Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Особливості укладення договорів в будівництві. Тендерні процедури.

ü Договір підряду на капітальне будівництво.

У відповідності зі ст. 318 ГК України (таке визначення фактично дублюється й у ст. 875 ЦК України): "За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх.". Договір підряду на капітальне будівництво укладається в простій письмовій формі (ст. 208 ЦК України). За бажанням сторін він може бути завірений нотаріально (ст. 209 ЦК України).

Стаття 318 ГК України передбачає наступні істотні умови (умови договору, які визнані такими за законом і необхідні для договорів підряду в капітальному будівництві, а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін досягнута згода) договору будівельного підряду:

- найменування сторін;

- місце й дата укладання договору;

- предмет договору;

- строки початку й завершення будівництва об'єкта (робіт);

- права та обов'язки сторін;

- вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт);

- порядок матеріально-технічного, проектного й іншого забезпечення будівництва;

- режим контролю якості робіт і матеріалів замовником, порядок прийняття об'єкта (робіт);

- порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти й гарантійні терміни;

- страхування ризиків, фінансові гарантії;

- відповідальність сторін (відшкодування збитків);

- врегулювання спорів, підстави й умови зміни й розірвання договору.

У договорі підряду сторони можуть передбачати інші важливі для регулювання взаємин умови. Зразковий договір підряду в капітальному будівництві затверджений наказом Мінбуду від 27.10.2005 р. №3.

Зупинимося на найбільш важливих й потребуючих деякого пояснення істотних умовах.

Сторони договору будівельного підряду.

Договір підряду на капітальне будівництво може укладати замовник з одним або двома й більше підрядниками. Замовником може бути фізична або юридична особа, що замовляє виконання будівельних робіт, відповідно до умов договору, приймаючи закінчені роботи й здійснює розрахунки з підрядником. Підрядником, у свою чергу, як правило, виступає юридична особа (власник ліцензій на здійснення будівельної діяльності й супутньому цьому виду діяльності робіт), що на свій ризик, за обговорену плату зобов'язується виконати передбачені договором види робіт і передати їх замовникові у встановлений строк.

Предмет договору

Предметом договору підряду є роботи, пов'язані з будівництвом об'єкта, обов'язок по виконанню яких покладається на підрядника. Сторони зобов'язані так само визначити найменування об'єкта будівництва, його місцезнаходження, основні параметри (потужність, площа, обсяг і т.д.), склад і обсяги робіт, передбачених проектною документацією й належні для виконання підрядником, інші показники, що характеризують предмет договору. У випадку внесення змін у проектну документацію сторонам необхідно уточнити предмет договору підряду, про що складається додаткова угода. Помітимо, що, згідно ст. 876 ЦК України, власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт до здачі їх замовникові є підрядник.

Права та обов'язки сторін.

При розгляді прав і обов'язків учасників договору будівельного підряду зупинимося на найбільш важливих.

Права Замовника:

- Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, або делегувати такі повноваження третій особі (спеціалізованої організації або фахівцеві з визначенням їхніх повноважень);

- перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а так само якість матеріалів, що використовуються;

- без узгодження з підрядником не вносити зміни в проектно-кошторисну документацію до початку робіт і під час їхнього виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують десяти відсотків встановленої в кошторисі ціни й не змінюють характеру робіт, встановлених договором;

- вимагати розірвання договору й відшкодування збитків у випадку, якщо підрядник не приймається вчасно за виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її у встановлений термін стає явно неможливим;

- відмовитися від прийняття робіт у випадку виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта для зазначеної в договорі мети й не можуть бути усунуті підрядником, замовником або третьою особою;

- відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши підрядникові виконану частину робіт з відшкодуванням збитку, нанесеного такою відмовою.

Обов'язки Замовника:

- надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну й іншу договірну документацію й матеріально-технічні ресурси відповідно до договору підряду;

- укласти договір страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, якщо це передбачено договором підряду;

- передати підрядникові затверджену проектно-кошторисну документацію;

- негайно почати прийняття роботи, якщо він одержав повідомлення підрядника про готовність до передачі робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт;

- оплатити виконані роботи відповідно до умов договору.

