Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Пам'ятайте: на формальну поста­новку завдання учні відповідають формальним ставленням до уроку!!!

Характеристика освітніх, оздоровчих, виховних задач уроків ФК

Зміст уроку фізкультури і методика його проведення повинні бути спрямовані на розв'язання освітніх, оздоровчо-гігієнічних і виховних завдань. Важливими умовами для цього є правильний добір засобів, що сприяють всебічному фізичному розвиткові учнів, а також правильний розподіл навантаження. Для виконання великої кількості вправ з оптимальним навантаженням потрібна правильна методиа організація роботи.

В школі застосовують різні методи організації навчальної роботи: фронтальний, потоковий, змінний, груповий, індивідуальний, метод колового тренування. Вибір того чи іншого методу зумовлюється контингентом учнів – їх віком, фізичною підготовленістю, кількісним складом, типом уроку і завданням.

Результати педагогічного процесу у фізичному вихованні залежать від якості навчальної і виховної роботи, яка проводиться на уроках ФК. Це досягається послідовним рішенням задач, положених в основу кожного уроку.

Метою кожногонавчального року є опанування матеріалу, передба­ченого програмою відповідного класу (тактична мета).Насерію уроків або навчальну чверть метою служитьоволодіння конкретними вправа­ми: наприклад, навчитися стрибати в довжину, кидати м'ячик(оперативна мета).

На кожному уроці вчитель розв'язує багато завдань, але акцентує ува­гу на основнихдля певного заняття. Саме таких завдань, пов'язаних із навчанням, може бути на одному уроці не більше двох-трьох. їх учитель і оголошує на початку, а деталізує як окремі завдання у процесі всього уро­ку (передусім під час спеціального розділу підготовчої частини і в основній частині уроку). Водночас, учитель подає інформацію про виховну й оздоровчу значущістьзаняття.

Висунуте завдання повинно відповідати лімітові часу,а його формулю­вання має бути настільки доступне учням, щоби вони самі в кінці уроку могли оцінювати рівень його реалізації.

У процесі висунення завдань важливо створити в учнів чітке уявлення про шляхи їх вирішення та встановити між предметні зв’язки.

