотні виробничі фонди, тобто ті активи, які приймають безпосередню участь у процесі виробництва і фонди обігу – активи, які залучаються до сфери обігу.

2. За принципом організації: нормовані, ненормовані.

Для нормованих здійснюється розрахунок нормативу тобто мінімальної потреби в оборотних активах, необхідних для безперебійної роботи підприємства.

3. За джерелом формування: власні - ті які сформовані за рахунок статутного капіталу. Прирівняні до власних – ті що сформовані за рахунок нерозподіленого прибутку та стійких пасивів. Залучені – сформовані за рахунок банківських позик та кредитних заборгованостей.

4. За ступенем ліквідності та ризиком вкладення:

- високоліквідні (грошові кошти та ринкові цінні папери);

- середньоліквідні (товари відвантажені дебіторська заборгованість);

- низьколіквідні (виробничі запаси, невідвантажена готова продукція, незавершене виробництво, витрати майбутніх часів).

 

К0=ТП:ОК К0 –Коефіцієнт оборотності

О=ОК*360О –Оборотність оборотних активів

ТП ОК –Середній річний залишок

 

6. Доходи і видатки підприємств, їх зміст і види.

Витрати і доходи як фінансові категорії тісно взаємозв'язані між собою. Витрати підприємства відбивають у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах вартісну оцінку госпо­дарської діяльності (підготовка, організація, здійснення виро­бництва та реалізація продукції, робіт, послуг), фінансової і соціальної діяльності. Доходи це загальна сума надходжень, отриманих від цих видів діяльності у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах.

Визначення доходів і витрат має два аспекти — фінансовий і податковий. З погляду фінансової діяльності до них належать усі реально отримані доходи і здійснені витрати. Що стосується оподаткування прибутку, то мають бути чітко регламентовані валові доходи і валові витрати з метою визначення об'єкта опо­даткування. Мета такого регламентування полягає насамперед у розмежуванні здійснених затрат між валовими витратами (собі­вартістю) і прибутком, адже так чи інакше всі отримані доходи будуть витрачені. Якщо не обмежувати віднесення затрат на ва­лові витрати, то прибуток, як облікова величина, може взагалі зникнути.

Витратипідприємства розглядаються за такими ознаками: напрямами і джерелами фінансування, характером списання.

За напрямами фінансування поділяють витрати на:

— виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг);

— відтворення основних засобів;

— операційні заходи;

— соціальні цілі.

За джерелами фінансування витрати поділяються на:

— забезпечені власними фінансовими ресурсами;

— покриті залученими позичковими коштами;

— здійснені за рахунок наданих коштів.

За характером списання розрізняють витрати, що відшкодо­вуються за рахунок валових витрат (собівартості) чи прибутку. До валових витрат належать ті витрати підприємства, без яких процес виробництва і реалізації просто неможливий або дуже ускладнений. За рахунок прибутку здійснюються витрати, які сприяють діяльності й розвитку підприємства.

Доходиє об'єктом розподільних відносин. Вони поділяються на чотири групи:

— від виробничої діяльності;

— від реалізації майна;

— від фінансової діяльності;

— від перерозподілу через фінансову систему.

Основою формування доходів у суспільстві є доходи пер­шої групи. Решта доходів так чи інакше відображають їх пе­рерозподіл.

Формування доходів відбувається на основі двосторонніх від­носин між різними суб'єктами, які характеризують рух грошових потоків від одного з них до іншого. Реальність доходів визначає­ться рівнем цін на товари (роботи, послуги), який установлюється на ринку.

Фінансові результатице зіставлення регламентова­них податковим законодавством валових доходів і валових витрат. Перевищення валових доходів над валовими ви­тратами становить прибуток, зворотне явище характе­ризує збиток. Прибуток є метою підприємницької діяльності й водночас джерелом витрат на розвиток виробництва. Це од­на з основних фінансових категорій ринкової економіки. У прибутку, як кінцевому результаті, концентруються фінансові інтереси всіх суб'єктів підприємницької діяльності. Прибуток і його рівень характеризує ефективність виробництва, збиток свідчить про неефективне господарювання. Прибуток означає примноження фінансових ресурсів, збиток — їх втрати. Якщо збитки мають постійний характер, то будуть втрачені всі фінансові ресурси.


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. Абсолютні показники фінансової стійкості
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 6. Аналіз стану й оцінка рівня нормування праці
 7. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
 8. Аналітичні показники ряду динаміки.
 9. Аналітичні показники ряду динаміки.
 10. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 11. Базисні показники
 12. Будівельна продукція. Кадри, нормування і продуктивність праці
Переглядів: 794

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відтворення основних засобів виробничого характеру –це процес безперервного їх оновлення. Розрізняють просте і розширене відтворення. | Сутність та джерела фінансів домогосподарств.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.016 сек.