Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Фактори, що впливають на величину прибутку.

Тема № 10.

Аналіз прибутку і рентабельності в умовах ринку

1. Утворення і використання прибутку на підприємстві.

3. Аналіз показників рентабельності виробництва.

 

1. Утворення і використання прибутку на підприємстві.

Прибуток є метою і кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства.

До впровадження Національних стандартів бухгалтерського обліку (НСБУ) для аналізу використовувалися наступні види прибутку:

балансова;

оподатковувана;

пільгова (неоподатковувана податком);

що залишається в розпорядженні підприємства;

чиста.

Після впровадження НСБУ основними аналітичними показниками прибутковості підприємства є:

валовий прибуток ( доход чи збиток);

прибуток (збиток) від операційної (основної) діяльності;

прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподатковування;

прибуток (збиток) від звичайної діяльності;

надзвичайний прибуток (збиток);

чистий прибуток (збиток);

оподатковуваний прибуток;

пільговий прибуток (неоподатковувана податком);

Порядок формування і використання цих видів прибутку визначається Стандартом №3 НСБУ і формою №2 бухгалтерської звітності «Звіт про фінансові результати».

 

2. Фактори, що впливають на величину прибутку підприємства.

При аналізі прибутку планові показники витрат (собівартості) товарної продукції і прибутку коректується на коефіцієнт зміни обсягу реалізації продукції. Одержання величини планового, скоректованого і фактичного прибутку порівнюються між собою. У випадку наявності відхилень виявляються наступні фактори, що впливають на величину цих відхилень:

зміна обсягу реалізації продукції;

зміна структури реалізованої продукції;

зміна собівартості товарної (реалізованої) продукції;

зміна цін на реалізовану товарну продукцію.

Вплив факторів на зміну прибутку визначається таким способом (у порядку перерахування):

множенням планового прибутку на коефіцієнт перевиконання плану по обсягу реалізації в оптових цінах підприємства;

як різниця між плановим прибутком скоректованої на коефіцієнт зміни обсягу продукції по планових оптових цінах підприємства і плановим прибутком, скоректованої на коефіцієнт зміни обсягу продукції по повній плановій собівартості;

як різниця між плановою собівартістю, скоректованої на фактичну реалізацію продукції, і повною фактичною собівартістю;

як різниця між сумами фактичного виторгу від реалізації, розрахованими по діючим і плановим цінам.

3. Аналіз показників рентабельності виробництва.

Абсолютний показник прибутку недостатньо повно характеризує ефективність діяльності підприємства, тому що не має властивості порівнянності. Відносним показником, що визначає фінансові результати стосовно понесених витрат і властивість порівнянності, яким володіють, є показник рентабельності.

Загальний розрахунок показників рентабельності дорівнює відношенню прибутку до витрат. Ці показники можуть приймати дві форми:

1. Форму брутто, коли в чисельнику використовується прибуток перед сплатою податку.

2. Форму нетто, коли в чисельнику використовується чистий прибуток.

1. Показники рентабельності - брутто:

1.1. Рівень загальної рентабельності підприємства дорівнює відношенню прибутку перед сплатою податку до суми середньорічної вартості основних фондів і нормованих оборотних коштів.

Аналіз цього показника проводиться шляхом порівняння його рівня за звітний, плановий період і за попередній рік.

При виявленні відхилень визначається вплив наступних факторів:

а) зміна прибутку;

б) зміна вартості основних фондів;

в) зміна вартості нормованих оборотних коштів.

1.2. Рентабельність продукції дорівнює відношенню прибутку від реалізації продукції до повної собівартості.

Фактори, що впливають на зміну цього показника:

а) асортиментні зрушення в структурі реалізованої продукції;

б) зміна собівартості реалізованої продукції;

в) зміна оптових цін.

1.3. Рентабельність окремих видів виробів дорівнює відношенню прибутку від кожного виробу до повної собівартості.

Фактори, що впливають на зміну цього показника:

а) зміна собівартості;

б) зміна ціни.

2. Показники рентабельності - нетто:

2.1. Показник рентабельності продажів (коефіцієнт граничного рівня чистого прибутку) дорівнює відношенню чистого прибутку до обсягу продажів.

2.2. Показник рентабельності майна (коефіцієнт віддачі виробничих активів) дорівнює відношенню чистого прибутку до вартості майна підприємства. Вартість майна береться власна і позикова, тобто сума балансу.

2.3. Прибуток рентабельність власного капіталу дорівнює відношенню чистого прибутку до власного капіталу (1 розділ пасиву балансу).

2.4. Показники рентабельності позикового капіталу дорівнює відношенню чистого прибутку до позикового капіталу (2 - 5 розділи пасиву балансу).

2.5. Показники рентабельності окремих видів капіталів:

1. Показник прибутковості на одиницю акції чи паю дорівнює відношенню чистого прибутку до числа акцій (паїв).

2. Показник дивідендів на одну акцію чи одиницю паю дорівнює відношенню суми нарахованих дивідендів до числа акцій (паїв).

3. Ринкова ціна акцій чи паю дорівнює відношенню ринкової вартості акції чи паю до прибутку на акцію чи пай.

Контрольні питання по темі.

1. Види прибутку і порядок їхнього утворення.

2. Напрямки використання прибутку.

3. Порядок пофакторного аналізу прибутку.

4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

5. Порядок визначення показників рентабельності підприємства.

 

 Читайте також:

 1. Аналіз розподілу прибутку.
 2. Аналіз розподілу чистого прибутку.
 3. Аналіз факторів, що впливають на цінову політику.
 4. Аналіз формування прибутку.
 5. Види прибутку.
 6. Використання чистого прибутку.
 7. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.
 8. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.
 9. Вітчизняна концепція витрат виробництва і прибутку.
 10. Вплив чинників на величину теплоємкості
 11. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії
 12. Географічні фактори, які визначають поширення паразитів та ймовірність існування певних паразитарних систем
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема № 9. | Тема №11.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.