Права Підрядника:

- за узгодженням із замовником залучати до виконання договору як третіх субпідрядників, на умови ув'язнених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед замовником за результати їхньої роботи - у цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник;

- не прийматися за роботу, а почату роботу призупинити у випадку порушення замовником своїх зобов'язань за договором, внаслідок якого початок або продовження робіт підрядником виявляється неможливим або значно ускладненим;

- відмовитися від договору й вимагати відшкодування збитків, якщо замовником внесені в проектно-кошторисну документацію зміни, що вимагають додаткових робіт, вартість яких перевищує десять відсотків встановленої в кошторисі ціни, без згоди підрядника;

- одержувати плату за виконані роботи відповідно до умов договору.

Обов'язки Підрядника:

- здійснювати будівництво й пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг, зміст робіт і інші вимоги, що ставляться до робіт і до кошторису, що визначає ціну робіт;

- усунути за свій рахунок недоліки виконання робіт або матеріалів, що використовуються для робіт, допущених по його провині або провині субпідрядників;

- укласти договір страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт, якщо інше не встановлене договором будівельного підряду;

- повідомити замовника, якщо в ході будівництва виявлені не враховані проектною документацією роботи й необхідність у зв'язку із цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису. У випадку неотримання від замовника в розумний строк відповіді Підрядник зобов'язаний призупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, нанесених цим призупиненням на Замовника. Замовник звільняється від відшкодування цього збитку, якщо доведе, що в проведенні додаткових робіт немає необхідності;

- передати Замовникові в порядку, передбаченому законодавством і договором підряду, закінчені роботи (об'єкт будівництва).

Вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт).

У договорі підряду на капітальне будівництво сторони визначають вартість робіт (договірну ціну) або спосіб її визначення.

За принципом визначення договірну ціну можна розділити на: 1. договірну ціну - встановлену на основі кошторису, погоджену сторонами й обумовлену в договорі підряду ціну (вартість) робіт. Такий принцип визначення ціни гарантує замовникові виконання обумовлених договором робіт у межах кошторисної вартості, однак, досить ризикований для підрядника. У випадку, коли роботи (будівництво об'єкта) фінансується із залученням бюджетних коштів або коштів державних підприємств, установ і організацій, договірна ціна визначається відповідно до державних будівельних норм; 2. приблизну (динамічну) договірну ціну - договірну ціну, встановлену на основі кошторису, що підлягає корегуванню з урахуванням уточнення обсягів робіт, цін на ресурси й інші підстави, вказані в договорі. Такий підхід бажаний для підрядника, але ризикований для замовника через відсутність гарантій по визначенню вартості будівництва на етапі укладання договору; 3. тверду договірну ціну - договірну ціну, встановлену на основі твердого кошторису, що може корегуватися лише в окремих випадках при згоді сторін у порядку, обумовленому договором підряду. У цьому випадку існує гарантія для замовника, що погоджена максимальна вартість будівництва не буде перевищена, а для підрядника - гарантована оплата з певним врахуванням зміни цін на ринку. У випадку підвищення підрядником твердої договірної ціни, не передбаченого договором підряду, всі пов'язані із цим витрати, якщо інше не встановлене законом. Несе підрядник.

Порядок розрахунків за виконані роботи:

Оплата за виконані роботи провадиться в порядку, передбаченому договором підряду, а саме:

- авансування, якщо така виплата й розмір авансу передбачені договором;

- попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів;

- змішана форма оплати (аванс і попередня оплата виконаної роботи або окремого етапу);

- оплата вартості виконаних робіт після остаточної здачі об'єкта будівництва за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений сторонами термін або, по згоді замовника, - достроково. Така форма оплати приймається сторонами за замовчуванням, якщо в договорі не будуть чітко прописані такі форми оплати, як авансування або поетапна оплата виконаних робіт.

Розрахунки за виконані роботи провадяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт і їхньої вартості. Документи про виконані роботи і їхню вартість складаються й підписуються підрядником і передаються замовникові. Замовник перевіряє відповідність документів фактичним даним і у випадку відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів у встановлений договором строк замовник зобов'язаний зробити оплату виконаних робіт. Порядок надання, проведення перевірки, підписання й оплати замовником виконаних робіт визначається в договорі підряду.

Підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами є підписаний акт приймання - передачі об'єкта будівництва. Право власності на закінчені роботи (об'єкт будівництва) переходить до замовника з моменту підписання акту приймання - передачі. Якщо одна зі сторін відмовляється підписувати акт приймання - передачі, то у випадку, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акту визнані судом обґрунтованими, суд може визнати такий акт недійсним.

У випадку залучення генпідрядником третіх осіб - субпідрядників, оплата виконаних ними робіт провадиться на підставі складених останніми й підписаних генпідрядником документів про прийняття виконаних робіт і їхньої вартості й може провадитися безпосередньо генпідрядником або замовником, якщо дана процедура передбачена договором підряду й договором субпідряду. Якщо оплату робіт, виконаних субпідрядником, здійснює замовник, то генпідрядник, крім документів про обсяги й вартість виконаних робіт, подає замовникові документ про розподіл загальної суми коштів за виконані роботи між ним і субпідрядником.

Відповідальність сторін:

Підрядник (згідно ст. 884, 886 Цивільного кодексу України) відповідає за:

- недоліки вибудуваного об'єкта, за прострочення передачі його замовникові й за інші порушення вимог договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників і т.п.), якщо не доведе, що ці порушення відбулися не по його провині;

- за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, і відшкодує збитки в повному обсязі;

- дефекти, виявлені в межах гарантійного терміну (10 років від дня прийняття об'єкта замовником, якщо більший гарантійний термін не встановлений договором або законом), якщо він не доведе, що вони відбулися в результаті: природного зношування об'єкта або його частин, неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій з його експлуатації, розроблених самим замовником або притягнутими їм іншими особами, неналежного ремонту об'єкта, здійсненого самим замовником або притягнутими їм третіми особами.

Замовник відповідає перед підрядником за:

- передачу у виробництво проектної документації, що не відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів;

- невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором будівельного підряду. При цьому замовник сплачує підрядникові неустойку, встановлену договором або законом, і відшкодує збитки в повному обсязі, якщо не доведе, що порушення договору відбулося не по його провині (ст. 886 Цивільного кодексу України).

 

ü Тендерні процедури.

Запровадження в економіку України ринкових форм господарювання викликало до появи різних способів визначення виконавців та укладання з ними договорів підряду на будівництво, серед яких чільне місце належить конкурентним способам — конкурсам і торгам (тендерам), можливість використання яких передбачається ч. 2 ст. 7 Закону України «Про інвестиційну діяльність» та п. 3.1 Положення про підрядні контракти в будівництві України.

Укладання договорів шляхом прямих переговорів належать до неконкурентних способів. Використовуються вони у випадку недоцільності організації конкурсу чи торгів (якщо закон не передбачає обов'язковість застосування останніх), в тому числі з наступних причин:

- наявності довгострокових та довірчих відносин між замовником і підрядчиком;

- за довгострокового поетапного освоєння інвестицій підрядчиком на певній будові;

- необхідності уточнення у ході виконання договору переліку робіт і ціни;

- у разі виконання незначних за обсягами ремонтних, відновлювальних та інших подібних робіт;

- безрезультатності раніше проведених торгів (тендерів);

- терміновості виконання робіт;

- неможливості проведення торгів (тендерів) через специфічність робіт, монопольного становища підрядчика.

Укладання договору підряду на будівництво шляхом прямих переговорів передбачає наявність кількох етапів:

1) проведення прямих переговорів між замовником та майбутнім виконавцем робіт і укладання за результами цих переговорів передконтрактної угоди (або протоколу про наміри);

2) виконання сторонами передбачених передкон-трактною угодою підготовчих дій щодо укладання основного договору;

3) укладання основного договору.

Передконтрактна угода (чи протокол про наміри) укладається в письмовій формі та містить такі умови:

• перелік учасників переговорів;

• назву об'єкта та його основні характеристики,

• орієнтовні строки початку та закінчення будівництва;

• строки передачі будівельного майданчика підрядчику;

• зобов'язання сторін щодо підготовки проектно-кошторисної документації;

• джерела фінансування;

• предмет застави та інші гарантії сторін щодо належного виконання основного договору;

• зобов'язання сторін щодо забезпечення об'єкта устаткуванням, обладнанням та іншими матеріальними ресурсами;

• ризики, що підлягають обов'язковому страхуванню;

• порядок і строки укладання основного договору;

• відповідальність сторін за порушення перед-контрактної угоди (протоколу про наміри);

• умови відмови від укладання основного договору.

