Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види і показники собівартості. Собівартість продукції та принципи її формування.

Література

1. Кодекс законів про працю від 10.12.1991 р. № 322- VІІІ, зі змінами і доповненнями.

2. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч посібник. – К.: А.С.К., 2005. – С. 26-55.

3. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2008. – C. 116 – 135.

4. Верхоглядова Н.І., Ядранський Д.М., Іваннікова Н.А. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: «Професіонал», 2008. – С. 10-45.

5. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – С. 120 - 220.

6. Горбонос Ф.В., Черевко Г.В., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.О. Економіка підприємства: Підруч. – К.: Знання, 2010. – С. 190-227.

7. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С.106 - 137.

8. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально – трудові відносини: Підручник. – К.: «Знання», 2007. – С.334 – 450.

9. Качан Є.П. , Дяків О.П., та ін. Економіка праці та соціально – трудові відносини: Навч. посіб.- К.: Знання, 2008.- С.149 – 167, 224 – 289.

 

ТЕМА 5. ВИТРАТИ І ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ.

План

1. Види і показники собівартості. Собівартість продукції та принципи її формування.

2. Витрати підприємства та їх характеристика.

3. Зміст та методика обчислення кошторису виробництва.

4. Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Обчислення основних статей калькуляції.

5. Шляхи зниження собівартості продукції в умовах ринкової економіки (сам. вивч.).

6. Поняття цін, їх види та функції.

7. Основні методи ціноутворення в умовах ринку, проблеми та шляхи вдосконалення ціноутворення в Україні.

Витрати підприємства виступають у формі собівартості продукції. Витрати підприємства поділяються на поточні і інвестиційні.

Поточні витратибувають циклічними, які повторюються з кожним циклом виготовлення продукту і безперервними, які існують постійно незалежно від виробництва. Витрати мають натуральну та грошову форму.

Собівартість продукції- це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції.

В собівартість продукції включають:

- дослідження ринку та виявлення потреби в продукції;

- підготовка і освоєння нової продукції;

- виробництво, включаючи витрати на сировину, матеріали, енергію, амортизацію основних фондів і нематеріальних активів; оплату праці персоналу;

- обслуговування виробничого процесу та управління ним;

- збут продукції (пакування, транспортування, реклама, комісійні витрати);

- розвідку, використання й охорону природних ресурсів;

- набір і підготовку кадрів;

- поточну раціоналізацію виробництва.

В практиці господарювання використовують наступні види собівартості:

1) залежно від часу формування витрат: планова, фактична, нормативна, кошторисна;

залежно від послідовності формування витрат і місця виникнення: технологічна, цехова, виробнича, повна;

залежно від тривалості розрахункового періоду: місячна, квартальна, річна;

4)залежно від складу продукції: собівартості валової, товарної, реалізованої продукції;

5) залежно від рівня формування: індивідуальна і галузева.

Плановавизначається перед початком планового року на основі прогресивних норм витрат усіх видів ресурсів на одиницю продукції;

Фактичнувизначають після завершення певного періоду роботи підприємства за даними бухгалтерського обліку.

Нормативнавиражає витрати на виробництво і реалізацію, які розраховані на основі поточних норм використання ресурсів.

Кошториснахарактеризує затрати на виріб або замовлення, які виконують у разовому порядку.

Технологічна- витрати, безпосередньо пов'язані із технологією виробництва продукції.

Цехова- це вся сума грошових затрат на виробництво продукції у даному цеху.

Виробнича- це сукупність усіх грошових затрат на виробництво продукції у межах усього підприємства.

Повна- це сума грошових витрат не тільки на виробництво, а й на збут готової продукції підприємства.

Індивідуальна- це собівартість продукції, яка формується на рівні окремого підприємства.

Галузевадає характеристику суми затрат у галузі.


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. Абсолютні показники фінансової стійкості
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 6. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
 7. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
 8. Аналіз витрат на 1 грн. вартості продукції
 9. Аналіз витрат на гривню товарної продукції
 10. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції.
 11. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному й вартісному вираженні.
 12. Аналіз показників валового прибутку і собівартості реалізованої продукції
Переглядів: 539

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Участь працівників у прибутках полягає в розподіленні певної їх частини між працівниками підприємства. Таке розподілення може бути строковим або відкладеним. | Витрати підприємства та їх характеристика.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.