Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


КЛІТИННА ВОДА.

ХІМІЧНИЙ СКЛАД БАКТЕРІАЛЬНОЇ КЛІТИНИ.

 

Хімічний склад бактеріальної клітини подібний до хіміч­ного складу клітин інших живих організмів. Компонентами мік­робної клітини є вода, мінеральні речовини та органічні сполу­ки — білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи та ліпіди.

Вода становить 75-90 % маси вегетативної клітини. Вміст води в спорах значно нижчий. Нормальний метаболізм, ріст і розмноження мікроорганізмів можливі тільки у водному сере­довищі. Вода є розчинником органічних і мінеральних речовин, дисперсійним середовищем для колоїдів, джерелом протонів і гідроксильних іонів, а також джерелом водню та кисню в про­цесах метаболізму бактерій.

Вода в клітині міститься в двох станах: вільна — є розчин­ником, бере участь у процесах асиміляції та дисиміляції; зв'я­зана з клітинними колоїдами.

З прикладного погляду, що відповідає інтересам біотехнології, для оцінки стану води в клітині важливим є принцип вико­ристання енергії зв'язку, яким вода асоційована із структура­ми та метаболітами клітини. Виходячи з цього може бути запро­поновано три типи зв'язку:

1) хімічно зв'язана вода. У цьому разі енергія зв'язку дося­гає найбільшого значення. Практично ця вода не вилучається, якщо не застосовувати спеціальних методів. При тепловому вису­шуванні вона зберігається в клітинах;

2) вода, яка має фізико-хімічну форму зв'язку. До такої води належить адсорбційнота осмотичне зв'язана вода. Адсорбційно зв'язана вода утворює, як правило, мономолекулярний шар .За влас­тивостями вона відрізняється від звичайної води. Так, в адсорбцінно зв'язаній воді не розчиняються ті речовини, які є розчинни­ми в звичайній воді. Питома теплоємність адсорбційно зв'язаної води є меншою за одиницю, замерзає така вода при температурі, значно нижчій від нуля. Частина такої води не замерзає навіть при -78 °С. Адсорбційно зв'язана вода має підвищену густину.

Кількість осмотично зв'язаної води значно вища від адсорб­ційно зв'язаної. За фізико-хімічними властивостями осмотич­но зв'язана вода не відрізняється від звичайної вільної води. Вміст осмотично зв'язаної води регулюється завдяки структур­ним та функціональним особливостям цитоплазматичної мем­брани і залежить від концентрації розчинних компонентів клі­тини, зокрема мінеральних речовин. Осмотично зв'язана вода може бути вилучена при висушуванні біомаси;

3) механічно зв'язана вода. Вона, як правило, не входить до складу самої клітини і легко видаляється з біомаси при фільт­рації або під вакуумом при слабкому нагріванні.


Читайте також:

  1. Енергетичні параметри гідро- та пневмопривода.
  2. Клітинна адгезія обумовлена сахаридами.
  3. Клітинна селекція рослин.
  4. Основні поняття гідро- та пневмопривода.
  5. Природна вода.
  6. Регулювання якості електроенергії засобами силової перетворювальної техніки промислового електропривода.
Переглядів: 400

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Регуляторні системи відповіді на стресові дії. | ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.