Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тема №11.

Аналіз фінансового стану підприємства.

1. Бухгалтерська звітність, приваблювана для аналізу фінансового стану.

2. Аналіз і оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємства:

1.1. Аналіз наявності фінансових ресурсів підприємства.

1.2. Аналіз і склад структури джерел фінансових ресурсів.

1.3. Оцінка ступеня платоспроможності підприємства.

2. Оцінка прибутковості господарської діяльності підприємства.

 

1. Бухгалтерська звітність, приваблювана для аналізу фінансового стану.

Фінансовий стан підприємства характеризує розміщення і використання коштів підприємства.

Джерелами інформації, що дають комплексну характеристику фінансових коштів і джерел розвитку підприємства, є основні форми бухгалтерської звітності:

форма 1 - “Баланс підприємства”;

форма 2 - “Звіт про фінансові результати”

форма 3 - “Звіт про майновий стан”.

Форма 4 - «Звіт про рух коштів».

2. Аналіз і оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємства.

2.1. Наявність фінансових ресурсів підприємства.

Під фінансовими ресурсами розуміється оборотний капітал (поточні активи) підприємства.

Існує кілька підходів у визначенні розміру фінансових ресурсів підприємства:

1) у загальному виді – по наявності загальної суми оборотних коштів (2+3 розділи активу балансу);

2) по наявності легкореалізованих активів (кошти, дебіторська заборгованість за винятком зайвих і залежалих);

3) по наявності оборотних коштів на конкретний день аналізу (розрахунковий і інший рахунки, каса, високоліквідні цінні папери).

 

2.2. Склад і структура джерел фінансових ресурсів.

По складу джерела фінансових ресурсів підрозділяються на:

1) власні;

2) позикові (усі види кредитів і позик);

3) кредиторська заборгованість.

Визначення наявності власних оборотних коштів: до розділу 1 пасиву балансу додаються довгострокові кредити і позики і віднімається 1 розділ активу балансу.

Основні показники і характеристики структури фінансових джерел:

1. Коефіцієнт незалежності (власності, фінансової незалежності, автономності) дорівнює відношенню джерел власних коштів до загальної суми джерел фінансування чи відношення 1 розділу пасиву і суми пасивів балансу. Оптимальне значення цього показника - більше чи дорівнює 0,5-0,6. однак у деяких країнах, зокрема в Японії, раціональним вважається значення більш 0,3. Улаштовується це тим, що підприємства, які динамічно розвиваються, вкладають у свій розвиток значні кредитні ресурси, що веде до зменшення частки власних коштів.

2. Коефіцієнт позикових коштів дорівнює відношенню позикових коштів (2 - 5 розділи пасиву балансу) до підсумку балансу по пасиву. Також цей показник можна визначити як різниця між одиницею і коефіцієнтом незалежності. Обґрунтування оптимізаційної величини коефіцієнта позикових коштів зворотне обґрунтуванню коефіцієнта незалежності.

3. Співвідношення (%) короткострокових, середньострокових і довгострокових позикових коштів. Більш висока частка довгострокових кредитів свідчить про стабільний фінансовий стан підприємства.

4. Коефіцієнт мобільності оборотних коштів дорівнює відношенню коштів і фінансових вкладень (каса, розрахунковий рахунок, цінні папери) до всієї суми оборотних коштів (2 і 3 розділи активу балансу). Збільшення значення цього коефіцієнта (більш 0,2) підтверджує тенденцію прискорення оборотності оборотних коштів підприємства.

5. Коефіцієнт боргу дорівнює відношенню позикових коштів (2 - 5 розділи пасиву) до власних коштів (1 розділ пасиву). Якщо значення коефіцієнта більше одиниці, то фінансове положення підприємства хитливе.

6. Коефіцієнт фінансування дорівнює відношенню власних коштів до позикових. Оптимальний варіант значення коефіцієнта - більше 0,5.

7. Коефіцієнт маневреності власних коштів дорівнює відношенню власного оборотного капіталу до джерел оборотних коштів. Значення коефіцієнта вище 0,5 свідчить про високу гнучкість власного капіталу.

