Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКУ І СТЯГНЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

Платники мита - фізичні та юридичні особи, тобто суб'єкти ЗЕД, які здійснюють переміщення через митний кордон Україні товарів та інших предметів, що під­лягають митному обкладенню згідно з чинним законодавством.

Об'єкт митного оподаткування- митна вартість чи фізи­чна одиниця імпортованих товарів, інших предметів, які пе­реміщуються через митний кордон України.

Етапи нарахування та сплати мита:

1. Нарахування мита на товари та інші предмети, що підля­гають митному обкладенню, проводиться на базі митної вартості, заявленої декларантом або визначеної митними органами вартості товарів, що перетинають через митний кордон Украї­ни, яка розраховується на момент перетину товарами митного кордону.

2. Визначення країни походження товарів -країна, де товари були повністю вироблені або піддані достатній переробці чи обробці. Повністю виробленими у даній країні вважаються такі товари:

• корисні копалини, видобуті в межах її території чи економіч­ної зони;

• рослинна продукція, вирощена в її ґрунті;

• живі тварини, вирощені в країні;

• продукція, отримана в країні від живих тварин;

• вироблена у країні продукція мисливського, рибальського і морського промислів;

• продукція морського промислу, добута чи вироблена у Сві­товому океані судами даної країни, а також судами, орендовани­ми (зафрахтованими) нею;

• продукти, виготовлені на борту пловучих рибзаводів,

• вторинна сировина і відходи, які є результатом проведених та інших операцій, здійснюваних у даній країні;

• продукція, технології, отримані у відкритому космосі на ко­смічних суднах, що належать цій країні,

• товари, вироблені в цій країні виключно з продукції, вказа­ної у вище наведених пунктах.

Переробка чи обробка товарів в даній країні є доста­тньою, якщо:

1) товари, що декларуються, класифікуються в іншій тарифній позиції, ніж матеріали чи вироби, що використовуються для їх виготовлення;

2) у вартості декларованих товарів частка доданої вартості становить не менше 50 %.

Не вважаються достатньо переробленими товари, якщо з ними проводилися лише такі технологічні операції:

• по зберіганню товарів під час їх збереження або транспорту­вання;

• підготовка товарів до продажу і транспортування (дроблення партії, формування партій відправок, сортування і переупаковка);

• прості збиральні операції;

• змішування товарів (компонентів) без надання отриманій продукції характеристик, суттєво відмінних від характеристик її вихідних складових.

3. Визначення товарної групи товарів, що переміщуються через митний кордон.

Ставки мита для конкретного імпортованого товару визнача­ються за Митним тарифом України. Оподатковані митом товари зведені в товарну класифікаційну схему, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодуванню товарів. Усі предме­ти, що підлягають митному контролю, систематизовані в 21 роз­ділі, 97 главах, 1241 товарній позиції, 5019 товарних підпозиціях.

ВИТЯГ ЗІ СИСТЕМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕЛІКУ СТАВОК ВВІЗНОГО МИТА

Товарна позиція Опис товару згідно з ДС Ставки мита
Гр. 18 „Какао-боби, цілі та дроблені, сири та підсмажені” преферен-ційна пільгова повна
18.01 Какао-боби, цілі та дроблені, сири та підсмажені Х 2% 2%
18.02 Скоринка та інші виходи какао Х 5% 5%, але не менше, ніж 0,02 екю за 1 кг
18.03 Какао-паста Х 30% 30%,але не менше, ніж 1 екю за 1 кг
18.04 Масло-какао Х 5% не менше, ніж 0,25 екю за 1 кг 5% не менше, ніж 0,25 екю за 1 кг
18.05 Какао-порошок без додавання цукру Х 5% не менше, ніж 0,2 екю за 1 кг 5% не менше, ніж 0,2 екю за 1 кг
18.06 Шоколад та інші харчові продукти, що містять какао Х 30%,але не менше, ніж 0,7 екю за 1 кг 30%,але не менше, ніж 0,7 екю за 1 кг

 

4. Порядок застосування пільг, якщо такі передбачені для да­ного товару.

Після визначення тарифної позиції імпортного товару засто­совуються конкретні ставки мита. Єдиний митний тариф України визначає кілька ставок на одну товарну групу: преференційну, пільгову і повну, застосування яких залежить від країни походження імпортованих товарів.

У законодавстві України передбачено ряд пільг при нараху­ванні та сплаті мита, їх можна класифікувати згідно з Державним класифікатором.

