Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник






Підбиття підсумків в особових рахунках платників. Закриття особових рахунків

У картках особових рахунків платників податків на дату проведення останньої облікової операції підбиваються підсумки за всіма графами карток особових рахунків з початку місяця та з початку року (крім граф, що відображають сальдо розрахунків з бюджетом). На кінець місяця після проведення останньої операції здійснюється запис указаних підсумкових рядків до особового рахунку.

За наявності позитивного сальдо розрахунків платника з бюджетом (надміру та/або помилково сплачених сум платежу та/або сум бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) порядок розрахунку кінцевого сальдо такий:

 
 


+ + + + +

 

+ + + –

 

– – – – .

 

 

За наявності від’ємного сальдо порядок розрахунку кінцевого сальдо аналогічний, лише в п.1 зазначається від’ємне са льдо розрахунків з бюджетом на початок року.

Сальдо розрахунків платника з бюджетом у підсумковому рядку граф картки особового рахунку дорівнює сальдо розрахунків платника з бюджетом за станом на дату проведення в картці особового рахунку останньої облікової операції.

В особових рахунках платників після проведення всіх облікових операцій за останній робочий день грудня працівником підрозділу адміністрування облікових показників та звітності засобами програмного забезпечення у відповідних графах таких особових рахунків підбиваються підсумки за рік.

Не менше ніж раз на квартал працівником підрозділу адміністрування облікових показників та звітності проводиться вибіркова перевірка правильності проведених операцій в особових рахунках платників.

При проведення відбору особових рахунків для перевірки перевага віддається особовим рахункам із значними сумами нарахувань/зменшень узгоджених податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій), пені, позитивного та від’ємного сальдо розрахунків платника з бюджетом на дату такого відбору.

При перевірці звертається увага на такі моменти: чи за всіма термінами сплати відображено суми нарахованих/зменшених податкових зобов’язань, а також суми, донарахованої за результатами документальних перевірок; чи правильно розраховане сальдо; чи правильно нарахована пеня.

За результатами проведення вибіркової перевірки правильності проведених операцій в особових рахунках платників податків працівником структурного підрозділу складається акт.

Після проведення регламентних робіт в особових рахунках платників податків із закриття звітного року, уключаючи підбиття підсумків у відповідних графах, картки особових рахунків платників податків за рік закриваються. Сальдо розрахунків платника з бюджетом, у тому числі нульове, переноситься в особовий рахунок поточного року.

У разі зняття з обліку платника податків в органі ДПС у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) такого платника підрозділи адміністрування облікових показників та звітності виконують такі операції:

– проводяться звірку з платником податків із складанням у трьох примірниках (два примірники для органів ДПС і один для платника податків) відповідних актів звірки;

– формують на дату зняття платника з обліку картки особових рахунків в електронному вигляді та довідку про стан розрахунків платника з бюджетом, крім платежів, сплата за якими повинна проводитись за місцем розташування об’єкта оподаткування (наприклад, плата за землю, плата за торговий патент) та заповнюють відповідні пункти повідомлення (ф.№11-ОПП);

– передають до підрозділів з обліку платників повідомлення, завірену довідку про стан розрахунків платника з бюджетом, акти звірки з платником та електронну копію особових рахунків для надсилання до органів ДПС за новим місцезнаходженням.

У разі зміни форми власності платника податку, яка призводить до зміни коду бюджетної класифікації, за яким проводиться облік податку, такому платнику з початку року, наступного за роком, у якому відбулися вказані зміни, відкривається нова картка особового рахунку за відповідним кодом бюджетної класифікації, до якої вноситься сальдо розрахунків з бюджетом з попередньої картки.

При проведенні ліквідаційної процедури платника податків в обліку проводяться такі операції:

– за платниками податків, які не мають заборгованості перед бюджетами, особові рахунки закриваються у день зняття з податкового обліку таких платників податків і зборів (обов’язкових платежів) та присвоєння відповідної ознаки відомостям, що заносяться до районних рівнів Єдиного банку даних про платників податків;

– за платниками податків, що мають податковий борг перед бюджетами, особові рахунки закриваються після погашення або списання суми податкового боргу, штрафних санкцій та пені, нарахованої на суму погашеного або списаного податкового боргу у порядку, установленому наказом ДПАУ від 14.03.2001 №103 «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків» і наказом ДПАУ від 21.11.2000 №600 «Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справах про банкрутство».

Облікові показники закритих особових рахунків щодо нарахувань та надходжень платежів до бюджету враховуються в оперативній звітності до кінця поточного року.

Картки особових рахунків платників податків, у яких протягом поточного року відсутні облікові операції і сальдо розрахунків з бюджетом дорівнює нулю, після аналізу сформованої засобами інформаційної системи відповідної інформації підлягають видаленню з бази даних.


Читайте також:

 1. V. Класифікація рахунків
 2. Аудит використання трудових ресурсів і розрахунків з оплати праці
 3. Аудит операцій на рахунках у банку
 4. Аудит розрахунків з бюджетами
 5. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням.
 6. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
 7. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
 8. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 9. Аудит розрахунків за податками і платежами
 10. Аудит розрахунків із підзвітними особами.
 11. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками
 12. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками




Переглядів: 901

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Облік відстрочення і розстрочення податкових зобов’язань | Відповідальність платників податків

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.