Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів.

 

Фінансовий ринок - це сфера специфічних економічних відносин, у процесі яких формується попит та пропозиція на фінансові ресурси та за допомогою фінансових посередників здійснюється акт їх купівлі-продажу.

Фінансовий ринок - це механізм перерозподілу капіталу між кредиторами та позичальниками за допомогою посередників на підставі попиту і пропозиції на капітал.

На практиці він являє собою сукупність фінансово-кредитних інститутів, що спрямовують потоки грошових коштів від власників до позичальників та навпаки.

Головне завданняфінансового ринку полягає у трансформації незадіяних фінансових коштів у позичковий капітал, тобто в грошовий капітал, власник якого надає його іншим особам на встановлений термін на умовах повернення з оплатою певного відсотку.

Сутність фінансового ринку, як і будь-якої іншої економічної категорії, системи чи явища, знаходить прояв у виконуваних ним функціях.

Фінансовий ринок виконує такі функції:

- активної мобілізації тимчасово вільних фінансових ресурсів з різноманітних джерел;

- ефективного розподілу акумульованого капіталу між багато чисельними кінцевими споживачами;

- визначення найефективніших напрямів використання капіталу в інвестиційній сфері щодо забезпечення високого рівня його доходності;

- формування ринкових цін на окремі фінансові інструменти і послуги, які найоб'єктивніше відображають співвідношення між попитом та пропозицією на фінансові ресурси;

- здійснення кваліфікованого посередництва між продавцем і покупцем фінансових інструментів;

- створення умов для мінімізації фінансових ризиків;

- прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації економічних процесів у державі.

Основним товаром на фінансовому ринку виступають готівкові кошти, банківські кредити, цінні папери. Відповідно, існує значна кількість ознак, за якими можна класифікувати фінансовий ринок. Розглянемо основні підходи і, відповідно, основні класифікації фінансових ринків.

1) За видами фінансових активівфінансовий ринок поділяється на:

> кредитний ринок(ринок банківських позик, позикового капіталу);

> ринок цінних паперів,на якому об'єктом купівлі-продажу виступають усі види цінних паперів (фондових інструментів), емітованих підприємствами, різними фінансовими інститутами, державою;

> валютний ринок,на якому об'єктом купівлі-продажу виступають іноземна валюта і фінансові інструменти, обслуговують операції з нею;

> страховий ринок,на якому об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист у формі різноманітних страхових продуктів;

> ринок золота(та інших дорогоцінних металів: срібла, платини), на якому об'єктом купівлі-продажу виступають дорогоцінні метали;

> ринок фінансових послугяк сукупність різноманітних форм мобілізації й переміщення фондів фінансових ресурсів із вільного обігу в сфери інвестиційного прикладання.

2) За умовами передачі фінансових ресурсів у користування фінансовий ринок поділяють на ринок позикового і ринок акціонерного капіталу.

На ринку позикового капіталуресурси передаються на умовах позики на визначений термін та під процент за допомогою боргових цінних паперів або кредитних інструментів. На ринку акціонерного капіталу кошти вкладаються на невизначений термін. При цьому інвестор отримує право на частину прибутку у вигляді дивіденду, право співвласності на активи підприємства і повністю поділяє підприємницькі ризики з іншими акціонерами підприємства.

3) За терміном обігу фінансових активів, що можуть бути вобігу на ринку, фінансовий ринок поділяють на грошовий ринок та ринок капіталів.

Грошовий ринок - це ринок короткострокових кредитних операцій (до 1 року). У свою чергу, грошовий ринок поділяється на:

- обліковий ринок;

- міжбанківський ринок;

- валютний ринок.

Інструментами, що використовуються на обліковому ринку, виступають казначейські та комерційні векселі, інші види короткострокових зобов'язань. Основними рисами короткострокових цінних паперів є їх висока ліквідність та мобільність.