Перед контрактна угода є обов'язковою для виконання. У разі порушення котроюсь із сторін взятих на себе зобов'язань за цією угодою інша сторона вправі застосувати передбачені законом та договором санкції, в тому числі вимагати в судовому порядку відшкодування завданих таким порушенням збитків.

До конкурентних способів укладання договору підряду на будівництво належать: конкурси, торги (тендери), конкурентні переговори.

Конкурс (відкритий, тобто із заздалегідь необмеженою кількістю виконавців, і закритий, участь в якому беруть лише спеціально запрошені виконавці) — за цим способом договір укладається з переможцем конкурсу, тобто виконавцем-претендентом, який запропонував найоптимальніше для замовника рішення (спосіб виконання замовлення); у зв'язку з тим, що вимагає значних коштів, цей спосіб виправданий при укладанні проектно-будівельного договору, що передбачає проектування та будівництво складної або унікальної споруди і відповідно — застосування новітніх технологій і неординарних проектних рішень.

Порядок проведення торгів (тендерів) у будівництві регулюється Законом України Про здійснення державних закупівель від 01.06.2010 № 2289-VI.Зазначенй Закон в обов'язковому порядку застосовується під час укладання будівельних контрактів на нове будівництво та усі форми реновації, що здійснюється за рахунок, державних коштів - коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, коштів Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, коштів, установ чи рганізацій, утворених у встановленому порядку державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування, коштів державних та місцевих фондів, коштів державного оборонного замовлення, коштів державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального резерву, коштів Аграрного фонду, коштів Фонду соціального захисту інвалідів, коштів, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує - 300 тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон гривень.Передбачені зазначеним Законом тендерні процедури не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є: · товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України; · роботи із знесення самочинно збудованих об'єктів, відповідно до статті 38 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 );· послуги з нормування та стандартизації у будівництві; · товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами за рахунок власних надходжень;· товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів;· замовлення становить (містить) державну таємницю чи пов'язане з інтересами національної оборони та національної безпеки відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 );· очікувана (розрахункова) вартість будівництва менше 300 тис. грн.;· Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом, застосовуються положення міжнародного договору України. · в інших передбачених законодавством випадках.Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, зміни до нього надсилаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження. Річний план закупівель та зміни до нього оприлюднюються замовником шляхом розміщення на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів протягом п'яти робочих днів з дня їх затвердження. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів.Під час проведення торгів (тендерів) замовник не має права застосовувати щодо підрядчиків та претендентів дискримінаційних дій. Однак за наявності певних обставин він зобов’язаний (пп 1-7) або має право (пп.8-9) не допускати таких осіб до участі в торгах (тендерах). Так, до участі в торгах (тендерах) не допускаються підрядчики або їхню участь в торгах (тендерах) може бути припинено, якщо замовник має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації (далі - учасник):1) пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;2) був притягнутий згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;3) брав участь у змові;4) фізична особа-учасник або службова особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;5)пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;6) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю; 7) визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. 8) має заборгованість із сплати податків і зборів; 9)не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

У випадку, якщо очікувана (розрахункова) вартість будівництва перевищує 300 тис. грн., закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:

- відкриті торги; - двоступеневі торги - процедура двоступеневих торгів може застосовуватися якщо замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) товарів (робіт) або визначити вид послуг та якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками; предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт. - запит цінових пропозицій - Замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 200 тисяч гривень. - попередня кваліфікація учасників Процедура попередньої кваліфікації застосовується у разі необхідності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-економічного стану та технічних і організаційних можливостей учасника.- закупівля в одного учасника - це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками та акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника. - електронний реверсивний аукціон. При цьому відкриті торги є основною процедурою закупівлі. Під час проведення процедури відкритих торгів пропозиції конкурсних торгів мають право подавати всі зацікавлені особи. Для організації та проведення процедур закупівель замовником (генеральним замовником) утворюється Комітет з конкурсних торгів (далі – Комітет), який діє на засадах колегіальності та неупередженості членів комітету з конкурсних торгів, чисельнысть яких не менше п'яти осіб.Склад Комітету та положення про комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника (генерального замовника). До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, народні депутати України, депутати Верховної Ради АРК та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.Голова та секретар Комітету з конкурсних торгів повинні пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.Комітет з конкурсних торгів: - планує проведення процедур закупівель;- складає та затверджує річний план державних закупівель; - здійснює вибір процедури закупівлі; - проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію учасників;- забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;- забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених цим Законом; Рішення Комітету торгів оформляється протоколом. ü Кваліфікаційні критеріїЗамовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії до учасників:- наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України; - наявність працівників відповідної валіфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).Замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям у разі проведення процедури запиту цінових пропозицій.Усі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки. За результатами проведення процедури закупівлі оприлюднюють Звіт про результати проведення процедури закупівлі, в якому обов'язково зазначаються:- найменування предмета закупівлі;- кількість учасників процедури закупівлі та найменування і місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю;- ціни пропозицій конкурсних торгів (цінові пропозиції або ціна пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника) та сума, визначена у договорі про закупівлю;- дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника);- дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі та дата оприлюднення і номер оголошення про результати процедури закупівлі;- адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності);- у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю, - підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю;- дата укладення договору про закупівлю;- зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до Закону.Усі документи щодо державних закупівель, передбачені Законом, зберігаються замовником протягом трьох років. ü Процедура відкритих тогів1. В державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно публікується та розміщується Оголошення про проведення процедури відкритих торгів. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 30 днів з дня опублікування.Після оприлюднення оголошення кожна фізична/юридична особа має право безоплатно отримати документацію конкурсних торгів в складі:- - інструкцію з підготовки пропозицій конкурсних торгів; - - кваліфікаційні критерії до учасників та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам; - - інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, - - місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги; - - строки виконання робіт, надання послуг;- - проект договору або основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю;- - перелік критеріїв та методику оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критеріїв; - - строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;- - інформацію про валюту, в якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів;- - інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів;- - зазначення способу, місця та кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів;- - порядок надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів;- - розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати);- - розмір, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати);- - місце, дату і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;- - прізвище, ім'я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.Документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію, відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити. Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.Крім того, Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в документації конкурсних торгів вимоги щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому виразі не може перевищувати 1 відсотка очікуваної вартостіна закупівлю робіт 2. Порядок подання пропозицій конкурсних торгів Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті або у вигляді електронного документа, якщо це передбачено документацією конкурсних торгів. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеної у документації конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лота)). Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до відповідного реєстру.Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом зазначеного у документації конкурсних торгів строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.Учасник має право:- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.- внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 3. Забезпечення виконання договору про закупівлю.Замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору,Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору.Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств. 4.Розкриття пропозицій конкурсних торгів.Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі.До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, який підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.5.Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів. Під час розгляду та оцінки пропозицій Замовник має право:- звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій;право на виправлення арифметичних помилок у поданій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, на основі наступних критеріїв:у разі здійснення закупівлі робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок - ціна;у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими, як:- якість виконання робіт, послуг;- умови оплати;- строк виконання;- гарантійне обслуговування;- експлуатаційні витрати;передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником.Якщо для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів крім ціни застосовуються й інші критерії оцінки, у документації конкурсних торгів визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці пропозицій конкурсних торгів. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 50 відсотків.За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається відповідний протокол.Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Замовник може відхилити пропозицію конкурсних торгів, у разі наявності підстав, визначених Законом.Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до Закону.У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися Повідомлення про це, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно Закону. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки і протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

 


Читайте також:

 1. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 2. VI.3.3. Особливості концепції Йоганна Гайнріха Песталоцці
 3. VI.3.4. Особливості концепції Йоганна Фрідриха Гербарта
 4. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 5. Агітація за і проти та деякі особливості її техніки.
 6. Аграрне виробництво і його особливості
 7. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 8. АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, ЇЇ ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ
 9. Анатомо-фізіолгічні особливості
 10. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка та її вплив на його психологічні особливості й поведінку.
 11. Анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів
 12. Антисептики ароматичного ряду (фенол чистий, іхтіол, дьоготь, мазь Вількінсона, лінімент за Вишневським). Особливості протимікробної дії та застосування.
Переглядів: 2108

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.