Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Облік переоцінки НА

Облік амортизації НА

 

Накопичена амортизація НА – сума амортизації об'єкта НА з початку його корисного використання.

Нарахування амортизації НА здійснюються протягом строку їх корисного використання, який встановлюються підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

При визначенні строку корисного використання об’єкта НА слід ураховувати:

строки корисного використання подібних активів;

моральний знос, що передбачається;

правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.

Метод амортизації НА обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюються згідно з П(С)БО 7.

Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість НА прирівнюється до нуля, крім випадків:

коли існує невідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання;

коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об’єкта.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому НА став придатним для використання. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття НА.

Термін корисного використання НА та метод його амортизації переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод. Амортизація НА нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

Нарахування амортизації НА супроводжується бухгалтерськими проводками, аналогічними як при нарахуванні амортизації ОЗ, єдина відміна, що використовується субрах.133.

 

 

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих НА, щодо яких існує активний ринок.

Активний ринок – ринок, якому притаманні такі умови:

предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;

у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;

інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

У разі переоцінки окремого об’єкта НА слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей НА (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).

Якщо підприємством проведена переоцінка об’єктів групи НА, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Переоцінена первісна вартість та знос об’єкта НА визначаються як добуток відповідно первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Якщо залишкова вартість об’єкта НА дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта.

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта НА відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки – у складі витрат звітного періоду, крім випадків, що наведені у п.23 П(С)БО 8.

Ситуація досить проста, якщо результат попередніх переоцінок “дооцінний”(якщо раніше проводилися тільки дооцінки або якщо сума всіх попередніх дооцінок перевищує суму всіх попередніх уцінок) і знов проводять дооцінку, то суму дооцінки включають до складу додаткового капіталу (як під час першої дооцінки); або якщо результат попередніх переоцінок “уцінний” (якщо раніше проводилися тільки уцінки або якщо сума всіх попередніх уцінок перевищує суму всіх попередніх дооцінок) і знову проводять уцінку, то суму уцінки включають до складу витрат поточного періоду (як під час першої уцінки).

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об’єкта НА) перевищення суми попередніх уцінок об’єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об’єкта і відновлення його корисності сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів звітного періоду , а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більш зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об’єкта НА) перевищення суми попередніх дооцінок об’єкта і відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта і втрат від зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.

Переоцінка НА відображується аналогічними проводками, що й переоцінка ОЗ.

 


Читайте також:

 1. IX. Відомості про військовий облік
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. Автоматизовані форми та системи обліку.
 4. Акції та їх облік
 5. Акції та їх облік
 6. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 7. Аналітичний та синтетичний облік ГП
 8. Аудит на підприємствах з комп’ютеризованим бухгалтерським обліком
 9. Аудит на підприємстві з кмп’ютеризованим бухгалтерським обліком.
 10. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 11. Баланс робочого часу одного середньооблікового працівника
 12. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Переглядів: 572

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Облік надходження НА | Визнання, класифікація та первісна оцінка запасів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.