Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аналіз факторів, що впливають на цінову політику.

Аналіз ситуаційних факторів.

Цей етап процесу ціноутворення доволі трудомісткий. Від того, наскільки ретельно виконано аналіз, значною мірою залежить обґрунтованість стратегічних і тактичних рішень щодо цін.

Формування ціни фармацевтичних товарів здійснюється з урахуванням позиціонування товару та аналізу ситуаційних факторів, так званих факторів ціноутворення.

Фактори, що впливають на формування ціни лікарського засобу, поділяються на три основні групи:

1. Фактори попиту.

2. Фактори пропозиції.

3. Фактори зовнішнього середовища.

До факторів попиту належать:

а) властивості лікарського засобу (ефективність, наявність побічної дії);

б) терапевтичні властивості лікарського препарату стосовно до інших лікарських засобів;

в) категорії лікарів, які можуть виписувати рецепти на даний лікарський засіб;

г) добова доза, періодичність вживання лікарського засобу, тривалість курсу лікування;

д) характеристика і величина сегмента можливих споживачів (вікові група, рівень доходів тощо);

е) можлива тривалість життєвого циклу лікарського засобу тощо.

Фактори пропозиції:

а) кількість аналогів лікарського засобу;

б) кількість фармацевтичних фірм на ринку;

в) патентний захист лікарського препарату;

г) можливість модифікації лікарського засобу (після закінчення терміну патентного захисту на активну речовину);

д) урядові процедури щодо

д) урядові процедури щодо реєстрації лікарських засобів;

е)контролюванняякості і контролюваннявиробничогопроцесу;

— тривалістьтермінупридатностілікарськогозасобу;

— джерелосировини (субстанції) для виробництвалікарськихзасобів;

— розміщеннявиробництва і складів;

— затрати на науковідослідження і розробки;

— розвитокканаліврозподілулікарськихзасобів;

— розроблення конкурентами перспективнихлікарськихпрепаратів для лікуваннятієїсамоїхворобиабо тих же симптомівтощо.

Факторизовнішньогосередовища:

— величина валовоговнутрішнього продукту і темпийогозростання;

— валовийвнутрішній продукт (ВВП) на душу населення;

— витрати на охоронуздоров'я у відсоткахвід ВВП (характер розподілу ВВП);

— витрати на лікарськізасобиувідсоткахвідвитрат на охоронуздоров'я;

— витрати на лікарськізасоби на душу населення;

— життєвийрівеньнаселення (середнязаробітнаплатнятощо);

— характер споживаннялікарськихзасобів;

— політична та економічнастабільність (політичні, економічні, кредитніризикитощо);

— роль уряду воплатівитрат на охоронуздоров'я;

—державнерегулюванняцін на лікарськізасоби;

— регулюванняекспорту, імпортулікарськихзасобів та інші.

Оцінюваннявитрат

Фірмазавждипрагневстановити на товар ціну, яка повністюпокриваєусіїївитрати на виробництво і збут, а такождаєможливістьотриматисправедливу норму прибутку. Коли ж цівитрати не покриваються, подальшакомерційнадіяльністьвтрачаєсенс.

Важливезначення при проведенніаналізувитратмаєїхподіл на постійні і змінні.

Постійні витрати фірми за певний період (рік, квартал, місяць) при даних виробничих потужностях не змінюються із збільшенням обсягів виробництва і збуту продукції. Цеорендна плата, проценти за кредит, плата за опалення, оплата праціменеджерівтощо.

Змінні витратинавпаки - безпосередньозалежатьвідобсягіввиробництва. До них належать, зокрема, витрати на сировину і матеріали, комплектувальні, заробітнаплатняробітниківтощо. Але на одиницюпродукціїцівитрати, як звичайно, залишаютьсянезамінними.

Постійні ж витрати на одиницюпродукціїнавпаки — можутьсуттєвоколиватисязалежновідобсягіввиробництва і збуту товару, що видно з формули собівартості продукції:

S= V + F/N,

де V—зміннівитрати на одиницюпродукції;

F— постійнівитрати за певнийперіод часу;

N— обсягвиробництва (збуту) продукції за цейперіод.

Для обґрунтованоговизначеннярівняціни на товар доцільнопроаналізувати, як змінюютьсявитратизалежновідобсягуйоговиробництва.

Сума постійних і зміннихвитрат на виробництво і збут товару визначаєнижню межуціни на нього.

Реалії сьогодення засвідчують, що зростання роздрібних цін на лікарськізасоби є, головним чином, наслідком збільшення вартості самих товарів,тоді як чистий прибуток роздрібної торгівлі зберігається на попередньомурівні, а останнім часом навіть скорочується.