Освітні Оздоровчі Виховні
− освітні завдання визначають зміст процесу навчання, спрямовують навчальну діяльність, дають змогу передбачити конкретні результати уроку. Має бути точне формулювання, в іншому випадку − порушення логіки навчального процесу, дезорієнтація учнів; − доцільно спочатку засвоїти всі рухи, з яких складається рухова дія (так, стрибок у висоту починають засвоювати з відштовхування і приземлення); − враховувати логіку процесу навчання і його етапів(розучування рухової дії, її засвоєння га закріплення). Треба мати на увазі, що на уроках ряд вправ тільки розучуєть­ся; із деякими — учні лише знайомляться, а засвоєння і закріплення їх відбувається під час самостійної роботи; − у формулюванні відображається кінцевий результат даного уроку, учень у кінці уроку може відповісти на питання: чого він сьогодні навчився, чи додав до знань та вмінь такі, якими ще не володів учора; − вирішуючи освітні завдання, учнів озброюють необхідними знаннями, вміннями і навичками виконувати фізичні вправи, а також застосовувати їх у повсякденному житті, у процесі самовдосконалення; − при вирішенні освітніх завдань йдеться передусім про піднесення розвит­ку рухових здібностей учня до такого рівня, який дасть йому змогу вільно управляти власними рухамив будь-якій життєвій обстановці ОСВІТНІ − навчити дітей розрізняти основні характеристики рухів — це самостійне завдання загальнорухової підготовки (уміння управляти часовими, просторовими та силовими параметрами рухових дій дає значний приріст результатіввиконання вправ); − «навчити», «засвоїти», «закріпити», «удосконалювати», «вчит и», «вивчати далі», «ознайомити», «оцінити».   Приклади формулювання: * ознайомити з прямолінійною постановкою ноги з перед­ньої частини стопи під час бігу по прямій; закріпити навичку від­штовхування у стрибках у довжину з розбігу; навчити руху кисті в киданні малого м'яча; виробити правильну поставу під час бігу; * уроки вивчення бігу на дистанцію: • навчити зберігати правильну поставу під час бігу; навчити постановки стопи з передньої її частини; навчити плавно збільшувати швидкість у стартовому розгоні; виробляти уміння легко і вільно бігти без надмірних напружень; добиватися пробігання учнями коротких відтинків у заданому темпі; * уроки вивчення перевороту в сторону (боком): дати учням можливість відчути положення стійки на руках, ноги нарізно; навчити переносити вагу тіла з руки на руку в стійці на руках, ноги нарізно, з допомогою партнера; навчити учнів виходити в стійку на руках, ноги нарізно, з поворотом; закріпити виконання стійки на руках, ноги нарізно з поворотом; навчити переходити зі стійки на руках, ноги нарізно, в стійку на ногах, руки в сторони; навчити перевороту в сторону загалом. − Розв'язання оздоровчих завдань передбачає забезпечення можливого у пев­ному віці фізичного розвитку і фізичної підготовленості, формування постави і фізичної підготовленості, створення на заняттях найкращих умов для оздо­ровчого впливу на хлопчиків та дівчаток; − для реалізації оздоровчих завдань велике значення має: правильне дозування фізичних навантажень; належні гігієнічні умови проведення занять; організація занять у природних умовах; загартовуючі процедури; дотримання вимог до форми учнів та стану обладнання. ОЗДОРОВЧІ − велику увагу під час виконання фізичних вправ слід приділяти поставі й диханню; − оздоровчий ефект занять передбачає усунення травматизму. Приклади формулювання: Розучити комплекс вправ для формування правильної : постави; сприяти загартуванню організму учнів; перевірити правиль­ність побудови стопи учнів; − вирішення виховних завдань повинно забезпечити позитивний вплив за­нять фізичними вправами на розвиток моральних і вольових якостей, єдність фізичного і духовного розвитку особистості учня; − психологічна підготовка учнів (спрямування зусиль на виконання завдань і навчання дітей управляти своїм станом); − у процесі виховання необхідно формувати у школярів такий стан, котрий характеризу­ється прагненням до занять фізичними вправами задля розвитку власних здібностей, зміцнення здоров'я (виховне завдання - при­щеплення школярам потреби у фізичному самовдосконаленні); − опановуючи знання, вміння і навички, учні взаємодіють одне з одним, з учителем, формують ставлення до самих себе, до дисципліни, праці, речей (виховне завдання − виховання певного ставлення до...); − педагог висуває до учнів такі вимоги: *ретельна підготовка до уроку, шанування праці на уроці, відпові­дальне ставлення до навчального часу; *дотримання трудової дисципліни на уроці — умова успішних спі­льних дій; *дотримання норм етики у взаєминах — вираз взаємоповаги, необ­хідної для ефективного навчання; *організація взаємоконтролю і взаємодопомоги — форма прояву колективізму; *дбайливе ставлення до обладнання, інвентаря — вираз турботи про матеріальні цінності суспільства;   ВИХОВНІ *чітке виконання команд, шикувань — у мова успішних колективних дій; *участь у підготовці і прибиранні приладів, місць занять; *колек­тивні дії самообслуговування; *дотримання вимог єдиної форми, емблеми — прояв почуття відпо­відальності за успіхи і невдачі свого колективу; *сувора заборона висміювати невдачі товаришів, натомість співпе­реживання як елемент гуманізму. − велике значення у виховній роботі на уроках мають традиції. − мета не досягається в процесі одного уроку, бо й особисті якості не формуються за допомогою одного виховного акту. Для їх становлення необхідне багаторазове повторення протягом 6-8 уроків. Мета такої серії уроків реалізується шляхом послідовного вирішення низки завдань. Якщо вчитель ставить за мету розвинути почуття гуманності, тоді доцільно послідовно вирішувати такі завдання: -викликати в дітей інтерес до позитивних якостей своїх товаришів; -привчити дітей не глузувати з невдач товаришів; -створити атмосферу переживання одне за одного; -практикувати і заохочувати взаємодопомогу на уроці. − виховні можливості уроку випливають також зі змісту навчального ма­теріалу. Спільні дії виховують організованість, ігри сприяють активному спілкуванню дітей, а отже, вихованню колективізму; − велике виховне значення мають бесіди і повідомлення вчителя про звитя­ги спортсменів на відповідальних змаганнях, у житті. Приклади формулювання: виховувати сміливість, охайність, товариськість, прищеплювати дітям культуру, інтелігентність, доброзичливість, прихильність, милосердя, виховання національних почуттів, формувати вольову настанову на виконання запланованого навантаження, мобілізувати сили на подолання втоми, страху тощо.
Однак цей поділ завдань на групи досить умовний! Виховання фізичних якостей — це оздоровчі завдання з ура­хуванням їхнього значення для формування постави та доброго функціонування всіх органів і систем людського організму Проте, водночас, без належного роз­витку фізичних якостей неможливе опанування фізичних вправ, отже, цю роботу можна віднести І до освітніх завдань У процесі подолання труднощів учень виховує волю, наполегливість, сміливість, що має велике значення дія форму­вання моральних якостей людини Отже, у практиці вчитель сукупно вирішує завдання навчання, оздоровлення і виховання,як це передбачено вимогами до сучасного урокуПереглядів: 697

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Типи уроків фізичної культури | Структура уроків.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.