Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ВИДИ ПОМЕЛІВ

Запитання для самоперевірки

1. Які вимоги встановлені до якості очищеного зерна перед помелом ? 2. Які вимоги всановлені до підготовки зерна до помелу ? 3. Яка мета поперед­нього очищення зерна в елеваторі ? 4. Які особливості має структурна схема попе­редньої очистки зерна ? 5. Які технологічні операції здійснюють на етапі первинного очищення зерна ? 6. Які технологічні операції здійснюють на етапі вто­ринного очищення зерна ? 7. Які технологічні операції і режими водотеплової обробки зерна передбачені „Правилами” ? 8. Які особливості мають технології очищення і підготовки зерна до помелу «мокрим» і «сухим» способами ? 9. Як формується помельна партія зерна у зерноочисному відділенні борошномельного заводу ? 10. Яке технологічне обладнання використовують для першого етапу очищення зерна ? 11. Яке технологічне обладнання вико­ристовують для другого етапу очищення зерна ? 12. Яке технологічне об­ладнання використовують для водотеплової обробки зерна ? 13. Яка структура технології очищення зерна «мокрим» способом ? 14. Яка структура технологічного процесу очищення зерна «сухим» способом ? 15. Які особливості очищення і підготовки зерна пшениці і жита до простих помелів ? 16. Які особливості очищення і підготовки зерна пшениці до сортових хлібопекарських помелів ? 17. Які особливості очищення і підготовки зерна до помелів зерна в борошно для виробництва макаронних виробів ? 18. Яке призначення і основні вимоги до контролю відходів і побічних продуктів борошномельного виробництва ?

 

Для виробництва борошна різного асортименту і якості застосовують різні види помели. Помел зерна – це технологічний процес виробництва борошна (ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Терміни та визначення), тобто – це сукупність взаємопов’язаних в певній послідовності процесів і операцій обробки зерна для перетворення його у борошно заданого виходу і асортименту. Вид помелу - це помел, який здійснюється за різними тенологічними схемами і арактеризується нормованим виодом борошна певного асортимету і якості (ДСТУ 2209-93). Кожен вид помелу характеризується структурою (побудовою), а також включає характеристику і режим систем і етапів, які складають даний помел. Під системою технологічного процесу (помелу) розуміють його окрему його частину, що обслуговується окремою машиною або групою машин, які виконують задану технологічну операцію (ДСТУ 2209-93) . Режим системи визначається виходом і якістю продуктів , що добуваються характерних даній системі (ДСТУ 2209-93). Системи, які обробляють однорідні продукти з визначеним характером їх подрібнення, сортування або збагачення поєднують в етапи. Сукупність етапів складає загальний технологічний процес виробництва борошна [5].

Різноманітність технологічних процесів виробництва борошна різного асортименту та якості викликала необхідність їх групової класифікації. В основі структури різних помелів пшениці і жита лежать відмінності ха­рактеру процесу подрібнення зернових продуктів. Прості помели використовують метод простого подрібнення (послідовного або послідовно-паралельного), при якому всі ана­томічні частини зернівки руйнуються з максимальним виходом борошна на кожному проході крізь подрібнюючу машину. Складні помели використовують метод вибір­кового подрібнення, під час якого виділяється ендосперм у найбільш чистому вигляді з подальшим його подрібненням в борошно. Класифікація помелів за наявністю і розвинутістю процесу збагачення, яка запропонована С. І. Щербаковим і І. А. Наумовим, найбільш вдало і повно віддзеркалює їх суть (рис. 3.1) [5].

