Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Формування та облік статутного капіталу

Статутний капітал на державному підприємствіявляє собою державні кошти, виділені у постійне користування і розпорядження госпрозрахунковому підприємству у вигляді основних засобів та оборотних коштів. Розміри осн. та обор. коштів визначаються обсягом виробничої діяльності. Оборотними коштами наділяються підприємствави­ходячи з необхідності мати мінімальні запаси ТМЦ, що забезпечують виконання плану. Ці мінімальні запаси обор. коштів називаються нормативами. До них належать: сировина, осн. та допом. матеріали, куповані та власного виробництва напівфабрикати, паливо, запасні частини для ремонту, МШП, незавершене виробництво - як промислове, так і непромислове, витрати майбутніх періодів, запаси сільського господарства, продукція, товари, інші нормовані кошти.

Збільшення Стат. капіталупідприєм­ства по ОЗ здійснюється за рахунок об'єктів кап. будівництва, прийнятих до експлуатації у звіт­ному році; вартості проектно-дослідницьких робіт по прийня­тих до експлуатації об'єктах кап. будівництва; витрат на формування основного стада, зарахованих до ОФ; дооцінки ОФ, виявлених при інвентаризації, що раніше не були взяті на баланс.

У частині обор. коштів Стат. капітал збільшується на суми вартості безкоштовно одержаних ТМЦ та ін. обор. засобів; вартості МЦ, що надійшли від ліквідації ОЗ, фінансування з бюджету для поповнення оборотних коштів, дооцінки ТМЦ згідно з Постановами та розпорядженнями Уряду України.

Стат. капітал зменшується у частині ОЗ на суму вартості безкоштовно переданих ОЗ по розпорядженню вищих органів, зносу по безкоштовно прийнятих засобах; списування об'єктів з балансу, уцінки ОЗ; ліквідованих ОЗ (залишкова вартість).

У частині обор. коштів зменшення Стат. капіталувідбувається за рахунок безкоштовно вилучених ТМЦ та ін. обор. засобів; витрат, пов'язаних з ліквідацією ОЗ; сум уцінки ТМЦ за постановами та розпорядженнями Уряду України та ін.

Статутний капітал на підприємствах різних форм власності (крім державної) - це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) засновниками підприємства при його створенні. Розмір Статутного капіталу визначається установчими документами і фіксується у Статуті підприємства.

Акціонерним вважається товариство, що має Стат. капітал, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості. Стат. капітал має бути не менше суми, еквівалентної 1250 мінім. зар. платам, розмір якої діє на момент створення АТ.

Вид товариства Статутний капітал Підстава
Акціонерні товариства (АТ): публічні та приватні АТ 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи зі ставки мінзарплати, що діє на момент створення (реєстрації) АТ 01.01.2013 р. – 30.11.2013 р. — 1433750 грн 01.12.2013 р. – 31.12.2013 р.— 1522500 грн ст. 14 Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. № 514-V
Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Не обмежується ст. 52 та ст. 65 Закону України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. № 1576-XII
Товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ)
Командитні товариства
Повні товариства

 

Формується Стат. капітал за рахунок внесків засновників і учасників. Засновники АТ повинні внести не менше 50%від номінальної вартості акцій перед державною реєстрацією. Повну вартість (до 100%)формування Стат. капіталу - протягом року з моменту.

Майно, внесене в натуральній формі у власність підприємствав рахунок вкладів до Стат. капіталу (в оплату акцій), оприбутковується в оцінці, що визначена за домовленістю засновників.

Майно, внесене в натуральній формі у користування підприємствув рахунок вкладів до Стат. капіталу (в оплату акцій), оприбутковується в оцінці, визначеній виходячи з орендної плати за користування цим майном, обчисленої за весь зазначений в Установчих документах строк діяльності підприємства або ін. строк, передбачений установчими документами.

Зменшення або збільшення Статутного капіталумож­ливе у таких випадках:

- при зміні номінальної вартості акцій;

- при прийнятті нових членівдо складу учасників (допоміжний випуск акцій) або вибутті учасників (анулювання частини акцій, викуплених у акціонерів);

- при обміні облігаційна право участі у підприємстві (акції);

- при відрахуванні частини прибуткудо Статутного капіталу;

- при спрямуванні коштівРезервного (страхового) капіталу до Стат. капіталу.

Зміни Стат. капіталу здійснюються за рішенням засновників, а бухгалтерські записи виконуються після пере­реєстрації Стат. капіталу з урахуванням його нового розміру.

Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. За кредитом рахунку 40 “Зареєстрований (пайовий) капітал” відображається збільшення зареєстрованого і пайового капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення).Рахунок 40 має такі субрахунки:- 401 “Статутний капітал” - відображається статутний капітал господарських товариств, державних і комунальних підприємств. За кредитом відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому субрахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо;- 402 “Пайовий капітал” - відображається і узагальнюється інформація про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами. Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для провадження його господарсько-фінансової діяльності. Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на субрахунку 402 обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства. Аналітичний облік ведеться за видами капіталу;- 403 “Інший зареєстрований капітал” - відображається зареєстрований капітал інших підприємств, зокрема приватних підприємств, формування якого передбачено в установчих документах;- 404 “Внески до незареєстрованого статутного капіталу” - відображаються внески, які надходять для формування статутного капіталу, зокрема акціонерного товариства, після його оголошення і до реєстрації відповідних змін до установчих документів. Сальдо субрахунку 404 після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку списується у кореспонденції із кредитом субрахунку 401, а у разі якщо підприємству відмовлено у реєстрації статутного капіталу, у кореспонденції з дебетом субрахунку 404 відображаються операції з повернення активів, які надходили як внески.
Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 . Здійснена підписка на акції ВАТ: а) на но­мінальну вартість акцій
б) на суму емісійного доходу 421 _
2. Внески від акціонерів до Статутного капіталу: а) гро­шовими коштами
  б) основними засобами
  в) об'єктами незавершеного виробництва
  г) нематеріальними актива­ми
  д) виробничими запасами
  е) цінними паперами (обліга­ціями) інших підприємств
3. Збільшено Статутний капі­тал за рахунок збільшення номінальної вартості акцій
4 . Збільшено Стат. капі­тал за рахунок обміну облі­гацій на акції
5. Зменшено Статутний капітал у зв'язку із зменшенням номі­нальної вартості акцій
6. Викуплено акції в акціоне­рів (за номіналом, за ціною, вищою чи нижчою за номі­нальну вартість)
7. Анульовано акції, що рані­ше були викуплені за номі­налом: а) на суму номінальної вартості
  б) на суму, що перевищує номінальну вартість
8. Збільшено Стат. капітал за рахунок Резервного капіталу

Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. IX. Відомості про військовий облік
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 6. Акції та їх облік
 7. Акції та їх облік
 8. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 9. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 10. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
 11. Алгоритм формування потенціалу Ф2
 12. Алгоритм формування статутного фонду банку
Переглядів: 1481

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.