І. Від сплати мита звільняються (Класифікатор звільнень від об­кладання ввізним митом):

1. Відповідно до ЗУ «Про митний тариф України»:

- транспортні засоби, які здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу і пасажирів;

- предмети матеріально-технічного постачання та інвентар, сировина, що вивозяться за межі митного кордону України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден, що здійснюють морський промисел;

- предмети, що ввозяться в Україну для офіційного та особис­того використання;

- товари та інші предмети, що підлягають перетворенню на власність держави у випадках, передбачених законами України;

- товари та інші предмети, що стали після пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними до ви­користання як вироби або матеріали;

- ввезені зворотньо на митну територію України товари та ін­ші предмети і ті, що походять з іншої території, за які сплачено мито при попередньому ввезенні на митну територію України і тимчасово вивезені за її межі;

- ввезені зворотньо за межі митної території України товари та інші предмети, і ті, що походять з цієї території, за які сплаче­но мито при попередньому вивезенні за межі митної території України і тимчасово ввезені на цю територію;

- товари (окрім підакцизних), імпортовані всеукраїнськими і міжнародними об'єднаннями громадян, що постраждали внаслі­док Чорнобильської катастрофи, в статутній діяльності яких передбачено надання соціальної та медичної допомоги потерпі­лим у результаті аварії на ЧАЕС, підприємствами та організація­ми, засновниками яких є ці об'єднання, за умови, що особи, по­терпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять не менше 75% загальної чисельності членів об'єднань і працюючих на цих підприємствах;

- товари та інші предмети походженням з митної території України та ввезені зворотньо на цю територію без обробки чи пе­реробки, а також товари та інші предмети іноземного походжен­ня, вивезені зворотньо за межі митної території України без об­робки чи переробки;

- товари і послуги, що призначаються для власних потреб ди­пломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні;

- товари та інші предмети, які ввозяться на митну терито­рію України за рахунок коштів державного валютного фон­ду України, республіканського (АР Крим), місцевих валютних фондів;

- товари та інші предмети, які ввозяться на митну територію України за рахунок іноземних кредитів, що надаються під гаран­тію КМУ;

- ввезення засобів захисту рослин і тварин, калійних і фосфат­них добрив;

- предмети дитячого асортименту (зменшуються ставки на 50%);

- інші товари та інші предмети, що визначаються ВР України.

2. Відповідно до інших законодавчих актів України:

- давальницька сировина іноземного замовника;

- готова продукція, вироблена з давальницької сировини українського замовника;

- майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвесто­ра до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями;

- майно, що ввозиться в Україну за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність;

- вантажі з гуманітарною допомогою;

- насіння для наукових досліджень;

- товари, звільнені від обкладання ввізним митом згідно з Указом Президента про інвестування електроенергетики;

- матеріали, устаткування та обладнання, що ввозиться для потреб власного виробництва суб'єктами зони «Сиваш»;

- матеріали, устаткування та обладнання, призначені для ін­формаційної діяльності засобів масової інформації.

3. Відповідно до міжнародних договорів та інших зобов'язань України:

*товари, що ввозяться в Україну в межах договорів про віль­ну торгівлю;

* сировина, матеріали, устаткування, що ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації країн СНД відповідно до Ашхабад-ської угоди;

* товари і предмети, що ввозяться на виконання Угоди між Україною та США щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї;

* товари і предмети, що ввозяться на виконання Угоди між урядами України, Канади, США та Швеції про створення Україн­ського науково-технологічного центру;

* товари і предмети, що ввозяться на виконання Угоди між урядами України та США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво;

* товари і предмети, що ввозяться на виконання Угоди між урядом України та Комісією Європейського Співтовариства з ме­тою реалізації проектів технічної допомоги в рамках програми TACIS;

* товари, що ввозяться в Україну на виконання програми тех­нічної допомоги, яка надається урядом Канади;

* згідно з іншими міжнародними та міжурядовими угодами.

ІІ. Від обкладання вивізним митом звільняю­тьсязгідно з Класифікатором звільнень від сплати вивізного (експортного) мита:

1. Відповідно до ЗУ «Митний тариф України»:

* предмети і спорядження, паливо та інше майно, що вивози­ться з України для забезпечення виробничої діяльності українсь­ких і зафрахтованих українськими підприємствами суден, що ве­дуть морський промисел;

* товари та інші предмети іноземного походження, які вивозя­ться зворотньо за межі України без обробки чи переробки;

* товари та інші предмети, що знову вивозяться за межі мит­ної території України і походять з цієї території, за які було опла­чено мито при первісному вивезенні за межі митної території України і тимчасово ввозилися на цю територію;

* інші товари і предмети, що визначаються постановами ВР України.

2. Відповідно до інших законодавчих актів України:

* готова продукція, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником;

* товари, що вивозяться як давальницька сировина;

* товари, звільнені відповідно до Закону «Про вивізне мито на живу худобу та шкіряну сировину»;

* товари виробництва вільних економічних зон, звільнені від сплати вивізного мита;

* згідно з іншими законодавчими актами України.