8. Коефіцієнт фінансової стійкості дорівнює відношенню суми джерел власних коштів, довгострокових кредитів і позик до підсумку балансу. Підприємства фінансово стійко при значенні коефіцієнта вище 80-90%. При значенні менше 70% фінансовий стан підприємства викликає тривогу.

 

2.3. Оцінка ступеня платоспроможності підприємства.

При оцінці платоспроможності підприємства існують два підходи:

1. У залежності від періодів погашення заборгованості під платіжністю розуміють готовність підприємства погасити короткострокову заборгованість своїми коштами.

2. Підприємство вважається платоспроможним, якщо сума його поточних активів більше чи дорівнює всіх його зовнішніх заборговань.

3. Для оцінки ступеня платоспроможності визначаються показники ліквідності.

Ліквідність – це здатність оборотних коштів підприємства перетворюватися в готівку, необхідну для нормальної господарської діяльності.

Для аналізу ліквідності оборотні кошти підприємства підрозділяються на три групи:

1. Кошти в касі, на розрахунковому й іншому рахунках, цінні папери, оплачувані при їхньому пред'явленні в кредитних установах.

2. Легко реалізовані вимоги (товари відвантажені, розрахунки з дебіторами і по отриманих векселях, термін оплати яких не перевищує трьох місяців).

3. Запаси товарно-матеріальних цінностей, які можна легко реалізувати. Це в основному залишки готової продукції і виробничі запаси.

Існує три показники ліквідності:

1. Абсолютний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт платоспроможності на день перевірки) дорівнює відношенню першої групи ліквідних коштів до короткострокової заборгованості (4 розділ пасиву). Оптимальне значення 0,2 і вище.

2. Проміжний коефіцієнт ліквідності дорівнює відношенню суми першої і другої групи ліквідних коштів до четвертого розділу пасиву. Повинний прагнути до 1 і вище.

3. Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття по балансу) дорівнює відношенню суми всіх трьох груп ліквідних коштів (2 і 3 розділи активу балансу) до 4 розділу пасиву. Повинний бути більше 2. Чим більше значення цього показника, тим вище ступінь платоспроможності підприємства.

Оптимальним варіантом формування фінансів підприємства вважається той, коли основні кошти (основний капітал підприємства) здобуваються за рахунок власних коштів, а оборотний капітал формується на 1/4 за рахунок довгострокових кредитів і позик, на 3/4 - за рахунок короткострокових.

 

3. Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

Для загальної характеристики оцінки ділової активності надійності й ефективності господарської діяльності підприємства умовно можна виділити 4 групи показників:

1. Найбільш узагальнені показники оцінки прибутковості (рентабельності) господарської діяльності підприємства (у загальному виді дорівнюють відношенню прибутку до різних коштів підприємства).

2. Показники оцінки ефективності управління підприємством (дорівнюють відношенню різних видів прибутку до виторгу від реалізації робіт, послуг, товарів без ПДВ і акцизного збору).

3. Показники оцінки ділової активності підприємства чи показники оборотності активів (дорівнюють відношенню виторгу від реалізації продукції до різних видів активів, капіталу підприємства).

4. Показники ліквідності і ринкової стійкості підприємства, що свідчать про рівень платоспроможності і фінансової стабільності підприємства.

Як узагальнюючі показники при оцінці ліквідності підприємства застосовуються 2 відносних показники:

1. Коефіцієнт ефективності всіх активів (усього майна) (дорівнює відношенню балансового прибутку до суми балансу по активу, у %).

2. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів (дорівнює відношенню чистого прибутку до джерел власних коштів).

 

Контрольні питання по темі.

1. Бухгалтерська звітність, її склад, структура й аналіз.

2. Склад фінансових коштів підприємства.

3. Аналіз наявності джерел коштів підприємства.

4. Визначення фінансової стійкості підприємства.

5. Аналіз ступеня платоспроможності підприємства.

5. Показники оцінки результативності виробничо-господарської діяльності підприємства.

Переглядів: 640

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фактори, що впливають на величину прибутку. | МІЖОСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.017 сек.