Ринок капіталів призначений для довгострокового інвестування коштів в основний капітал. Ринок капіталів поділяється на:

- ринок цінних паперів;

- ринок середньо - та довгострокових банківських кредитів.

На ринку капіталів надаються середньо - та довгострокові кредити, перебувають в обігу середньо - та довгострокові боргові цінні папери, а також інструменти власності - акції, для яких термін обігу не встановлюється.

Таким чином, фінансовий ринок=грошовий ринок + ринок капіталів.

4) Залежно від того, чи нові фінансові активи пропонуються для продажу, чи емітовані раніше,фінансовий ринок поділяють на первинний та вторинний ринки. Первинний ринок є ринком перших та повторних емісій, на якому здійснюється початкове розміщення фінансових активів серед інвесторів та початкове вкладення капіталу в різні галузі економіки. Обов'язковими учасниками первинного ринку є емітенти цінних паперів і інвестори.

На вторинному ринку мають обіг емітовані раніше фінансові активи. Операції на вторинному ринку не збільшують загальної кількості фінансових активів і загального обсягу інвестицій и економіку. Важливі риси вторинного ринку - ліквідність можливість поглинати значні обсяги фінансових активів у короткий час при незначних витратах на проведення операцій.

5) Залежно від місця, де відбувається торгівля фінансовими активами,розрізняють біржовий та позабіржовий ринки. Біржовий ринокпов'язують із поняттям біржі як особливого способу організованого ринку, що сприяє збільшенню мобільності капіталу та виявленню реальних ринкових цін активів. На позабіржовомуринку діють так звані торгово-інформаційні системи. Учасники таких систем - фінансові посередники - мають змогу ознайомитись з попитом-пропозицією на фінансові активи та укласти угоди з тими посередниками, пропозиції яких їх зацікавлять.

6) За регіональною ознакоюфінансовий ринок поділяється на:

- місцевий фінансовий ринок, представлений, в основному, операціями комерційних банків, страхових компаній, неорганізованих торговців цінними паперами з їх контрагентами - місцевими господарюючими суб'єктами і населенням;

- регіональний фінансовий ринок, який функціонує в межах області (республіки) і поряд з місцевими неорганізованими ринками включає систему регіональних фондових і валютних бірж;

- національний фінансовий ринок, який включає всю систему фінансових ринків держави, їх видів і організаційних форм;

- світовий фінансовий ринок як складову частину світової фінансової системи, в якій інтегровані національні фінансові ринки держав з відкритою економікою.

7) Якщо взяти за характерну ознаку для класифікації поняття глобальності,можна здійснити поділ фінансових ринків на міжнародні та національні. Останні, у свою чергу, можуть бути поділені на ринки резидентів та нерезидентів.

Ринок резидентів є ринком фінансових активів, емітованих резидентами на національному ринку.

Ринок нерезидентів –це ринок, на якому нерезиденти емітують фінансові активи відповідно до законодавства певної країни.

Головним призначенням фінансового ринку є забезпечення процесу розподілу фінансових ресурсів в економіці. Він створює умови для вільного міжгалузевого обігу капіталів, дозволяє перетворювати нагромадження в робочі інвестиції. Виступаючи оптимальним розподільчим механізмом, фінансовий ринок сприяє зниженню витрат, що виникають у процесі руху капіталу.


Читайте також:

 1. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 2. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств
 3. Аналіз використання матеріальних ресурсів.
 4. Аналіз доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права.
 5. Аналіз ризикованості підприємства на основі показників фінансового стану.
 6. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
 7. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 8. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 10. Аналіз фінансових інвестицій та їх ефективності.
 11. Аналіз фінансових коефіцієнтів.
 12. Аналіз фінансових результатів діяльності туристичних підприємств
Переглядів: 1880

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 14. Фінансовий ринок | Фінансові ринки запроваджують механізм викупу в інвесторів належних їм фінансових активів і тим самим підвищують ліквідність цих активів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.