Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Автотранспорт

Вступ

РЕСУРСИ

Бібліотека ТДАТУ, м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 18

Міська бібліотека ім. Лермонтова, пл. Перемоги, 1

Джерела Інтернет

 

 

Транспорт є важливим елементом туристичної індустрії, а транспортне

 

обслуговування туристів можливо вважати як найбільш складний в технічному відношенні блок туру.

На етапі становлення ринкових відносин в Україні, при відсутності єдиної транспортної туристичної системи фактично перевізник встановлює ціни на туристичні послуги.

У зв'язку з цим, необхідні знання особливостей організації транспортного перевізного процесу, а також ознайомлення студентів з можливостями різних видів транспорту.

Тому курс "Організація транспортних подорожей туристів" є профілюючою дисципліною для студентів, які навчаються за фахом "Туризм". Курс передбачає вивчення загальних основ організації перевезень туристів різними видами транспорту, характеру транспортних засобів.

Важливим моментом при вивченні курсу є розгляд існуючих положень про правила перевезення пасажирів та багажу на міжнародних і внутрішніх маршрутах, системи тарифів, пільг і знижок, порядок пред'явлення і задоволення претензій, захист інтересів туристів при порушенні правил перевезення, розгляд договірних відносин між туристичними фірмами і транспортними організаціями.

На сьогодні, коли транспорт представлений фірмами, які відрізняються не тільки за різними формами власності, але й за можливостями надання ними транспортних послуг, вивчення курсу „Організація транспортних подорожей" дає можливість правильно орієнтуватися при виборі перевізника.

Метою цієї дисципліни є визначення можливостей транспорту, призначеного для перевезення туристів, а також підвищення якості транспортного обслуговування туристів. Завданням дисципліни є:

_дослідження сучасного стану ринку транспортних послуг;

 

_вибір найбільш ефективних транспортних засобів для проведення туристичних подорожей.

 

3


 

Метою опорного конспекту лекції є визначення можливості транспорту;

 

дослідження сучасного ринку транспортних послуг; вибір найбільш ефективних транспортних засобів для проведення туристичних подорожей.

Опорний конспект лекцій складається з двох випусків. Перший випуск дає можливість студентам ознайомитись з

характеристикою авіаційного та залізничного транспорту.

 

Другий випуск - містить аналіз ринку автотранспортних послуг, а також перевезення туристів водним транспортом.

При написанні ОКЛ були використані матеріали спеціальних підручників і навчальних посібників, періодичні видання, нормативні документи, офіційні сайті.

 

 

Тема 1. Роль і значення транспорту в організації перевезень туристів

 

 

План

 

1.1. Особливості транспорту як галузі і перспективи його розвитку. 1.2. Економічні аспекти впливу туризму на розвиток транспорту.

1.3. Взаємодія транспортних організацій з турфирмами при створенні турпродукта.

1.4. Характеристики рівня транспортного сервізу.

 

 

Література:2,3,6,7,10,12,20,21,24.

 

1.1 Особливості транспорту як галузі та перспективи його розвитку

 

Рівень розвитку транспортної системи держави одна з найважливіших

 

ознак її технологічного прогресу і цивілізованості. Потреба у високо розвинуті транспортній системі ще більш посилюється при інтеграції в європейську і світову економіку, транспортна система стає базисом для ефективного

 

4


 

входження України в світову спільноту і заняття в ньому місця, що відповідає

 

рівню високорозвинутої держави.

 

Об'єктивні умови трансформаційних процесів у розвитку України обумовлюють її націленість на входження у світову економічну систему і, перш за все, на економічну інтеграцію з провідними західноєвропейськими державами. Цей процес, безумовно, призведе до зростання товарообмінних операцій між країнами, що співробітничають. Крім того, геостратегічне положення України дозволяє їй бути вигідним мостом для транзитних перевезень товарів і пасажирів між державами Європи, Азії і Близького Сходу. Однією з визначальних систем, що забезпечують вантажні та пасажирські перевезення на території України, є транспортна система, до якої в ринкових умовах пред'являються високі вимоги відносно якості, регулярності та надійності транспортних зв'язків, збереження вантажів і безпеки перевезення пасажирів, термінів і вартості доставки. Відповідно до цього стан транспортних комунікацій України повинен відповідати вимогам європейської інтеграції.

Транспорт має ряд особливостей істотно відрізняючих його від інших галузей матеріального виробництва.

 

 

1. Транспорт – це загальна необхідна умова всякого процесу виробництва.

2. Продукцією транспорту є процес переміщення вантажів і пасажирів у часі та просторі.

Транспорт не створює нового продукту у формі якої – або речі або предмету, але зміна місця знаходження товарів або людей в результаті транспортування додає продукції транспорту матеріальний характер. Нематеріальна форма транспортної продукції відбивається і на її споживанні: процес споживання продукції на транспорті співпадає в часі і просторі з процесом її виробництва, тобто корисний ефект транспорту можна відчути лише під час руху транспортних засобів. Це створює особливий підхід до

 

 


 

резервів транспорту. Підрезервами транспорту слід розуміти резерви

 

рухомого складу, провізної і пропускної спроможності.