3. Відповідно до міжнародних договорів та інших зобов'язань України:

- сировина, матеріали, устаткування, що ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації країн СНД відповідно до Ашхабад-ської угоди;

- товари, звільнені від обкладання вивізним митом згідно з міжурядовими угодами про вільну торгівлю;

- інші міжнародні та міжурядові угоди.

Допускається:

- зниження ставок мита при ввезенні на митну те­риторію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів, наприклад, відремонтованих і раніше ввезених на митну територію України чи вивезених за межі цієї території або ушкоджених до пропуску їх через митний кордон України, але придатних до використання як виробів чи матеріалів.

- безмитне ввезення та вивезення або пільгове оподаткування митом товарів, що ввозяться у спеціальні митні зони на території України чи вивозяться з цих зон. Розмір пільг і порядок їх надання встановлюються ВР України згідно з законодавством України про спеціальні митні зони шляхом прийняття окремо кожного закону для кожної з цих зон.

- встановлення преференцій по ставках Митного тарифу України у вигляді звільнення від обкладан­ня митом, зниження ставок мита чи встановлення квот на пре­ференційне ввезення щодо іноземних товарів, які походять з держав, що утворюють з Україною митний союз чи зону віль­ної торгівлі.

- пропуск без сплати митачерез митний кордон України: товари та інші предмети, тимчасово ввезені на митну терито­рію України і призначені до зворотнього вивезення за її межі в установлені строки в незмінному стані або відремонтованому ви­гляді, а також товари та інші предмети, тимчасово вивезені за межі митної території України та призначені до зворотнього вве­зення на цю територію в установлені строки в незмінному стані. Строки безмитного ввезення та вивезення визначаються Митним кодексом України.

Мито, сплачене за товари, ввезені на митну територію України для зборки, монтажа, переробки з наступним зворотним вивезен­ням протягом одного року, може бути повністю або частково повернуто власнику товарів при їх вивезенні за межі митної те­риторії України та пред'явленні свідоцтв про використання, цих товарів з вищезгаданою метою.

5.4 ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ МИТА:

1)для юридичних осіб -мито нараховується митним органом України відповідно до положень ЗУ «Про Митний тариф України» і ставок Єдиного митного тарифу України, чинними на день подання мит­ної декларації, і сплачується у валюті України.

2) для фізичних осіб - для визначення суми мита застосовуються тільки повні ставки Єдиного митного тарифу (преференційні і пільгові не використовуються). Для цих платників існує розширений обсяг пільг. Від сплати мита звільняються такі предмети:

* товари, ввезені на територію України (крім лікеро-горілча­них і тютюнових виробів) загальною вартістю, еквівалентній 200 євро включно;

* предмети індивідуального використання (за винятком транс­портних засобів особистого користування запасних частин до них), тимчасово ввезених на митну територію України;

* предмети, ввезені (надіслані) при переселенні на постійне місце проживання в Україні;

* горілка в кількості 1 л, вино — 2л. тютюнові вироби — 200 цигарок (або 200 г цих виробів) на одну особу.

Мито повністю вноситься до Державного бюджету України. Воно сплачується митним органам України, а стосовно товарів та інших предметів, які пересилаються в міжнародних поштових відділеннях - підприємствам зв'язку.

Порядок надання відстро­чки та розстрочки сплати мита встановлюється Державним мит­ним комітетом України. Сума надмірно стягненого мита підлягає поверненню власнику товарів та інших предметів на його вимогу протягом одного року з моменту митного оформлення. За бажан­ням особи, яка здійснює декларування товару, суми надмірно стягнутого ввізного мита можуть бути зараховані на майбутні платежі.

Особливість стягнення мита - контроль за правильніс­тю і своєчасністю сплати цього податку в бюджет здійснюється митними органами України, а не податковими адміністраціями.

Мито, не сплачене в строки, на які була надана розстрочка сплати, а також несплачене в результаті інших дій, що спричини­ли його недобір, стягується за розпорядженням митних органів України в безспірному порядку. Своєчасно несплачене мито стя­гується за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в розмірі 0,2 % суми недоїмки за кожен день прострочення, включаючи день сплати.


Читайте також:

 1. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 2. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 3. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 4. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 5. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 6. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
 7. Адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення
 8. Адміністративні правопорушення та адміністративні стягнення.
 9. Адміністративні стягнення.
 10. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 11. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 12. Аеробний механізм ресинтезу АТФ
Переглядів: 1150

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ У СФЕРІ ЗЕД | ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ МИТНИХ ЗБОРІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.