В основу даної класифікації покладені наступні ознаки: метод подрібнення (простий або вибірковий), обробка зернових продуктів (послідовна або послідовно - паралельна), на­явність і розвиненість процесу збагачення проміжних продуктів. Використовуючи дану класифікацію, можна розподілити існуючі помели таким чином: до простих помелів з послідовним подрібненням зернових продуктів можна віднести обойні помели пшениці і жита; до простих помелів з послідовно-паралельним подрібненям - односортний 87 % - ний помел жита (обдирний помел); до складних помелів без збагачення проміжних продуктів - одно­сортний 63 % - ний та двосортний 80 % - ний помели жита; до складних помелів із ско­роченим процесом збагачення проміжних продуктів - односортний 85 %- ний і двосортні: 75 %- ний і 78 % - ний помели пшениці за ско­роченою структурою; до складних помелів з розвинутим етапом (процессом) збагачення проміжних продуктів - одно, дво- і трисортні помели пшениці з виходом борошна 75 % і 78 %. Особливе місце у кла­сифікації займають макаронні помели, які істотно відрізняються від розглянутих хлібопекарських помелів. Ці помели мають найбільш розвинутий процес збагачення проміжних продуктів на ситовійних і шліфувальних системах [5].

Рис. 3.1. Класифікація помелів [3, 5]

 

Рекомендовані види помелів зерна пшениці й жита наведені в табл. 3.1 – 3.3.

 

Таблиця 3.1 – Види хлібопекарських помелів м’якої пшениці і норми виходу продукції

Продукти помелу Помели по розвиненим технологічним схемам Помели по скороченим технологічним схемам Обойний
трисортні двосортні односортні двосортні односортні
Борошно всього, в тому числі ---
вищого сорту 25-50 15-40 30-40 55-65 --- --- --- --- ---
першого сорту 20-45 20-50 35-45 --- --- --- 55-65 40-50 --- ---
другого сорту 5-10 13-18 --- 13-23 --- --- 10-20 28-38 --- ---
Обойне --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Побічні продукти:                      
мучка кормова --- --- --- --- ---
висівки 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 12,1 1,0
відходи І і ІІ категорії 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0
Відходи ІІІ категорії з механічними втратами (без миття зерна) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Усушка --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,3
Разом:

 

Таблиця 3.2 – Види хлібопекарських помелів жита, суміші жита та пшениці

Продукти помелу Види помелів
сортові обойні
двосортні односортні житній житньо-пшеничний пшенично-житній
Борошно всього, в тому числі
сіяне --- --- --- ---
обдирне --- --- --- ---
обойне --- --- ---
Побіні продукти:            
висівки 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
відходи І та ІІ категорії 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0
Відходи ІІІ категорії з механічними втратами (без миття зерна) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Усушка 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Разом:

 

 

Таблиця 3.3 – Види помелів з виробництвом борошна для макаронних виробів

Продукти помелу Макаронні помели твердої пшениці Макаронні помели скловидної м’якої пшениці Хлібопекарські помели м’якої пшениці з відбором макаронної крупки
двосортні трисортні трисортні трисортні
Борошно усього, в тому числі
вищого сорту (крупка) 55-60 40-50 20-25 5-20
першого сорту (напівкрупка) --- 10-20 25-30 ---
вищого сорту (хлібопекарське) --- --- --- 10-30
першого сорту (хлібопекарське) --- --- --- 20-45
другого сорту 15-20 20-25 5-20
Побічні продукти:        
мучка кормова
висівки 19,1 19,1 19,1 19,1
відходи І і ІІ категорії 2,2 2,2 2,2 2,2
Відходи ІІІ категорії з механічними втратами (без миття зерна) 0,7 0,7 0,7 0,7
Разом:

 

В останні роки іноземні (PROKOP, GOLFETTO, OCRIM тощо) та вітчизняні (Станкінпром, Олис тощо) виробники обладнання почали впроваджувати схеми технологічного процесу зі скороченим розмельним процесом помелу та скороченим етапом збагаченням проміжних продуктів. При цьому помели передбачаються як двох- так і трьохсортними.

 


Читайте також:

  1. ВИДИ ПОМЕЛІВ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікація та контроль відходів | Обойні помели пшениці та жита

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.