Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Активний транспорт

Полегшена дифузія

Пасивна дифузія.

Речовина, яка переноситься, не взаємодіє специфічно з ком­понентами клітинної мембрани. Вона проходить через мембра­ну, поки не встановиться рівновага між концентрацією всере­дині та зовні. Оскільки в природі концентрація більшості мета­болітів у клітині є вищою, ніж назовні, то очевидно, що транс­порт шляхом пасивної дифузії не є дуже поширеним і обмеже­ний невеликою групою речовин, а саме газами (кисень), водою та деякими іонами. Шляхом простої дифузії у клітину прони­кають інгібітори, отруйні та інші невластиві клітині сторонні речовини. У Е. соlі іони натрію надходять у клітину шляхом пасивної дифузії, у той час, як іони калію та магнію транспор­туються активно. Проте інші бактерії використовують системи активного транспорту натрію.

Полегшена дифузія — це процес, схожий з пасивною дифу­зією у тому, що жоден з цих процесів не потребує метаболічної енергії, обидва вони є легко оборотними, так що концентрація речовини у клітині та середовищі є однаковою.

На відміну від пасивної, полегшена дифузія містить у собі транспорт відповідної речовини за допомогою специфічного мемб­ранного переносника. Речовина, яка транспортується, зв'язуєть­ся з переносником назовні мембрани та вивільнюється всередині клітини. Отже, транспорт є специфічним щодо субстрату.

Еритроцити та дріжджові клітини шляхом полегшеної дифу­зії поглинають цукри. У аеробних бактерій такий механізм транс­порту не є суттєвим, але у анаеробів він, очевидно, бере участь у поглинанні деяких речовин і виділенні продуктів бродіння.

Активний транспорт приводить до насичення клітини субстратом за знач­но нижчої концентрації цього субстрату в середовищі, ніж у дифузійних процесах. Спостерігалось концентрування речовини в кілька сотень разів. Отже, активний транспорт дає клітинам можливість рости на середовищах з низькою концентрацією суб­стратів — ситуація, звичайна в природі.

Особливості активного транспорту такі:

специфічність щодо субстрату; зовні мембрани утворюєть­ся комплекс переносник—субстрат;

потреба в метаболічній енергії;

транспорт субстрату проти градієнта концентрації;

вивільнення в цитоплазму не модифікованого субстрату (на від­міну від перенесення груп).

Джерелом енергії для процесів активного транспорту зде­більшого є енергія протонрушійної сили, яка генерується при перенесенні електронів через мембрану.

Іншим джерелом енергії для забезпечення активного транс­порту є енергія гідролізу АТФ (енергія, яка виділяється при гідролізі АТФ). Власне кажучи, гідроліз АТФ, який здійсню­ється АТФ-синтазним ферментним комплексом, супроводжуєть­ся перенесенням протонів із внутрішнього боку мембрани назов­ні, завдяки чому також генерується протонрушійна сила. При синтезі та гідролізі АТФ відбувається взаємне перетворення двох форм енергії: енергія протонрушійної сили перетворюється на енергію АТФ (синтез АТФ) і енергія АТФ перетворюється на енергію протонрушійної сили (гідроліз АТФ). Тому буде пра­вильним сказати, що джерелом енергії для процесів активного транспорту є протонрушійна сила, яка може виникати за раху­нок перенесення електронів і гідролізу АТФ.

Згідно з літературними даними, АТФ-залежним є такий актив­ний транспорт, для забезпечення якого використовується енер­гія (АТФ), яка утворюється на рівні субстратного фосфорилювання. Отже, існують два джерела енергії для процесів актив­ного транспорту: енергія протонрушійної сили та енергія АТФ. Відповідно розрізняють ^цн -залежні та АТФ-залежні механіз­ми активного транспорту. ^ци -залежниймеханізм активного транспорту інакше називають "хіміоосмотичним механізмом". Бактеріальні кліти­ни підтримують протонний потенціал, безперервно відкачуючи з клітини протони та інші іони (Na+). Для цього в мембрані є специ­фічні транспортні білки. Існують такі різновиди цього механіз­му (рис. 3.2):

симпорт — одночасне та односпрямоване перенесення двох речовин, наприклад, як показано на рис. 3.2, субстрату (А або В) та іона (H+ або Na+);

антипорт — одночасне зустрічне перенесення двох іонів (наприклад, Н+ і Na+, або протона та аніона органічної кислоти);

уніпорт — перенесення одного іона (К+ на рис. 3.2).

У прокаріот пере­важає симпорт з про­тоном, в еукаріот — сим­порт з Na+. Як розрізнити ^ци -та АТФ-залежні меха­нізми активного транс­порту? ^ци-залежні механізми є нечутли­вими до осмотичного шоку, але чутливими до дії протонофорів (протонофори знімають протонний потенціал на мембрані, причому розсіюють обидві його складові — як градієнт рН,

Рис. 3.2 Різні види активного транспорту з використанням енергії протонрушійної сили

так і градієнт електричного заряду), стійкими до арсе­нату (який призводить до вичерпання АТФ у клітині).


Читайте також:

 1. L2.T4. Транспортування рідких, твердих та газоподібних речовин.
 2. L2.T4/1.1. Засоби періодичного транспортування штучних матеріалів.
 3. L2.T4/1.2. Засоби безперервного транспортування матеріалів. Транспортери.
 4. Аварії і катастрофи на транспорті.
 5. Аварії на транспорті
 6. Аварії на транспорті.
 7. Автомобільний пасажирський транспорт – важлива складова єдиної транспортної системи держави
 8. Автомобільний транспорт
 9. Автомобільний транспорт
 10. Автотранспорт
 11. Активний бюджетний дефіцитхарактеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.
 12. Активний вплив на проблему
Переглядів: 4292

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Елективні методи культивування (накопичувальні та чисті культури). | ФІЗІОЛОГІЯ РОСТУ ТА РОЗМНОЖЕННЯ БАКТЕРІЙ.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.