Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Облік зносу ОЗ

 

Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Знос ОЗ – сума амортизації об'єкта ОЗ з початку його корисного використання.

Об’єктом амортизації є вартість ОЗ (окрім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій). Нарахування амортизації здійснюються протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахування на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:

очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

фізичний та моральний знос, що передбачається;

правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта.

Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ переглядається у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання (у разі зміни технології виробництва або попиту на ринку продукції, що виробляється за допомогою цього активу; у разі капіталізації наступних витрат, пов’язаних з використанням активу, що покращує його стан).

Амортизація ОЗ нараховується із застосуванням таких методів:

1) прямолінійний, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта ОЗ.

Приклад:

Первісна вартість вантажного автомобіля-10000грн. Очікуваний строк служби-5років. ліквідаційна вартість автомобіля у вигляді матеріалів-1000грн.

Отже сума амортизації за рік складе:

(Первісна вартість-Ліквідаційна вартість)/Строк корисної експлуатації = (10000-1000)/5=1800грн.

Нарахування амортизації за прямолінійним методом протягом п’яти років можна зобразити наступним чином:

Роки Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість

 

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість.

А = ЗВ х На,

де

А - сума амортизаційних відрахувань;

ЗВ - залишкова вартість об’єкта ОЗ;

На – річна норма амортизації.

Річну норму амортизації підприємство визначає самостійно за такою формулою:

На=1-,

де

На – річна норма амортизації;

н – термін корисного використання;

ЛВ – ліквідаційна вартість об’єкта ОЗ;

ПВ – первісна вартість об’єкта ОЗ.

За даними попереднього прикладу, На ватажного автомобіля складе:

1-(1000/10000)=1-0,631=0,369.

Отримаємо розрахунок А у розрізі років:

Роки Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
10000х0,369=3690
6310х0,369=2328
3982х0,369=1469
2513х0,369=927
586*

*за останній рік експлуатації сума амортизації коригується (1586-1000)

 

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюються, виходячи із строку корисного використання об’єкта, і подвоюється.

При рівномірному методі На вантажного автомобіля на рік складала 20%((1800:9000)х100). Сума А за методом прискореного зменшення залишкової вартості буде обчислюватися при подвійній На-40%. Фіксована ставка в 40% відноситься до залишкової вартості в кінці кожного року.

Роки Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
10000х0,4=4000
6000х0,4=2400
3600х0,4=1440
2160х0,4=864
296*

*сума амортизації за останній рік експлуатації обмежуються величиною, що необхідна для зменшення залишкової вартості (1296-1000)

4) кумулятивний, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкту ОЗ, на суму числа років його корисного використання.

Сума чисел-років експлуатації автомобіля складе:

1+2+3+4+5=15.

Сума А за кумулятивним методом в цьому випадку виглядатиме так:

Роки Первісна вартість Вартість, яка амортизується Коефіцієнт Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
5/15=0,33 9000х0,33=2970
4/15=0,27 9000х0,27=2430
3/15=0,20 9000х0,20=1800
2/15=0,13 9000х0,13=1170
1/15=0,07 9000х0,07=630

 

5) виробничий, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюються діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта ОЗ.

Плановий випуск продукції-50000одиниць. Виробнича ставка амортизації вантажного автомобіля (див. попередній приклад) визначається наступним чином:

(Первісна вартість-Ліквідаційна вартість)/Плановий випуск продукції =

=(10000-1000)/50000=0,18грн./од.прод.

Якщо передбачити, що за перший рік випуск продукції складе 10000, за другий-11000, за третій-10100, за четвертий-9000 і за п’ятий-9900од., то нарахування амортизації виробничим методом протягом п’яти років можна відобразити наступним чином:

Роки Первісна вартість Випуск продукції, од. Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
10000х0,18=1800
11000х0,18=1980
10100х0,18=1818
9000х0,18=1620
9900х0,18=1782

Підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації ОЗ, передбачені податковим законодавством (ст.8 ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”).

Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. метод амортизації об’єкта ОЗ переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання (наприклад, з прискоренням морального старіння обладнання через появу на ринку нового виду обладнання, яке здатне ефективніше виконувати ті ж функції).

Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Місячна сума амортизації при застосуванні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, прямолінійного та кумулятивного визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт ОЗ став придатним для корисного використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта ОЗ.

Для визначення суми амортизації основних засобів, що належить до нарахування у звітному місяці, промисловим підприємством застосовується розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) (ф. № ОЗ-14).

Для узагальнення інформації про нараховану амортизації та індексацію зносу ОЗ, що підлягають амортизації призначено пасивний субрах.131. Аналітичний облік ведеться відповідно за видами ОЗ.

Суму нарахованої амортизації (розрахунок амортизації ОЗ (для промислових підприємств (ф.ОЗ-14), розрахунок амортизації по автотранспорту (ф.ОЗ-16)) підприємства відображають наступними проводками.

Нараховане знос:

за об’єктами, які беруть участь у кап. будівництві:

Д151 К131,132.

за об’єктами виробничого призначення (виготовляється один конкретний вид продукції, тобто можна віднести на виробничу собівартість продукції прямим шляхом, наприклад за місцем побудови судна - стапель):

Д23 К131,132;

за об’єктами загальновиробничого призначення (виготовляється декілька видів продукції, тобто підлягає розподілу між ними):

Д91 К131,132;

за об’єктами загальногосподарського призначення:

Д92 К131, 132;

за об’єктами, що забезпечують збут продукції:

Д93 К131,132;

за об’єктами, що використовуються для виконання наукових досліджень та розробок:

Д941 К131,132;

за об’єктами житлово-комунального та соціально-культурного призначення:

Д949 К131,132;

за об’єктами, що використовуються для ліквідації наслідків стихійних лих, техногенних катастроф, аварій:

Д99 К131,132.

 


Читайте також:

 1. IX. Відомості про військовий облік
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. Автоматизовані форми та системи обліку.
 4. Акції та їх облік
 5. Акції та їх облік
 6. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 7. Аналітичний та синтетичний облік ГП
 8. Аудит на підприємствах з комп’ютеризованим бухгалтерським обліком
 9. Аудит на підприємстві з кмп’ютеризованим бухгалтерським обліком.
 10. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 11. Баланс робочого часу одного середньооблікового працівника
 12. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Переглядів: 1110

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Облік надходження ОЗ в обмін на неподібний об'єкт | Облік ремонту ОЗ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.