Тому особливо важливо, щоб, приймаючирішення про ціни на товар,ураховувалася і точка зоруклієнта на ціну (блага, потреби,доступність), і поглядторгуючоїсторони (затрати, обсяг, прибуток).

3. Аналізціновоїеластичностіпопиту на товар і товарів та цінконкурентів.

 

При визначеннівихідноїціни на товар дужеважливовстановитивзаємозв'язокміжціною і попитом на товар (обсягомйогозбуту) та визначитиціновуеластичністьпопиту.

Існуєобернено-пропорційпийзв'язокміжціною і величиною попиту, тобтозниженняціни (при незмінностііншихпараметрів) призводить до зростаннявеличинипопиту. І навпаки, підвищенняцінипризводить до відповідногозниженнявеличинипопиту.

Цінова еластичність попиту характеризує чутливість споживачів до зміни цін з огляду на кількість товарів, які вони купують. Її визначають відношенням зміни величини попиту (обсягу збуту) до зміни цін (у відсотках)

               
   
     


Eпц=N1-N2/ Ц1 – Ц2

N1+N2 Ц1 + Ц2

 

де Ці -фактичнаціназбуту;

Ц2— прогнозованазниженаціназбуту;

N1 — фактичнийобсягзбуту;

N2— очікуванийобсягзбуту за умовизниженняціни.

Ціноваеластичністьпоказуєвідсотковузміну у величиніпопиту на коженвідсотокзміни в ціні. Оскільки попит, як звичайно, зменшується при зростанніціни, еластичністьвимірюєтьсявід'ємними величинами.

Однак для спрощеннярозрахунківїї часто беруть за модулем і виражаютьдодатнім числом.

Попит вважається еластичним, якщо | ЕПц| > 1, тобто коли незначні зміни ціни товаруприводять до суттєвіших змін обсягів його збуту (попитзростає або знижується скоріше, ніж ціна.

 

Цінова еластичність попиту

 

Нееластичний попит маємо при | Епц | < 1, тобто коли зміни ціни не викликають значних коливань обсягів збуту товару (попит зростає або знижується повільніше, ніж ціна;). Нееластичним є попит на предметипершоїнеобхідності (хліб, молоко), паливно-енергетичніресурси. Еластичний попит властивийбільшостіспоживчихтоварів (одяг, косметика), туристичнимпослугам.

На ціновуеластичністьпопитувпливають такі фактори:

• взаємозамінність товару — чимбільшелікарськихзасобів-аналогів на ринку, тимвищаеластичністьпопиту на цей товар (один лікарський препарат-генерикможназамінитиіншим з такою ж активною речовиною);

• важливість товару для споживача — попит на товарипершоїнеобхідності (якимиможуть стати інноваційнілікарськіпрепарати, медичніпослуги для хвороїлюдини) найчастіше є нееластичним;

• питома вага товару в доходіспоживача — чимбільшемісцезаймає товар убюджетіспоживача, тимвищою буде ціноваеластичністьпопиту на цей товар;

• фактор часу — чимдовшийперіод для прийняттярішення, тимеластичніший попит на товар. Цепов'язано з тим, щобагатоспоживачівпісляпідвищенняціни на товар можеспоживатийого за звичкою. З часом вони можутьзнайти й апробуватиіншітовари.

Попитстаєнееластичним за таких обставин:

• товар не маєабомайже не маєзамінників;

• товар маєунікальніабовинятковівластивості;

• сформуваласястійкаприхильністьзначноїчастини ринку до певноїтоварної марки;

• споживачівважають, щопідвищенняцінипов'язане з поліпшеннямякостілікарськогозасобу, або з інфляційнимипроцесами в економіці;

• відсутніконкуренти.

З огляду на невисоку платоспроможність більшості населення України попит на лікарські засоби, як звичайно, є елестичний, причому чим більше аналогів і синонімів має лікарський засіб, тим вища елеетичність попиту на нього за ціною. Вона такожзростаєпризбільшеннівитратспоживача на придбаннялікарськихзасобів.

Соживачіменшчутливі до ціни, коли загальнівитрати на товар майже не впливають на бюджет і коли затратипокриваєтретя сторона. Низькаеластичністьпопиту характерна для інноваційнихлікарськихзасобів, активна речовинаякихперебуваєпідпатентним: захистом.


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. SWOT-аналіз у туризмі
 4. SWOT-аналіз.
 5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 6. V. Нюховий аналізатор
 7. АВС (XYZ)-аналіз
 8. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 9. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 10. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 11. Аналіз активів банку
 12. Аналіз альтернативних рішень
Переглядів: 1406

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Цілі цінової політики і фактори, що на неї впливають. | Аналізцін і товарівконкурентів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.