Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Види прибутку.

Джерела формування прибутку

Основні функції прибутку

Ефективність діяльності будівельної організації визначається наступними показниками:

Ø балансовий прибуток;

Ø загальна і розрахункова рентабельність чи зниження собівартості продукції;

Ø планова собівартість всієї товарної продукції;

Ø питомі витрати умовного палива.

Прибуток (income) –це частина доходу, що залишається підприємству після відшкодування усіх витрат, пов’язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності. В умовах ринку є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства.

Прибуток –одна з форм вартості додаткового продукту (праці), що виступає як різниця між ціною продажу і витратами на його відтворення, джерело доходів бюджету, фінансування розширеного відтворення та стимулювання працівників.

Основні функції прибутку:

- прибуток як основа інноваційних рішень;

- мірило успіху діяльності підприємства;

- джерело самофінансування і розвитку;

- винагорода власника, працівникам.

У Законі України “Про підприємства України” вказано. Що на всіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Прибуток як економічна категорія відображає чистий доход, створений у сфері матеріального виробництва й реалізований у процесі підприємницької діяльності.

За рахунок прибутку розвиваються підприємства, створюються фонди матеріального стимулювання трудових колективів. Отримання прибутку є важливою умовою конкурентноздатності підприємства. Тому на кожному етапі виробництва необхідно стежити і сприяти збільшенню прибутку.

Джерела формування прибутку

q прибуток від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та повною собівартістю продукції;

q прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу матеріальних (основних фондів) і нематеріальних активів, цінних паперів інших підприємств;

q прибуток від позареалізованих операцій – це прибуток від спільної діяльності підприємств, проценти по реалізації акцій, облігацій та інших цінних папері, штрафи, що сплачуються іншими підприємствами за порушення договірних зобов’язань;

q надходження від юридичних осіб, бюджетних і позабюджетних організацій.

Розрізняють такі види прибутку:

1. Балансовий (валовий) прибуток(balance (gross) income) це загальний прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності. До його оподаткування і розподілу.

2. Операційний прибуток (operating profit)визначаєтьсякоригуванням балансового прибутку на операційні витрати, до складу яких входять: заробітна плата з нарахуваннями, амортизаційні витрати. Саме цей скоригований балансовий прибуток виступає у формі прибутку до оподаткування (оподаткованого прибутку).

3. Чистий прибуток(net income) являє собою прибуток підприємства, який залишився після сплати податків.


Читайте також:

 1. Аналіз розподілу прибутку.
 2. Аналіз розподілу чистого прибутку.
 3. Аналіз формування прибутку.
 4. Використання чистого прибутку.
 5. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.
 6. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.
 7. Вітчизняна концепція витрат виробництва і прибутку.
 8. Контроль розподілу та використання чистого прибутку.
 9. Підприємство, як вид господарської діяльності, що здійснюється з метою одержання прибутку.
 10. Поряд із класифікацією факторів впливу на прибуток підприємства, слід здійснити класифікація видів прибутку.
 11. Порядок використання прибутку.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Собівартість продукції будівельної організацій | Показники оцінювання фінансового стану підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.