 

3. Не створюючи матеріалізованої продукції, транспорт створює додаткову вартість товару, тому що при переміщенні витрачаються засоби праці та праця працівників транспорту

Транспорт є сукупністю перевізних засобів, шляхів сполучення, засобів управління і зв'язку, а також різних технічних пристроїв, механізмів і споруд, що забезпечують їх роботу.

Перевізні засоби включають пересувний склад різних видів транспорту – автомобілі, локомотиви, вагони, судна, літаки, вертольоти і т.д.

Шляхи сполучення - автомобільні дороги, залізничні та водні колії, повітряні лінії, монорельсові та канатні дороги, спеціально обладнані для руху рухомого складу і переміщення вантажів і пасажирів.

Споруди –гаражі, стоянки, автобази, депо, станції технічного обслуговування, ремонтні майстерні, пасажирські станції, вокзали, аеропорти, пристані.

Транспортна мережа –сукупність шляхів сполучення всіх видів транспорту. Транспортну мережу прийнято розділяти на мережу магістральних ліній і низову мережу.

Мережа магістральних ліній складається зі шляхів сполучення великої протяжності, дозволяючих забезпечити прискорену доставку великих об'ємів вантажів і пасажирів на великі відстані.

Низова транспортна мережастворює можливість організувати регулярні перевезення вантажів і пасажирів при транспортному обслуговуванні населення і підприємств.

Транспортна система – галузь п \ х, до складу якої входять:

 

· Транспортна мережа всіх видів транспорту загального і незагального користування

· Рухомі транспортні засоби · Трудові ресурси транспорту

 


· Система управління всіма видами транспорту на державному,

 

регіональному і муніципальному рівнях.

 

Транспортний комплекс –сукупність декількох галузей п/х, призначених для задоволення потреб у перевезенні вантажів і пасажирів. У нього входять власне транспорт, що забезпечує процес переміщення, і «транспортна промисловість». (транспортне машинобудування, транспортне будівництво, матеріальне технічне забезпечення перевізного процесу), установи і організації з підготовки кадрів для транспорту, проведенню проектних і науково-дослідних робіт, ремонтні підприємства.

Транспортна інфраструктура – складає основу транспортного комплексу і є реальною транспортною мережею, використовуваною для здійснення перевезень вантажів і пасажирів, а також організаційною структурою для забезпечення ефективного використовування транспортних засобів і постійних пристроїв. (табл. 1.1).

 

 

Таблиця 1.1

 

Науково – технічні чинники, що впливають на технико – економічні показники роботи транспорту


 

 

Види Науково-технічні транспорту чинники

 

 

1 2 Допустимі терміни експлуатації. Реєстри, здійснюючі ретельний контроль. Профілактика

технічних засобів і їх ремонт АвіаційнийУдосконалення і розробка

транспорт конструкцій високої надійності і ресурсів


Технико-експлу-атаційні характеристики

 

 

 

 

1. Забезпечення безпеки польоту

 

 

2.Технічний стан повітряного судна


 


Розробка повітряних суден сучасніших модифікацій


 

3.Підвищення якості послуг


 


Професіоналізм льотного складу


 

4.Високий рівень комфорту


 

 1 2 1.Вдосконалення

комплексу інженерних споруд


1.Забезпечує регулярність та безпеку руху


 


2. Упровадження сучасних систем управління транспортом


2. Створює умову для обслуговування пасса-жирів на вищому рівні


 


Залізничний3.Створення нового рухомого транспорт складу


3. Дозволяє збільшити швидкість пересування


 


4. Підвищення професійного рівня і культури обслуговування

працівниками залізничного транспорту

Технічний стан автотранспортних засобів, дотримання ГОСТІВ

*габарити не перевищують розмірів, що встановлені міжнародними стандартами


4. Підвищується рівень комфорту

 

1. Можливість виконання міжнародних перевезень


 


 


*показники навантаження 2. Забезпечення безпеки руху на вісь

*наявність аварійних люків


 


*підвищені вимоги до санітарного стану салону Професійний рівень водіїв


 

3 Підвищення рівня обслуговування


 

Стандарт обслуговування

 


Обов'язкова сертифікація морських

транспортних суден Вдосконалення конструкції суден


1.Відповідність вимогам реєстра

 

 

2.Підвищення рівня безпеки


 


 

 


Читайте також:

  1. Водій автотранспорту
  2. Габарити автотранспортних засобів і навантаження
  3. Екологічні проблеми автотранспорту
  4. Загальні положення організації діяльності автотранспортних підприємств в Україні
  5. Облік витрат і робіт вантажного автотранспорту
  6. Порядок процедури ліцензування автотранспортних перевезень
  7. Схеми подання автотранспорту під навантаження при проведенні траншей.
  8. ТЕМА 10: АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ
  9. Тема 8. Спеціальні технічні рідини для автотранспорту.
  10. Умови ліцензування автотранспортних перевезень
Переглядів: 667

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 18. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво | Транспортом

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.