Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).

Аналіз ліквідності балансу

Сутність платоспроможності і ліквідності

Тема 5: Аналіз ліквідності та платоспроможності

1. Сутність платоспроможності і ліквідності

2. Аналіз ліквідності балансу

3. Аналіз показників ліквідності

 

Платоспроможність – це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов¢язання. У процесі фінансового анілізу вивчається поточна і перспективна платоспроможність.

Поточна платоспроможність визначається за певний звітний період, однак її можна дослідити і в середині звітного періоду. Для цього на підприємстві складається платіжний календар і визначається коефіцієнт оперативної платоспроможності (Коп):

Ліквідність підприємства – це його спроможність перетворювати свої активи на “чисті активи” або грошові кошти. Ліквідність є більш ширшим поняттям ніж платоспроможність, адже напрямків застосування ліквідності досить багато. Підприємство може перетворювати свої активи в грошові кошти не тільки для покриття боргових зобов’язань, а й з метою перепрофілювання виробництва, реорганізації, довгострокового або короткострокового вкладення інвестицій і ін..

 

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на такі групи:

1. Найбільш ліквідні активи (А1) – це суми за всіма статтями коштів та їх еквівалентів, тобто гроші, які можна використовувати для поточних розрахунків. Сюди належать також короткострокові фінансові вкладення, цінні папери, які можна прирівняти до грошей (це рядки 150, 220, 230, 240 другого розділу активу балансу).

2. Активи, що швидко реалізуються (А2)– це активи, для перетворення яких на гроші потрібний час. У цю групу включають дебіторську заборгованість (рядки 160 до 220).

4. Активи, що важко реалізуються (А4)– це активи, які передбачено використовувати в господарській діяльності протягом тривалого періоду. У цб групу включають усі статті 1-го розділу активу балансу (“Необоротні активи”).

Перші три групи активів протягом поточного господарського періоду постійно змінюються і тому належать до поточних активів підприємства.

Пасиви балансу відповідно до зростання строків погашення зобов΄язань групуються так:

1. Негайні пасиви (П1) – це кредиторська заборгованість (рядки 530 до 610 включно), розрахунки за дивідендами, своєчасно не погашені кредити (за даними додатку балансу).

2. Короткострокові пасиви (П2)– це короткострокові кредити банків (рядок 500), поточна заборгованість за довгостроковими зобов΄язаннями (рядок 510), векселі видані (рядок 520).

3. Довгострокові пасиви (П3)– це довгострокові зобов΄язання – 3-тій розділ пасиву балансу.

4. Постійні пасиви (П4)– це статті 1-го розділу пасиву балансу (“Власний капітал”) – рядок 380, а також рядки 430, 630).

Ліквідність балансу – це рівень покриття зобов΄язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам погашення зобов΄язань.

Баланс буде абсолютно ліквідним, якщо задовольнятиме такі умови:

А1 =,> П1;

А2 =,> П2;

А3 =,> П3;

А4 =,> П4.

 


Читайте також:

 1. The peace – порядок
 2. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 3. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 4. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 5. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 6. Алкени – вуглеводні, в молекулах яких є один подвійний зв’язок між атомами вуглецю . Алкені називають також олефінами або етиленовими вуглеводнями.
 7. Алкіни – вуглеводні, в молекулах яких є два атоми вуглецю, сполучені потрійним зв’язком - -. Алкіни називають також ацетиленовими вуглеводнями.
 8. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 9. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 10. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 11. Березневі статті” Б.Хмельницького.
Переглядів: 1819

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Продуктивне конярство | Опіка і піклування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.